UNB obstaráva laparoskopické prístroje

Unb petržalka
Foto: vZdravotnictve.sk

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 13. marca tohto roka.

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) obstaráva laparoskopické prístroje v predpokladanej hodnote 294 246 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.

„Predmetom zákazky sú endoskopické prístroje (laparoskopické zostavy) pre vykonávanie miniinvazívnych laparoskopických a hysteroskopických zákrokov na operačných sálach, na urológii, gynekológii a hrudníkovej chirurgii,“ píše sa v oznámení.

Konkrétne ide o laparoskopickú zostavu s UHD rozlíšením, s príslušenstvom pre gynekológiu, endoskopickú laparoskopickú vežu pre gynekológiu, endoskopickú laparoskopickú zostavu Full HD pre hrudníkovú chirurgiu.

Iba nové

Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre.

„Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia, poučenie a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov,“ konštatuje sa v oznámení.

Zákazka sa delí na časti, pričom rozhodujúcim kritériom bude cena. Trvanie zákazky je stanovené na dva mesiace.

Prístroje sú určené pre Ružinov, Petržalku aj Kramáre

Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom je určená pre I.- Gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK a UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská.

Endoskopická laparoskopická veža je pre I. Gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF SZU Nemocnice akademika Ladislava Dérera, Bratislava.

Endoskopická laparoskopická zostava Full HD pre Kliniku hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Nemocnice Ružinov.

Bližšie ekonomické a finančné kritériá, technická a odborná spôsobilosť sú uvedené v dokumentoch k obstarávaniu. Zadávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 13. marca tohto roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UNB Univerzitná nemocnica Bratislava