SSVPL praktické sestry v ambulanciách víta

Cakaren.jpg
Foto: Pixabay.com

Všeobecní lekári však upozorňujú na nedoriešený problém s absenciou kontinuálneho vzdelávania praktických sestier.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) víta schválené zmeny, podľa ktorých v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých chýbajúce zdravotné sestry môžu nahradiť praktické sestry, čiže po novom premenovaní zdravotnícki asistenti.

Podľa SSVPL vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry odchádzajú do zahraničia a dnes ich chýba už niekoľko tisíc.

Takisto chýba asi 500 všeobecných lekárov a mnohí sú v dôchodkovom veku.

Menšie náklady pre ambulancie

„Daná novela zákona nám momentálne umožňuje zabezpečiť, aby v každej ambulancii bola na pozícii sestra zamestnaná buď sestra alebo praktická sestra. Taktiež praktická sestra ako menej kvalifikovaná pracovná sila bude pre nás znamenať menšie personálne náklady, a to môže pomôcť stabilizovať finančnú situáciu dnes najviac podvyživených ambulancií všeobecného praktického lekárstva,“ tvrdí prezident SSVPL Peter Makara.

Z hľadiska odbornosti praktických sestier podľa neho zostáva nevyriešeným problémom to, že nie sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, keďže nie sú členmi tejto komory a ich vlastná komora kontinuálne vzdelávanie nezabezpečuje.

„Pokiaľ má byť zachovaná potrebná odbornosť ich práce v našich ambulanciách, tak je potrebné doriešiť túto dôležitú oblasť ich vzdelávania. Bez garantovaného kontinuálneho vzdelávania dôjde zákonite k poklesu kvality a ich výkonu a to hlavne z dlhodobého hľadiska,“ uviedol Makara.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom