Štátna poisťovňa reaguje na veľkú stratu klientov, na výsledky prepoisťovania nemala vplyv

VšZP
Foto: archívne, SITA
  • aktualizované 24. októbra, 15:30

O výsledku prepoisťovacej kampane rozhodli podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) okolnosti, na ktoré poisťovňa nemala vplyv. VšZP o tom informovala v tlačovej správe. Znovu uviedla, že bude komentovať až oficiálne výsledky prepoisťovania, ktoré vydá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Na základe medializovaných informácií o priebehu prepoisťovacej kampane štátna poisťovňa konštatovala, že pri oslovovaní klientov vždy postupovala v súlade s platnou legislatívou.

„Ak sme sa dozvedeli o praktikách, ktoré sa javili ako nekalé, resp. ako obchádzanie zákona, podali sme podnet na ich prešetrenie na ÚDZS,“ povedala hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová. Ak sa podľa štátnej poisťovne preukáže, že niektoré subjekty skutočne zákon porušili, mali by byť prijaté také opatrenia, ktoré do budúcnosti zamedzia opakovaniu podobných situácií, pretože VšZP preukázateľne poškodili.

Praktiky súkromných poisťovní

Štátna poisťovňa celý rok upozorňovala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na praktiky súkromných poisťovní, ktorých výsledkom je odchod vysokého počtu poistencov zo štátnej poisťovne. V tlačovej správe o tom informovala generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

„Dovoľte mi vlastne poďakovať pánovi Druckerovi, že podporil VšZP tak ako mnohí iní nie,“ uviedla generálna riaditeľka VšZP na margo medializovaných informácií exministra zdravotníctva týkajúcich sa prepoisťovacej kampane.

„Čo sa týka vzťahov s lekármi a nemocnicami, rokovania sa vedú celé mesiace. Od júna 2018 sa však žiadne rokovania s lekármi neviedli, čo nám aj sami niekoľkokrát vyčítali. Až vďaka nasadeniu po mojom nástupe sa nám podarilo situáciu zvládnuť a zmluvy s lekármi podpísať. A to isté platí pre Medirex,“ povedala Ľubica Hlinková.

Ku kritike, že VšZP na konci prepoisťovacieho obdobia medializovala možnú stratu 60 miliónov eur, Ľubica Hlinková uviedla, že celý rok od prvého dňa jej pôsobenia vo funkcii generálnej riaditeľky informovala, že očakávajú veľmi zlé čísla.

„Celý rok sme hovorili o nutnosti dofinancovania. A výsledok? Peniaze do systému prišli. Ak mám byť kritizovaná za tento krok, tak si za ním plne stojím. A, prosím vás, odmietam, aby hlavne VšZP a moja osoba boli použité na politickú kampaň,“ dodala Hlinková.

Zostáva lídrom

Ako uviedla štátna poisťovňa, napriek vyše 100-tisícovej strate poistencov, ktorú očakáva, zostane aj po 1. januári 2020 lídrom v zdravotnom poistení, finančnú stabilitu podľa nej výsledky prepoisťovania neohrozia.

„VšZP je ekonomicky zdravá z hľadiska platobnej schopnosti aj kapitálovej vybavenosti, postupne znižuje straty s cieľom vyrovnaného hospodárenia v roku 2019, zároveň má dostatočný zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch. Na konci roka 2019 by mala mať VšZP opäť vyrovnané hospodárenie a naďalej bude zabezpečovať svojim poistencom kvalitnú zdravotnú starostlivosť pri efektívnom využívaných všetkých verejných zdrojov, ktoré spravuje,“ uvádza sa v správe.

„Garantujeme poistencom kvalitnú zdravotnú starostlivosť pri efektívnom využívaní verejných zdrojov, ktoré VšZP spravuje,“ dodala Ľubica Hlinková.

Riziká nedokázala ovplyvniť

VšZP konštatovala, že pre rok 2019 kvantifikovala v rámci svojho plánovania finančne nekryté riziká na strane výnosov u nákladov a kontinuálne ich komunikovala od jesene 2018. V oblasti výnosov to bolo podľa poisťovne 29 mil. eur a v oblasti nákladov zhruba 140 mil. eur. Ako uviedla VšZP, to, že odhadované riziká sa začali napĺňať, nedokázala ovplyvniť.

„Sociálne balíčky, rekreačné poukazy alebo historicky najnižšie platby za poistencov štátu sa stali realitou na základe rozhodnutia parlamentu. Znovu sme riziká komunikovali na viacerých úrovniach a boli transparentne uvedené v oficiálnych dokumentoch VšZP. Až posledná možnosť bola medializácia očakávanej straty do konca roka 2019 v sume 60 mil. eur s cieľom podporiť dofinancovanie,“ uviedla štátna poisťovňa.

Ako VšZP dodala, má vysokú stratu minulých účtovných období, ktorá jej znižuje vlastné imanie, jej pozícia je preto iná ako ostatných zdravotných poisťovní a musela byť aktívnejšia v komunikovaní potreby dofinancovania.

„Vedenie VšZP muselo využiť všetky dostupné možnosti odvrátenia hroziaceho ďalšieho Ozdravného plánu, v opačnom prípade by sa to negatívne dotklo všetkých poistencov VšZP,“ uvádza štátna poisťovňa.

Strata svojich poistencov

Ako VšZP dodala, v roku 2016 zaknihovala stratu 112 mil. eur a tiež zaúčtovala opravy chýb minulých účtovných období v sume ďalších 78 mil. eur. Tieto výsledky podľa poisťovne spôsobili povinnosť implementovať Ozdravný plán v zmysle platnej legislatívy, cieľom ktorého bolo zastavenie nárastu nákladov VšZP.

„Najmä vďaka silnému ekonomickému rastu, a teda vyšším výnosom, a zároveň zastaveniu nárastu nákladov VšZP dosiahla v roku 2017 kladný hospodársky výsledok v sume cca 36 mil. eur a v roku 2018 najmä vďaka pretrvávajúcemu silnému ekonomickému rastu a pozitívnemu vplyvu ročného zúčtovania kladný hospodársky výsledok v sume cca 90 mil. eur. Zisky z oboch rokov smerovali na zníženie neuhradenej straty minulých rokov,“ uzavrela štátna poisťovňa.

Strana Dobrá voľba v stredu vyhlásila, že VšZP má najväčšiu historickú stratu svojich poistencov, odchádza ich až cez 140 tisíc.

„Čo je vo finančnom vyjadrení zhruba 140 mil. eur v príjmoch, o ktoré bude mať VšZP menej a súkromné poisťovne viac,“ informoval líder strany Tomáš Drucker. Ako uviedol, z VšZP odchádzajú ekonomicky menej nákladní poistenci a teda ziskovejší, čo znamená, že sa prirodzene zvýšia zisky súkromným poisťovniam.

Nezodpovedné kroky

„Máme skutočne dôvodné podozrenie, že získavanie týchto poistencov zo strany skromných zdravotných poisťovní bolo realizované aktívnym kupovaním si poistencov, čo je v zmysle zákona zakázané,“ povedal Tomáš Drucker.

Odborník strany Dobrá voľba na zdravotníctvo Miroslav Kočan kritizoval poisťovňu za to, že počas vrcholenia prepoisťovacej kampane generálna riaditeľka VšZP vystúpila na tlačovej besede a oznámila, že očakávajú stratu 60 mil. eur. Sú to podľa neho nezodpovedné kroky, ktoré znižujú dôveru poistencov vo VšZP.

Ak sa podľa Druckera nevykonajú ďalšie opatrenia hrozí, že sa môže VšZP dostať do strát a neschopnosti zabezpečiť pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť. Ako v reakcii uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, poisťovňa dbá na transparentnosť procesu prepoistenia, odmieta, odsudzuje a netoleruje akékoľvek nekalé praktiky.

Členka predstavenstva a riaditeľka zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková uviedla, že Union oslovuje potenciálnych nových poistencov v súlade s legislatívou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Elena MájekováĽubica HlinkováMatej ŠtepianskýMiroslav KočanSlávka GáborováTomáš Drucker
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa