Slovensko potrebuje lepšiu prevenciu pred nozokomiálnymi nákazami, upozorňuje SK+MED

Umývať ruky, umývanie, mydlo

Slovensko potrebuje lepšiu prevenciu pred nozokomiálnymi nákazami, tvrdí Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED). Predstavitelia asociácie o tom informovali na stretnutí s novinármi.

Ako uviedli, tieto infekcie vážne komplikujú priebeh pôvodného ochorenia pacienta, predlžujú jeho hospitalizáciu, a tým zvyšujú aj finančné náklady na jeho liečbu.

Máme horšiu imunitu

Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlásia výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni približne 7 %. V roku 2017 bolo na Slovensku vykonané bodové prevalenčné sledovanie, ktoré zistilo výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni 4 %.

Dôsledné monitorovanie týchto nákaz pomáha analyzovať nielen ich výskyt, ale aj príčinu ich vzniku. To následne umožňuje prijímať opatrenia na boj s nozokomiálnymi nákazami,“ informovala vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz a hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu Mária Štefkovičová.

Ako uviedla, populácia žije dlhšie, ale jej imunitný systém je slabší. Prevencia tomu podľa nej musí zodpovedať.

Nemocnica je prostredie, kde sa podáva veľa antibiotík. Ľudia, ktorí tam chodia, prinášajú mikroorganizmy a ľudia v nemocnici zároveň ľahšie ochorejú,“ dodala.

Kľúčom je umývanie rúk

Investície do preventívnych opatrení môžu podľa SK+MED-u znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz až o 40 – 60 %.

Ako uviedla asociácia, hygiena rúk je nákladovo najefektívnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a prevencie šírenia rezistencie na antibiotiká.

Stačí ovládať základných päť momentov hygieny rúk, pravidelne používať alkoholovú dezinfekciu, dodržiavať režim dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok a nemocničného prostredia. Investícia do prevencie je vždy lacnejšia ako investícia do zdravotnej starostlivosti pacienta, ktorý sa nakazil nozokomiálnou nákazou,“ povedala výkonná riaditeľka SK+MED Katarína Danková.

Nárast spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky podľa asociácie čiastočne zvyšuje náklady na dezinfekčné prípravky. V konečnom dôsledku však znamená úsporu finančných prostriedkov.

Používanie alkoholovej dezinfekcie na ruky eliminuje šírenie nozokomiálnych infekcií a rezistentných baktérií. Tým sa znižuje spotreba antibiotík, klesá počet reoperácií, nepredlžuje sa pobyt pacienta v nemocnici a klesajú náklady na špeciálny zdravotnícky materiál,“ uviedla vedúca Výskumného centra mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP) a prodekanka pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Jaroslava Brňová.

Sú to podľa nej benefity nielen pre pacienta, ale aj pre celý systém zdravotníctva na Slovensku.

Baktérie sú odolnejšie, ľudia slabší

Efektívne a účinne nastavené hygienické opatrenia môžu podľa SK+MED-u výrazne znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz a v konečnom dôsledku tak chrániť pacientov pred súvisiacimi zdravotnými komplikáciami.

Vznik nozokomiálnych nákaz je podmienený najmä neustále zvyšujúcou sa rezistenciou mikroorganizmov na antibiotiká, narastaním invazívnych výkonov pri vyšetrovaní pacientov, ale aj pribúdaním ľudí s oslabenou imunitou, ktorí majú čoraz výrazne dlhšie prežívanie vďaka modernej medicíne,“ konštatovala Jaroslava Brňová.

Ako dodala, postihnutému pacientovi sa vždy predlžuje hospitalizácia, musí byť nasadená adekvátna liečba, pričom často sa siaha po rezervných a finančne náročných antibiotikách.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jaroslava BrňováKatarína DankováMária Štefkovičová
Firmy a inštitúcie CEMIP Výskumné centrum mikrobiológie a prevencie infekciíSK+MED Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok