Vlani bolo v pľúcnych ambulanciách na Slovensku sledovaných 274 779 pacientov

Pluca.jpg
Foto: Pixabay.com

V medziročnom porovnaní to predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 2,3 %.

V uplynulom roku bolo v pľúcnych ambulanciách na Slovensku dispenzarizovaných (aktívne a systematicky sledovaných lekárom-špecialistom pre chronické ochorenie) 274 779 pacientov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 2,3 %. Pričom počet detí a mladistvých do 18 rokov sa zvýšil o 4 %, no počet dospelých klesol o 2,6 %.

Vyplýva to zo štatistického prehľadu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorý sumarizuje údaje o pacientoch s tuberkulózou, chorobami pľúc a dýchacích ciest, vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).

Tuberkulóza na ústupe

Na pľúcnu a mimopľúcnu formu tuberkulózy sa vlani liečilo 1 513 pacientov, čo bolo o 47 pacientov menej ako v roku 2015. V porovnaní s rokom 2007 to predstavuje pokles až o 1926 pacientov.

Do národného registra pacientov s tuberkulózou, ktorý vedie Národný ústav tuberkulózy pľúcnych ochorení a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, bolo vlani nahlásených 296 osôb (178 mužov a 118 žien).

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (11,9 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja), v Košickom (6,7 na 100 tisíc) a Trenčianskom kraji (5,9 na 100 tisíc).

Menej astmy aj CHOCHP

Zo sledovaných netuberkulóznych ochorení bolo najviac osôb dispenzarizovaných s bronchiálnou astmou. Hoci počet pacientov s týmto ochorením z dlhodobého hľadiska mierne vzrastá, oproti roku 2015 NCZI zaznamenalo pokles z 102 612 prípadov na 99 632 prípadov v minulom roku.

S diagnózou CHOCHP bolo dispenzarizovaných 79 247 pacientov (v tom s ľahkou formou 24 922 pacientov, so stredne ťažkou formou 35 055 pacientov, s ťažkou formou 14 220 pacientov a veľmi ťažkou formou 5 050 pacientov) s medziročným poklesom o 4 094 prípadov oproti roku 2015.

Najväčší počet sledovaných pacientov s týmto ochorením bol v Prešovskom (15 763) a v Košickom kraji (11 389) a najmenší v Bratislavskom kraji (3 633).

Chronické choroby dolných dýchacích ciest s výnimkou astmy boli v minulom roku diagnostikované 14 957 novým pacientom a viac sa vyskytovali u mužov (57 %). Astma a astmatický stav boli zistené u 11 829 nových pacientov s prevahou žien (59 %). Pneumónia bola novodiagnostikovaná 18 227 pacientom, častejšie mužom (53 %).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií