ÚDZS predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 52 mil. eur

Udzs
Foto: vZdravotnictve.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 52 mil. eur.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu ÚDZS na roky 2019 až 2021, o ktorom bude 10. októbra rokovať vláda. Na schválenie ho úrad predloží aj Národnej rade SR.

Vyššie príjmy vďaka zdravotným poisťovniam

Celkové príjmy úradu budú v porovnaní s rokom 2018 vyššie asi o 3,9 mil. eur. Príjmy sa zvýšia vplyvom predpokladaného medziročného nárastu príspevku od zdravotných poisťovní o 966 568 eur a medziročného nárastu rozpočtovaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 2 904 650 eur.

Rozpočet príjmov úradu tvoria nedaňové príjmy (príjmy z činnosti úradu, úroky a iné nedaňové príjmy úradu) a transfery (povinné príspevky od zdravotných poisťovní na činnosť úradu).

Bežných výdavkov je najviac

ÚDZS predpokladá výdavky vo výške asi 21,5 mil. eur. S medziročným rozpočtovaným nárastom o 943 tisíc eur. Asi 87 % výdavkov tvoria bežné výdavky na mzdy, tovary, služby a bežné transfery. Bežné výdavky v návrhu rozpočtu majú nárast o 833 tisíc eur, t. j. o 4,67 % oproti rozpočtu na rok 2018.

Kapitálové výdavky majú byť v roku 2019 v sume 2,63 mil. eur. Budú určené na zaplatenie softvéru a licencií súvisiacich s činnosťami pre národný zdravotnícky informačný systém a ďalšími činnosťami úradu.

Časť výdavkov sa využije na vybavenie pracovísk a laboratórií súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Úrad nakúpi výpočtovú techniku, obnoví zastaralý vozový park, zmodernizuje softvéry na zapojenie sa do elektronického zdravotníctva.

Časť výdavkov bude určená na vývoj, inštaláciu a nastavenie systému pre elektronickú výmenu údajov v rámci sociálneho zabezpečenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou