UPJŠ hľadá pacientov do výskumu Parkinsonovej choroby

Upjs_spanok.jpg
Foto: UPJŠ Košice

Univerzita hľadá dobrovoľníkov so špecifickou poruchou spánku, ktorí môžu mať vysoké riziko rozvinutia Parkinsonovej choroby

Univerzita P. J. Šafárika hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa zúčastnili na jej výskume Parkinsonovej choroby. Konkrétne hľadá ľudí, ktorí v spánku akoby prežívali svoje sny – rozhadzujú rukami, udierajú, hýbu nohami. Ak majú viac ako 50 rokov, je možné, že trpia vysokorizikovou poruchou spánku a v najbližších rokoch sa u nich vyvinie Parkinsonova choroba.

Záujemcovia s uvedenými príznakmi môžu kontaktovať výskumný tím na čísle 0940 513 350, alebo vyplnením formulára cez webovú stránku www.parkinsonovachoroba.com, kde sa o projekte môžu dozvedieť viac.

Po vyplnení formulára zameraného na rizikové faktory ochorenia bude záujemcu v prípade zistenia zvýšeného rizika Parkinsonovej choroby kontaktovať člen výskumného tímu pre spresnenie údajov a ďalší postup.

V Košiciach aj v Bratislave

Cieľom aktuálnej fázy projektu je nájsť približne 50 pacientov s definitívne potvrdenou poruchou správania v REM spánku, teda vo veľmi vysokom riziku vývoja Parkinsonovej choroby, čo si však bude vyžadovať skríning a klinické vyšetrenie podstatne väčšieho súboru zdravých osôb s podozrením na túto poruchu.

Prvotné spánkové a klinické vyšetrenia sa budú realizovať na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, avšak nakoľko sa jedná o celoslovenský projekt, tak na ďalšom klinickom sledovaní pacientov zo západu Slovenska sa bude spolupodieľať aj 2. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave.

Ako uviedol koordinátor projektu Matej Škorvánek, problémom dnešnej diagnostiky je, že dokážeme diagnostikovať Parkinsonovu chorobu až v štádiu, keď sa objavia jej prvé typické motorické prejavy. Ochorenie pritom u človeka prebieha už 10 až 20 rokov, čo zhoršuje možnosti efektívnej liečby.

„Identifikácia pacientov v predmotorickom štádiu je do budúcnosti kľúčová k včasnej diagnostike ochorenia a umožní poskytnúť pacientovi liečbu už v štádiu, kedy ochorenie ešte nie je veľmi pokročilé a šance na efektívne spomalenie jeho vývoja sa výrazne zvýšia,“ vysvetlil Škorvánek.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom