Slovenský Červený kríž oslávil storočnicu

Foto_viliam_dobias.jpg
Prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš | Foto: SČK

Československý Červený kríž (ČSČK), najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov, vznikol 6. februára 1919.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie jeho založenia. Slovenský Červený kríž (SČK) sa stal v roku 1993 nástupníckou organizáciou ČSČK a pokračuje vo svojej aktívnej činnosti.

Ako napísala humanitárna organizácia v tlačovej správe, venovali sa zdravotníckej, charitatívnej a sociálnej činnosti.

Organizuje kurzy, pomáha pri povodniach

Po rozdelení Československa vznikol v máji 1993 Slovenský Červený kríž (SČK) ako jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov.

Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom o SČK.

SČK organizuje rekvalifikačné kurzy, čím podľa organizácie prispieva k vyššej zamestnanosti obyvateľstva. Do popredia sa dostávajú aj sociálne služby, ktoré sa orientujú najmä na ľudí so špeciálnymi potrebami, seniorov a zdravotne postihnutých.

Poskytuje humanitárnu pomoc pri povodniach, požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach.

Dobiáš: SČK je silnejší ako kedykoľvek predtým

„Československý Červený kríž a po roku 1993 Slovenský Červený kríž zažil obdobie rozmachu a enormných aktivít po svojom vzniku, počas vojny a tesne po nej. Prežil aj takmer likvidačné udalosti ako znárodnenie budov a celoštátnej dopravnej zdravotnej služby, odliv takmer polovice členov z radov zdravotníkov po revolúcii, zníženie dotácie na polovicu pri dvojnásobnom náraste cien,“ uviedol prezident SČK Viliam Dobiáš.

Podľa neho je napriek tomu SČK dnes silnejší ako kedykoľvek predtým a stále je najväčšou humanitárnou organizáciou nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

V súčasnosti pôsobí SČK na celom území Slovenska prostredníctvom svojich 36 spolkov. Vďaka trom stovkám zamestnancom a tisícom členom a dobrovoľníkom sa venuje širokému spektru aktivít.

„Sme súčasťou celosvetového diela, na ktorého začiatku bola myšlienka Henryho Dunanta. Poskladaní zo stovák zamestnancov a dobrovoľníkov denne podávame pomocnú ruku mnohým odkázaným. Dávať nádej je naše poslanie,“ generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.

História Červeného kríža

V prvých rokoch svojej existencie pomáhal Červený kríž ľuďom postihnutým vojnou.

Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky s deťmi a vychovával ošetrovateľky.

V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom.

Postupne začali v rámci organizácie vznikať zdravotnícke družiny zamerané na prevenciu, nábor darcov krvi, pomoc s očkovaním proti detskej obrne, školenia prvej pomoci.

Neskôr, v 90. rokoch 20. storočia vznikli sociálne strediská a Domy humanity Červeného kríža.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SČK Slovenský Červený Kríž