V rámci prvej výzvy z programu IROP získa 15 nemocníc 65,5 mil. eur

Euro_plastika.jpg
Foto: Pixabay.com

Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

V rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov.

Ako uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

Najviac financií z eurofondov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Každá z nich bude môcť čerpať viac ako 7 mil. eur.

Na zvýšenie kvality

Podľa zverejnených informácií Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu pacienta napríklad v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o., ktorá tiež spadá pod ministerstvo, získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny.

„Tieto investície prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo už čoskoro pocítia pacienti aj zdravotnícki pracovníci. Ďalších 70 miliónov eur investuje rezort zdravotníctva v tomto roku do fakultných a univerzitných nemocníc aj formou takzvaných kapitálových výdavkov, rovnako plánujeme obdobné sumy investovať aj v ďalších rokoch. Postupne sa takto snažíme zmenšovať dlhodobo nahromadený investičný dlh v sektore poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Príde aj druhé kolo

Počas realizácie projektu musí podľa rezortu zdravotníctva prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napríklad nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach.

Maximálna výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

„Sme si vedomí, že mnohé veľké nemocnice v našej zriaďovateľskej pôsobnosti nemôžu aktuálne čerpať európske prostriedky, pretože sú takzvanými podnikmi v ťažkostiach. Preto sme rozdelili druhú výzvu na viac kôl a veríme, že v nich sa už budú môcť zúčastniť aj fakultné a univerzitné nemocnice,“ vysvetlil Drucker.

Zároveň pripomenul, že ak sme o peniaze nechceli prísť, tak sme ich museli začať čerpať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nemocnica PopradNemocnica s poliklinikou Brezno