Vláda schválila zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Sanitka
Foto: Thinkstock

Je určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami

Na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami vznikne na Slovensku nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Vláda totiž na stredajšom rokovaní schválila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Tú predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva, navrhovali zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Je určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami (sekundárne prevozy). Ide o prevozy pacientov, ktorí potrebujú aj prítomnosť zdravotníckeho pracovníka.

V posádke bude vodič aj záchranár

Sanitky majú byť vybavené všetkými náležitosťami, ktoré musia mať poskytovatelia takejto starostlivosti. V posádke by bol záchranár a vodič. V súčasnom systéme sa podľa ministerstva ukazuje, že práve tento typ neodkladnej prepravy treba posilniť.

Ako informoval rezort zdravotníctva, neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi zabezpečuje dnes záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Tieto ambulancie budú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň, v prípade potreby budú na pokyn Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielané aj na zásah.

Vtedy, ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby alebo v prípade výskytu udalosti s hromadným postihnutím osôb.

Zachranar
Foto: Thinkstock

Dopravná zdravotná služba

„Aplikačná prax ukázala, že je potrebné zriadiť aj ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, pretože doprava zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti je zabezpečená na základe voľnej živnosti – takáto úprava je potrebná aj vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi pacientov,“ uviedlo ministerstvo.

Môže to byť právnická alebo fyzická osoba, služba nebude viazaná živnosťou. Ministerstvo pripomenulo, že treba splniť podmienky stanovené zákonom, ako napríklad personálne zabezpečenie či materiálno-technické zabezpečenie.

Na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorou žiada o prepravu pacienta na základe žiadanky o prepravu, ktorý je napríklad po operácii a potrebuje sa premiestniť do miesta svojho bydliska, dopravná zdravotná služba jeho prevoz zabezpečí.

Novinkou tiež je, že pacient bude mať nárok na doprovod až ku dverám ambulancie alebo naopak, pri prevoze domov ku dverám bytu.

Ministerstvo bude kontrolovať

V súčasnosti dopravná služba funguje na báze živnosti a ministerstvo zdravotníctva nemalo priamu možnosť na výkon dozoru.

V prípade problému mohla skontrolovať uvedenú situáciu len zdravotná poisťovňa, ktorá s dopravnou službou uzatvorila zmluvu.

Touto zmenou bude mať poskytovateľ zákonom stanovené povinnosti a v prípade ich porušenia bude môcť ministerstvo zdravotníctva vykonať dozor a v prípade nedodržania legislatívne stanovených podmienok bude hroziť sankcia.

„Žiadne nové poplatky s touto službou spojené nebudú,“ pripomenulo ministerstvo. Novela zákona nadobudne účinnosť od 15. júna 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR