Sesterské banky na Slovensku nemáme a tak skoro nebudú

sestry, lekári
Foto: GettyImages

Personálne normatívy sú tvrdé. Pre nemocnice je nepredstaviteľné, aby na oddelení bolo v službe menej sestier a asistentov. Dovolenky sú však neúprosné a choroby či iné náhle udalosti nepredvídateľné.

Vedúce sestry však pre to nemajú bezsenné noci. Pri náhlom výpadku pracovníka alebo nahromadení dovoleniek či návale pacientov im stačí zdvihnúť slúchadlo a objednať si sestru z banky.

Teda – na Slovensku to takto nefunguje.

Čo je sesterská banka?

Agentúra je na telefóne nonstop, pripravená do pár hodín alebo aj okamžite vyhovieť objednávke nemocnice či domova sociálnych služieb. Z databázy vyberie pracovníka s príslušnou kvalifikáciou, zadá objednávku a potvrdí zákazníkovi, že môže počítať s pokrytím služby.

V portfóliu má sestry každej kvalifikácie a zručnosti, od všeobecných sestier po úzke špecializácie. V databáze sú aj zdravotnícki asistenti či ďalší pomocný personál.

Samotní pracovníci si v databáze zadávajú, kedy sú k dispozícii. Môžu tak pracovať toľko a vtedy, kedy môžu / chcú / potrebujú.

Väčšie nemocnice či opatrovateľské domovy môžu mať aj internú banku, čiže riadnych zamestnancov, ktorých rozdeľujú podľa potreby.

Výhody

Pre pracovníka:

 • sám/sama si určuje, kedy môže pracovať
 • hodinová mzda je vyššia, než keby pracoval na jednom mieste
 • nehrozí mu nuda a rutina, naberá skúsenosti v rôznych odboroch

Pre zariadenie:

 • má takmer úplnú istotu stopercentného pokrytia služieb
 • má zmluvu s agentúrou, nemusí teda pracovníka zamestnávať, odvádzať poistné atď.

Nevýhody

Pre pracovníka:

 • nemá istotu, že vo vybranom čase dostane službu
 • nemá stabilné prostredie, kolektív, každé oddelenie môže mať iné zvyklosti
 • ak nemá skúsenosti v danom odbore, môže byť nedostatočnou pomocou

Pre zariadenie:

 • vyššie náklady
 • pracovníka nepozná, má len záruku agentúry

Na Slovensku ich nemáme

Niektorí ľudia zaručene o niečom takomto čítajú po prvý raz. Na Slovensku totiž sesterské banky nefungujú. Ako teda riešia náhle výpadky nemocnice?

Najčastejšie porušovaním minimálneho personálneho normatívu, hovorí člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milan Laurinc. V službe sa ocitnú namiesto dvoch sestier jedna sestra a jedna praktická sestra, čiže zdravotnícky asistent.

Menej častým riešením je obmedzenie počtu lôžkového fondu, čo je pre mnohé nemocnice z ekonomických dôvodov málo efektívne,“ vyratúva Laurinc.

Výsledkom je teda preťaženie sestier a pôrodných asistentiek, zvýšená chorobnosť a syndróm vyhorenia. Zvyšuje sa aj riziko pochybení pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Niektorí zamestnávatelia v zmysle Zákonníka práce a kolektívnych zmlúv svojim zamestnancom preplácajú nadčasy. Väčšina zamestnávateľov sa však tvári, že ich sa Zákonník práce netýka a odpracované nadčasové hodiny sestrám a pôrodným asistentkám nepreplácajú, čo vyplýva z viacerých prieskumov, ktoré sme opakovane realizovali,“ zdôrazňuje Laurinc.

Nemocnice: Nadčasy preplácame

Sieť nemocníc Svet zdravia má minimálne počty sestier a ostatného zdravotníckeho personálu stanovené tak, aby personálne dokázali pokryť dovolenkové obdobie alebo kratšiu práceneschopnosť.

Prípadné nadčasy, ktoré naši zamestnanci v takýchto prípadoch odpracujú, sú im plne preplatené. V prípade dlhšej práceneschopnosti sa snažíme posilniť zdravotnícky tím o nového zamestnanca,“ uviedla komunikačná špecialistka Sveta zdravia Jana Fedáková.

Ak vzniknú nadčasy, tie sú zamestnancom preplácané v súlade s platnou legislatívou. V prípade dlhotrvajúcej práceneschopnosti je zvyčajne prijatý zdravotnícky pracovník na zastupovanie,“ pridáva sa hovorkyňa siete AGEL Alžbeta Sivá.

Oslovili sme aj niektoré veľké štátne nemocnice. Odpovedala iba Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach.

„V UNLP Košice zastupujú chýbajúcu kolegyňu sestry z daného pracoviska a majú to preplatené ako nadčasy,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Ako si poradiť

AGEL využíva podľa svojho vyjadrenia efektívne väzby a synergie medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami. „V praxi to znamená, že zdravotníci úzko spolupracujú s nemocnicami siete AGEL v danom regióne na zaistení chodu oddelení, ambulancií a pracovísk, čím de facto prevádzkuje internú „sesterskú banku“,“ vysvetľuje hovorkyňa Agelu Alžbeta Sivá.

Aj Svet zdravia uvažoval nad vytvorením akejsi internej banky. „Považujeme to teda za možné, hoci vzhľadom k legislatíve za komplikovanejšie a s viacerými obmedzeniami a rizikami,“ konštatuje Fedáková.

Samozrejme, ak by bol zavedený nový funkčný systém, ktorého výsledkom by bolo riešenie výpadku erudovaných sestier v zdravotníckych zariadeniach, uvítame to,“ pripája sa Sivá.

Vytvorenie internej banky si vieme predstaviť len v prípade nadbytku sestier,“ dodala za UNLP Ivana Vaněková.

Nebude to však také jednoduché. Hlavným problémom je legislatíva. Nedá sa totiž zamestnať sa na nevyčísliteľný úväzok, ktorý môže byť aj nula hodín mesačne. Ďalším problémom môže byť nutnosť s každým zariadením podpisovať dohodu a fakt, že od pridelenia práce do nástupu môže byť len pár hodín.

„Lietajúce sestry“ tak skoro nebudú

Aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa už niekoľko rokov zaoberá myšlienkou vytvorenia databázy tzv. „lietajúcich sestier“. Tie by v prípade výpadku personálu mohli odpracovať službu v ktoromkoľvek zdravotníckom zariadení na Slovensku- Vykompenzovali by tak dočasný výpadok personálu.

Samozrejme, pri malej flexibilite nášho zdravotníckeho systému je to ešte beh na dlhé trate,“ dodáva Laurinc.

sestra
Foto: Thinkstock

Kto sú agentúrne sestry?

Nie každý môže či chce pracovať od pondelka do piatka, prípadne v zmennej prevádzke 365 dní v roku. Práca v sesterskej banke je vhodná v niekoľkých situáciách.

 • nemožnosť pracovať podľa požiadaviek – matky menších detí, opatrovatelia príbuzných
 • privyrobenie si – sestry v ambulanciách nemajú možnosť si privyrobiť nadčasmi či víkendmi
 • dôchodcovia – umožňuje im to pracovať pri menšej záťaži, než aká sa na nich kladie v trvalom pracovnom pomere
 • začínajúce sestry – získajú skúsenosti v širokom spektre rôznych odborov, čo im pomôže vybrať si špecializáciu
 • pracovníci, ktorí sa chcú vyhnúť zmennosti, prípadne im robí ťažkosti pracovať v určitej zmene, napr. skoré ráno či nočná
 • ľudia, ktorí majú plné zuby kolektívov, intríg, ohovárania, uprednostňovania, mobbingu či bossingu
 • neochota podriadiť sa rutine, uprednostňovanie pestrosti

Komora sestier upozorňuje aj na to, že zamestnávatelia nevyužívajú možnosť zamestnávať sestry a pôrodné asistentky na flexibilné, skrátené pracovné úväzky alebo obdobný pracovný pomer. To prispieva k nedostatku sestier.

Z registra komory sestier a pôrodných asistentiek vyplýva, že len za rok 2018 sme pozastavili sestrám a pôrodným asistentkám 1 069 registrácií. Z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky ich bolo 587, z dôvodu dlhodobej PN 95 a z iných osobných dôvodov 352,“ spresňuje Laurinc.

Na Slovensku sa však celkovo slabo využíva skrátený pracovný úväzok. Ako uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, len 5 % Slovákov pracovalo vlani na skrátený pracovný úväzok. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie ide o najnižší podiel v rámci pracujúcej populácie.

Počet pracujúcich Slovákov na skrátený pracovný úväzok sa pritom stále znižuje,“ dodáva Buchláková.

Ministerstvo o bankách neuvažuje

Systém sesterských bánk či agentúr sa u nás tak skoro neobjaví.

Ako pre portál vZdravotnictve.sk uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová, nie je pre naše podmienky  dostačujúci. „Jednotliví poskytovatelia potrebujú stály personál, so skúsenosťami a profesionalitou pre danú oblasť,“ odôvodnila.

Ministerstvo podľa nej uvádza do praxe systémové zmeny, ktoré sú zamerané na zabezpečenie zvýšenia počtu  zdravotníckych pracovníkov, vrátane sestier.

Nevyužívame tak príležitosť zapojiť do pracovného procesu sestry, ktoré v súčasnosti pracovať nemôžu, ako aj uľaviť nemocniciam od problémov pri náhlom výpadku pracovníkov.

Nemuseli by tak napríklad porušovať Zákonník práce. Skutočnosť, že niektoré štátne nemocnice naše otázky o preplácaní nadčasov ignorovali, je minimálne zaujímavá.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Milan Laurinc
Firmy a inštitúcie AGELSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekSvet zdravia