Regulované ceny pri záchrankách a urgentoch by sa mali upraviť

Sanitka, záchranka
Foto: Thinkstock.com

Opatrenie rezortu zdravotníctva by malo zohľadniť mzdové zvýhodnenie zamestnanca za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a prácu v sobotu a v nedeľu.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje opatrenie, ktorým sa upraví rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,“ píše sa v predbežnej informácii.

Od začiatku mája

Ako vysvetlilo ministerstvo, platná právna úprava regulovaných cien pre záchrannú zdravotnú službu a urgentné príjmy 1. typu a 2. typu si vyžaduje zmenu, nakoľko nezohľadňuje nárast ekonomicky oprávnených nákladov vyplývajúci zo zmeny Zákonníka práce platnej od 1. mája 2018 u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie by tak malo zohľadniť mzdové zvýhodnenie zamestnanca za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a prácu v sobotu a v nedeľu s účinnosťou od začiatku mája.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom