SK+MED podala sťažnosť na Ústavný súd SR pre koncepciu oddlžovania

Eura_diera.jpg
Foto: Pixabay.com

AKTUALIZOVANÉ – Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR je podľa SK+MED priamou diskrimináciou veriteľov, porušením základného práva vlastniť majetok, zásahom do práva na podnikanie a tiež porušením Charty základných práv Európskej únie

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zastúpení Slovenskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) podali sťažnosť na Ústavný súd SR v Košiciach. V nej namietajú porušenie základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a porušenie Charty základných práv Európskej únie.

Ako vysvetlili v tlačovej správe, koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR je priamou diskrimináciou veriteľov, porušením základného práva vlastniť majetok, zásahom do práva na podnikanie a tiež porušením Charty základných práv Európskej únie, keď Slovensko prostredníctvom Vlády SR, NR SR a Ministerstva zdravotníctva SR vážne porušuje európsku Smernicu o boji proti oneskoreným platbám.

„Nie je možné, aby po referencovaní cien, elektronických tendroch, dodaní tovaru, čakaní roky na platby, od veriteľov štát požadoval ešte aj spätne zľavy z ich peňazí. Je to nemorálne a rozhodne v rozpore s európskym aj slovenským právom,“ poukázali dodávatelia.

Peniaze nedostali už roky

Podľa SK+MED si problém všíma aj Európska komisia. „Bolo by prekvapením, ak by sa komisia uspokojila s takým predstieraným bojom proti oneskoreným platbám aký, na úkor veriteľov, už roky aplikuje Vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR sústavným oddlžovaním, ktorého podstatou je v skutočnosti riešenie meškajúcich platieb výlučne na ťarchu dodávateľov,“ dodala asociácia.

Argumentáciu členov SK+MED podľa zverejneného stanoviska podporuje aj judikatúra Súdneho dvora EÚ k výkladu Smernice o boji proti oneskoreným platbám, podľa ktorej je prípustné vzdanie sa úrokov z omeškania a náhrady nákladov za vymáhanie výmenou za okamžité splatenie dlhovaných pohľadávok, žiadne iné sumy už nemožno požadovať.

Členovia SK+MED roky nedostali peniaze a v súčasnosti sú podľa asociácie donucovaní vzdať sa časti istiny až do 20 % výmenou za zaplatenie aspoň časti peňazí.

Pohľadávky členov SK+MED tvorili k 31. decembru minulého roka 178 miliónov eur, z toho štátne nemocnice dlhujú takmer 170 miliónov eur.

Žalujú ministerstvo zdravotníctva

SK+MED tiež na Krajskom súde v Bratislave žaluje Ministerstvo zdravotníctva SR za nezákonnosť jeho konania. Zároveň v tomto konaní navrhuje požiadať Súdny dvor EÚ o odpoveď na otázku, či koncepcia oddlženia, ktorá požaduje okrem iného zľavu z istiny ako predpoklad zapojenia sa veriteľa do procesu oddlženia, je v rozpore so Smernicou o boji proti oneskoreným platbám.

Podľa Smernice o boji proti oneskoreným platbám sa veriteľ môže vzdať vymáhania úrokov z omeškania a náhrady nákladov na vymáhanie výmenou za okamžité zaplatenie istiny splatných pohľadávok. „Odpoveď Súdneho dvora EÚ bude pre súdy Slovenskej republiky, ako aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR záväzná,“ upozornila asociácia.

Asociácia SK+MED vníma svoje konanie nielen ako obhajobu svojich členov, ktorí v najlepšej viere dodali do štátnych nemocníc svoj tovar a štát sa po rokoch snaží silou opätovne „vyjednať“ zľavu. Výsledky týchto konaní by mali ochrániť aj budúcich veriteľov štátu a jeho inštitúcií, aby už nikdy takouto tortúrou nemuseli prechádzať a mali svoje pohľadávky legitímne vysporiadané najneskôr do 60 dní.

V Českej republike, Poľsku a Maďarsku prebieha oddlžovanie štátnych nemocníc 100-percentnou refundáciou ich splatných záväzkov.

MZ: Oddlžovanie je v súlade so zákonmi

Ako reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, ministerstvo je presvedčené, že koncepcia oddlžovania tak ako bola schválená Vládou SR a následne Národnou radou SR, je plne v súlade s platnou legislatívou, a to tak slovenskou ako aj európskou.

„Koncept oddlžovania považujeme za správny a korektný, založený na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti na strane dlžníka aj na strane veriteľa a princípe transparentnosti. Ministerstvo zdravotníctva tento materiál pripravovalo spolu s rezortom financií a odkonzultovalo ho so všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane SK-MED-u. Rezort zdravotníctva rešpektuje právo tohto subjektu (SK-MED) obrátiť sa na súd,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SK+MED Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok