Uznesenie NR SR k zdravotníctvu z 12. februára

NR SR
SITA / Ľudovít Vaniher

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873)

Národná rada Slovenskej republiky

1. konštatuje, že

v súčasnej situácii je dôležité, aby sa dôvera pacientov k zdravotníckym pracovníkom posilňovala a ozdravenie slovenského zdravotníctva pokračovalo. Zdravotníctvo sa týka skutočne všetkých – bez ohľadu na stranícku príslušnosť, na zmýšľanie a vnútorné vyznávanie hodnôt. Je to špecifický rezort a treba rátať s tým, že niektoré benefity sa zúročia až po dlhšom čase;

2. žiada

vládu Slovenskej republiky,

aby v záujme pacientov a aj zdravotníckych pracovníkov pokračovala v prísne nastavených podmienkach:

  1. DRG systému a dodržiavania schváleného harmonogramu. DRG systém musí byť prioritou aj budúcej vlády, je významným ekonomickým stabilizačným prvkom,
  2. eHealthu a dbala na to, aby sa nestalo to, čo v minulosti, kedy bolo spúšťanie eHealthu takmer na dva roky (2010-2012) zastavené,
  3. nových pravidiel pri nakupovaní zdravotníckej techniky. Tieto opatrenia zvyšujú transparentnosť a efektivitu nákupov prístrojov,
  4. vykonávania auditov nemocníc,
  5. každoročného prideľovania potrebných kapitálových výdavkov nemocniciam na ich rekonštrukciu a zvýšenie benefitov pre pacientov,
  6. zachovania sociálne únosnej liekovej politiky,
  7. komunikácie s pacientskymi, profesijnými a odborovými organizáciami v dôležitých otázkach,
  8. rozvíjania a podľa potrieb zdravotníckych pracovníkov zlepšovania zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky