V Skalici otvorili vynovený neurologický pavilón

Fnsp_skalica_pavilon_otvorenie.jpg
zľava: PhDr. Zdenko Čambal, predseda dozornej rady; Ing. Stanislav Chovanec, predseda predstavenstva; Mgr. Ing. Renáta Kormanová, MPH, výkonná riaditeľka; MUDr. Vlastimil Serdahely, primár neurologického oddelenia | Foto: FNsP Skalica

FNsP Skalica už plne sprevádzkovala svoj neurologický pavilón rekonštrukciou a doplnením nových priestorov neurológie, ktoré vytvorili v doposiaľ nevyužitej časti pavilónu neurologického oddelenia.Informovala o tom Martina Plášková, poverená komunikáciou FNsP Skalica.

Komplexná rekonštrukcia uvedenej časti pavilónu začala v júli 2016 a trvala jedenásť mesiacov. Na rekonštrukciu, technické a materiálové vybavenie nových priestorov vynaložili spolu 275-tisíc eur. Investíciu financovala nemocnica z vlastných zdrojov.

Diamantové centrum

„Veľmi ma teší, že neurologické oddelenie skalickej nemocnice svojou vynikajúcou prácou prekročilo slovenský a nadobudlo stredoeurópsky význam, čo potvrdilo i získanie európskeho štatútu Diamantové centrum,“ vyzdvihol pri plnom sprevádzkovaní pavilónu predseda predstavenstva FNsP Skalica Stanislav Chovanec.

Zároveň pripomenul, že nemocnica je už štyri roky v kladných číslach. „Je vidieť, že keď vedenie venuje pozornosť rovnako všetkým oddeleniam a dokáže pracovať s ľuďmi, tak sa darí,“ dodal Chovanec.

Rekonštrukcia oddelenia je vyústením dlhodobých potrieb nemocnice, ktoré súvisia s nárastom počtu pacientov s neurologickými ochoreniami, nedostatočným pokrytím regiónu neurologickými ambulanciami a s tým súvisiacimi dlhými čakacími lehotami na vyšetrenie i nepostačujúcimi priestorovými kapacitami pracoviska.

Potreba kontinuálneho zlepšovania poskytovanej neurologickej starostlivosti súvisí aj zväčšením spádovej oblasti pre liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou, ktorá pokrýva okresy Skalica, Senica, Myjava a okrajovú časť Malaciek.

Pribudli nové priestory

Nové priestory neurologického oddelenia umožňujú urýchliť manažment liečby vďaka zjednoteniu ambulantnej a lôžkovej časti, ale najmä sprevádzkovaniu druhej neurologickej ambulancie.

Súčasťou nových ambulantných priestorov sú vyšetrovne EEG, EMG a SONO, čo má podstatný prínos pre urýchlenie diagnostiky.

Pacienti v mimopracovnom čase budú ošetrení v ambulantnej časti rekonštruovaných priestorov,  pričom v minulom roku išlo o viac ako 1 700 vyšetrení ústavnej pohotovostnej služby.

Pribudli tiež miesta, ktoré chýbali – vyšetrovne, rehabilitačné miestnosti či hygienické zariadenia, lekárske izby, šatne, skladovacie či iné prevádzkové priestory.

Obnovia aj zovňajšok budovy

Po plánovanom navýšení kapacity lôžkového fondu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) o tri lôžka disponuje neurologické oddelenie FNsP Skalica šiestimi plne monitorovanými lôžkami na JIS, z toho štyri lôžka sú súčasťou novo zriadenej intenzívnej cerebrálnej jednotky.

Spolu má lôžkové oddelenie kapacitu 40 lôžok, na ktorých je ročne liečených približne 1500 pacientov. Spolu s personálom ambulancií sa o týchto pacientov stará 37 zamestnancov neurológie, z ktorých je deväť lekárov.

Ako povedal primár neurologického oddelenia Vlastimil Serdahely, na rekonštrukciu chce nemocnica nadviazať obnovou zovňajšku budovy, jej zateplením a úpravou fasády, revitalizáciou priestorov parku a celkovým zlepšením infraštruktúry pavilónu, vrátane ciest, chodníkov, či parkovacích plôch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP Skalica Nemocnica s poliklinikou Skalica