SAJCH: Poisťovne diskriminujú pracoviská jednodňovej chirurgie

Operacia.jpg

Rozdiely v cenách pre jednotlivých poskytovateľov za výkon jednodňovej chirurgie sú podľa Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie od 60 percent do 180 percent v prospech nemocníc. 

Pracoviská jednodňovej chirurgie sú diskriminované zdravotnými poisťovňami vo výške úhrad za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti – jednodňovej chirurgie. Konštatoval to výbor Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH).

Ako priblížila asociácia, rozdiely v cenách pre jednotlivých poskytovateľov za ten istý výkon sú od 60 percent do 180 percent v prospech nemocníc. Zdravotné poisťovne podľa asociácie bez akéhokoľvek objektívneho zdôvodnenia hradia za rovnaké výkony rôznym poskytovateľom rôzne finančné platby, čím pracoviská výrazne znevýhodňujú oproti lôžkovým zariadeniam.

„Na tento stav upozornil v roku 2014 aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), keď vo svojej súhrnnej správe konštatoval zistené značné diferencie v cenách. NKÚ tiež konštatoval, že podmienky uzatvorené v zmluvách medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi sú viac menej nariadené zdravotnými poisťovňami,“ informovala predsedníčka SAJCH Eva Vidová.

Asociácia každoročne rokovala so zdravotnými poisťovňami o výške úhrad za výkony jednodňovej chirurgie, pričom počas rokovaní zo strany zdravotných poisťovní vždy prevládal argument o nedostatku finančných prostriedkov na navýšenie cien.

Na druhej strane zdravotné poisťovne hradia podľa asociácie lôžkovým zariadeniam, ktoré tvoria približne 50 % zmluvných poskytovateľov jednodňovej chirurgie, za rovnaké výkony (operácie) priemerne o 70 % vyššie platby a to bez akéhokoľvek odôvodnenia.

Výbor SAJCH preto žiada všetky zdravotné poisťovne, aby okamžite upustili od diskriminačného správania sa k jednému typu poskytovateľov a zabezpečili nápravu tohto stavu úpravou všetkých cien výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti na rovnakú úroveň.

Od Ministerstva zdravotníctva SR požaduje výbor, aby zabezpečilo zákonný nediskriminačný postup pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal podľa SAJCH vykonať dôslednú kontrolu zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prijať opatrenia vo vzťahu k zdravotným poisťovniam, ktoré by zabezpečili rovnaký prístup a postavenie poskytovateľov.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom