Voľby 2016: Šanca

Šanca
SITA/Martin Medňanský

Názov: Šanca

Číslo: 5

Predseda: Eva Babitzová

Líder pre zdravotníctvo: Viliam Novotný

Kandidujúci zdravotnícki pracovníci:

Meno povolanie pozícia na kandidátke
Novotný Viliam lekár 2
Gondová Viera sestra 26
Ševčík Martin lekár 62
Tomášová Danka sestra 84

Program:

Chceme zásadnou zmenou prebudovať zdravotníctvo na transparentne financované, manažované v prospech a z perspektívy pacienta, dosahujúce výsledky na európskej úrovni pri ochrane verejného zdravia. Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení.

  • Poriadok a transparentnosť – Urobíme poriadok v poplatkoch – stanovíme, za čo je možné vyberať poplatky a v akej výške, zavedieme transparentnosť v hospodárení nemocníc ich transformáciou. V čo najkratšom čase zavedieme spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov v nemocniciach – systém platby za diagnózu (DRG). Urýchlene zavedieme elektronické zdravotníctvo (eHealth), ktoré zvýši bezpečnosť pacienta a odstráni nepotrebné predpisovanie liekov a vyšetrení. Zavedieme porovnávanie cien nakupovanej prístrojovej techniky so susednými krajinami, aby CTčko nestálo u nás dvakrát viac.
  • Motivácia ľudí k prevencii – Niektoré nadštandardné výkony budú zadarmo pre tých, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku sociálnych dávok podmienime absolvovaním preventívnych prehliadok a očkovaní u detí.
  • Kvalita starostlivosti a bezpečnosť pacientov – Stanovíme, čo je štandardná starostlivosť a zavedieme meranie a zverejňovanie kvality.
  • Lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti – Zabezpečíme nepretržite dostupnú lekársku pohotovosť, ktorú budú zdravotníci slúžiť dobrovoľne a za adekvátnu odmenu. Zlepšíme dostupnosť ambulancií v regiónoch a zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania.
  • Spokojnosť pacientov a zdravotníkov – Zavedieme poistenie podľa výberu – každý pacient si vyberie ročný poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze ako platí do poisťovne v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok – čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať. Stanovíme maximálne čakacie lehoty na všetky plánované vyšetrenia a výkony. Presadíme spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov, nemocníc a ambulancií, ktoré bude naviazané na náročnosť poskytovanej starostlivosti, jej kvalitu a spokojnosť pacientov. Získame zdroje na modernizáciu zdravotníctva prostredníctvom eurofondov a PPP projektov.
  • Nižšie náklady – Ochránime pacientov pred rastúcimi doplatkami. Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve. Umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti, vybaví to za nich zdravotná poisťovňa.
  • Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých – Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, kde vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Šanca