Vlastné imanie VšZP sa vlani zvýšilo zhruba o 35,4 mil. eur

Eura
Foto: FreeImages.com

Zvýšilo sa vplyvom dosiahnutého zisku za bežné účtovné obdobie

Vlastné imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa v minulom roku zvýšilo zhruba o 35,4 mil. eur. Vyplýva to z návrhu Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2017, ktorý v utorok schválila vláda.

Vlastné imanie sa zvýšilo vplyvom dosiahnutého zisku za bežné účtovné obdobie v objeme takmer 35,9 mil. eur.

Negatívny vplyv bol zaznamenaný v položke oceňovacích rozdielov z cenných papierov a vo fonde zdravotnej starostlivosti v celkovej výške 498 tisíc eur.

Vďaka ozdravným opatreniam a rastu výnosov

Výsledok bežného obdobia medziročne vzrástol o 131,9 %, najmä z dôvodu prijatia opatrení na ozdravenie finančnej stability VšZP. Vplyv opatrení sa prejavil tak na strane výnosov, ako aj na strane nákladov.

Výrazný pozitívny vplyv VšZP zaznamenala na výnosoch z vybraných preddavkov na poistné, ktoré vzrástli o 5,1 % v dôsledku vyšších prijatých preddavkov najmä od zamestnávateľov.

Pozitívny vplyv mal podľa návrhu aj rast ostatných technických výnosov o 13,8 %. Pozitívny vývoj bol aj v rámci finančných položiek v dôsledku výnosov z predaja majetku a nižšej tvorby opravnej položky k cenným papierom.

Vplyv výnosových položiek čiastočne eliminovala tvorba opravných položiek k pohľadávkam na poistnom a vyšší príspevok na činnosť operačných stredísk Zdravotnej záchrannej služby.

Rast príjmov ovplyvnili ekonomicky aktívni poistenci

Príjmy VšZP, ktoré v roku 2017 dosiahli takmer 3,168 mld. eur, sa medziročne zvýšili o 5,1 %, pričom priemerná výška príjmu na jedného poistenca na mesiac medziročne vzrástla zo 77,5 eura (rok 2016) na 81,5 eura (rok 2017).

V roku 2017 sa zmenila aj štruktúra príjmov, vzrástol podiel príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych poistencov o 3,3 %, príjmy z poistného od poistencov štátu klesli o 3,2 % a príjmy z prerozdelenia poistného od iných zdravotných poisťovní klesli o 0,2 %.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa