Voľby 2020: Čo sľubujú strany pre zdravotníctvo

Parlamentné voľby 2020
Foto: WebNoviny.sk

Necelý mesiac nás delí od soboty 29. februára, kedy sa Slovensko vyberie k volebným urnám. Krajinu obsypávajú billboardy, prezentácie politikov v médiách vystúpili nad únosnú mieru a na sociálnych sieťach to vrie.

My sme sa pozreli, aké majú jednotlivé strany program pre zdravotníctvo a kto z tejto oblasti sa uchádza o miesto poslanca v Národnej rade SR.

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Číslo 1 si vylosovala málo známa a ešte menej aktívna strana. Hlási sa k politickému katolicizmu. Jej cieľom je vybudovanie štátu na „kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením“.

Volebný program nezverejnila, vo svojej oficiálnej doktríne sa zdravotníctvu nevenuje vôbec.

Na kandidátskej listine nemá nikoho, kto by uvádzal zdravotnícke povolanie.

2. Dobrá voľba

Novú stranu vedie do volieb bývalý minister zdravotníctva za Smer-SD Tomáš Drucker. Hoci nemá zdravotnícke vzdelanie, jeho strana vo svojom programe venuje zdravotníctvu značný priestor.

Heslom je „Spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých“. Strana sľubuje vyčleniť na zdravotníctvo financie v objeme 6,5 % z hrubého domáceho produktu. Chce tiež spojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Sľubuje tiež modernizáciu alebo výstavbu novej nemocnice v každom krajskom meste. Poisťovne by mali mať obmedzenú ziskovosť, ale zároveň by mali byť odmeňované na základe dosiahnutých výsledkov. Poistencom, ktorí chodia na lekárske prehliadky, sľubuje vrátiť časť zdravotných odvodov.

Kľúčom k stabilizácii a zvýšeniu počtu zdravotníckych pracovníkov je podľa Dobrej voľby podpora ich vzdelávania, biomedicínskeho výskumu a zlepšenia pracovných podmienok.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

38. Martin Kollár, stomatológ
89. Andrea Švrčková, lekárka
123. Radoslav Zamborský, lekár
124. Marcel Tóth, zdravotnícky pracovník
127. Jana Oršulová, lekárka

Okrem Druckera kandiduje aj ďalší manažér zo zdravotníctva – bývalý riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan.

3. Sloboda a Solidarita

SaS má už tradične podrobne a dôkladne vypracovaný program aj pre zdravotníctvo. Jeho autormi sú Jana Cigániková a Martin Barto, ktorí aj kandidujú, i keď neuvádzajú zdravotnícke povolanie.

Za najdôležitejšie opatrenia považuje SaS rozšírenie kompetencií sestier, menej byrokracie, obmedzenie zisku zdravotných poisťovní a zapojenie pacientov, resp. ich príbuzných do konania pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V rozsiahlom programe pre zdravotníctvo strana navyše priamo hovorí, že treba definovať nárok pacienta. Zdravotníctvo nie je zadarmo, prizvukuje. „Zdravotné poistenie musí chrániť poistencov pred vysokými nákladmi liečby. Jeho úlohou nemá byť prispievať napríklad pár centami na lieky tým, ktorí nie sú na túto pomoc odkázaní,“ predstavuje SaS svoju víziu.

Zaujímavosťou je, že SaS chce zaviesť zákonnú možnosť (nie povinnosť) pre občanov prejaviť svoju vôľu nepodstupovať distanáziu, teda predlžovanie utrpenia. Ide o stav, v ktorom lekár udržuje nevyliečiteľného pacienta nažive pomocou neobyčajných, často náročných liečebných prostriedkov a postupov.

Známou je aj idea, aby po prekročení čakacej lehoty uvedenej v nároku bola poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek v EÚ.

SaS presadzuje zrušenie názvu „praktická sestra“ a návrat k označeniu „zdravotnícky asistent“. Vidí ich možné širšie uplatnenie v ambulantnej sfére, zároveň však aj ich nedostatok. Sestrám sľubuje vyšší štandard pri práci a menej administratívy.

Prihlásila sa tiež k stratifikácii a navrhuje zavedenie dlhovej brzdy pre nemocnice.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

14. Peter Osuský, lekár
56. Zaher Mahmoud, lekár
64. Martin Pilnik, lekárnik
111. Ľuboš Filiač, lekár

4. Sme rodina

Hnutie Borisa Kollára veľa vody v zdravotníctve dosiaľ nenamútilo, s výnimkou poslankyne Zuzany Šebovej, ktorú bolo počuť. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami si však s tvorbou programu pre zdravotníctvo dalo výrazne väčšiu námahu.

Sestrám sľubuje zvýšiť platy a rozšíriť kompetencie. Plánuje tiež prekopať celú zdravotnícku legislatívu a podobne ako ďalšie strany posilniť dlhodobú starostlivosť.

Vo svojom programe sa hnutie vyhýba slovu „stratifikácia“, chce však „definovať pevnú sieť ústavných zdravotníckych zariadení“ a „zreformovať sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

Zaväzuje sa tiež zrušiť akýkoľvek doplatok na lieky pre dôchodcov, ľudí ťažko zdravotne postihnutých a deti do šiestich rokov veku.

Aj kollárovci sa hlásia k potrebe zadefinovať nárok pacienta, pridávajú aj prípravu možnosti komerčného pripoistenia pre nadštandardné služby.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

41. Zuzana Chamulová, detská sestra
82. Ladislav Černý, lekárnik
105. Tibor Pipas, lekár
116. Martin Ondruš, lekár – stomatológ

5. Slovenské hnutie obrody

Nováčik v týchto parlamentných voľbách sa prezentuje ako nacionalisticko-socialistická strana. Program je relatívne stručný a vyvoláva viac otázok ako odpovedí.

Hnutie napríklad sľubuje zastaviť „privatizáciu nemocníc a polikliník“, pričom štátne sú už len univerzitné a fakultné nemocnice a špecializované ústavy. Štátne polikliniky neexistujú.

SHO chce okrem toho obmedziť verejné zdravotné poistenie len do štátnej poisťovne, súkromné by mali poskytovať len doplnkové zdravotné poistenie.

Chce tiež zrušiť doplatky za lieky pre dôchodcov a ľudí s nevyliečiteľnými chorobami.

Chce tiež presadzovať zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní či zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Kandidátov z radov zdravotníkov by ste na skromnej listine hľadali márne.

6. Za ľudí

Strana bývalého prezidenta Andreja Kisku pripravila rozsiahly program a zdravotníctvo je v ňom hneď prvou kapitolou.

Na prvom mieste sľubuje skrátenie čakacích lehôt či zabezpečenie dostupnosti odborných lekárov tam, kde je ich nedostatok. Nekonkretizuje však, ako to chce dosiahnuť.

Sľubuje posilniť kompetencie lekárov prvého kontaktu, vybudovať integrovaný a spolupracujúci systém nemocníc, diagnostických pracovísk a lekárov.

„Systematicky zlepšíme organizačné fungovanie, pracovné podmienky a tam, kde je to potrebné, aj finančné ohodnotenie tak, aby sme v našej krajine mali dostatok kvalitných lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ píše ďalej strana.

Už notoricky známy sa stal jej sľub vybudovať desať nových nemocníc. Zároveň sa však vyslovila za stratifikáciu.

Zasadiť sa chce za posilnenie kvality a pravidiel v zdravotníctve, zlepšiť postavenie ÚDZS, zaviesť fungujúci manažment pochybení a verejné indikátory kvality.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

17. Andrea Letanovská, lekárka
31. František Majerský, záchranár
41. Pavel Kmeč, lekár
54. Valéria Mokrá, lekárka
61. Tatiana Hrindová, sestra
67. Richard Hrubý, lekár
129. Peter Makara, lekár

7. Máme toho dosť!

Strana s osobitým názvom vznikla z protestov farmárov, preto sa aj najviac venuje práve poľnohospodárstvu. Na odborný zdravotnícky program veľmi kapacity nemá.

Presadzuje spravodlivejšiu kategorizáciu „základných liekov pre dôchodcov“. Jediným ďalším bodom je pomerne špecifické „preverenie stavu pochybných invalidných dôchodcov, predovšetkým na základe psychiatrického posudku pacienta“.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

30. Aladár Kiss, nemocničný pracovník
58. Oto Csizmár, konateľ dopravnej zdravotnej služby

8. Hlas pravice

Problém zdravotníctva nie je v odbornej medicínskej oblasti, ale v zlom ekonomickom nastavení systému, ktorý motivuje tak poskytovateľov ako i pacientov k plytvaniu,“ uvádza málo známa strana vo svojom programe.

Financovanie zdravotníctva chce riešiť radikálne: zjednotiť sadzbu zdravotného poistenia poistencov štátu s ekonomicky aktívnymi poistencami. Za to získajú základnú zdravotnú starostlivosť. Zvyšok bude na pripoistení.

Aj stratifikáciu chce strana spraviť rázne: zavedením kritérií pre jednotlivé typy zdravotníckych zariadení. Tie, ktoré ich nesplnia, navrhujú zo zákona zrušiť.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

18. Peter Tinath, lekár
36. Juliána Lukačovičová, DiS., 23 r., zubná technička

9. Slovenská národná strana

Štyri roky vo vláde využili národniari na presadzovanie rôznych opatrení, ktoré vo svojom programe uvádza. Zdravotníctvo však v odpočte chýba. Napokon, ministra nominoval Smer.

SNS chce vypracovať a zaviesť do praxe Národnú stratégiu za duševné zdravie [sic]. Bojovať chce proti závislostiam všetkého druhu vrátane alkoholu a bojovať s civilizačnými ochoreniami psychického pôvodu.

Iné zdravotnícke tézy sa v programe národniarov nenachádzajú. Poslanec a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník nám však program pre zdravotníctvo dodal dodatočne. Podľa neho chce SNS zákonom zadefinovať trvalú platbu za poistencov štátu na úrovni minimálne 5 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Všeobecnú zdravotnú poisťovňu chcú pretransformovať na verejnoprávnu inštitúciu. „Všetky finančné zdroje, ktoré občan a štát zaplatia (okrem zadefinovaného správneho fondu na režijné náklady) sa musia vrátiť späť do zdravotného systému,“ uvádza Zelník.

SNS tiež odmieta zneužívanie princípu solidarity a plánuje zaviesť pripoistenie zdravotného rizika, ako napríklad adrenalínových športov. Za cenotvorbu výkonov uhrádzaných zo zdravotného poistenia má byť zodpovedné ministerstvo. „Ceny výkonov budú vychádzať z reálnych nákladov,“ zdôraznil Zelník.

Strana tiež sľubuje modernizáciu polikliník a nemocníc, dostavbu Rázsoch, rozšírenie rezidentského programu, stratifikáciu, ale aj zdroje pre dostatočné financovanie preventívnych skríningových programov a vytvorenie podmienok pre zdravú výživu obyvateľstva v rámci Národného programu zdravia.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

6. Štefan Zelník, poslanec (lekár, pozn. red.)
43. Peter Šaško, lekár
65. Eva Petrášková, lekárka
70. Jaroslava Bernátová, lekárka
74. Peter Zelený, lekár
131. Andrea Žideková, lekárka
142. Ladislav Lukáč, záchranár

10. Demokratická strana

Matador na slovenskej politickej scéne sa v poslednom čase zviditeľnil tým, že medzi seba prijal ľudí, ktorí odišli z SaS.

Program pre zdravotníctvo je veľmi stručný: DS plánuje znížiť odvody a zaviesť spoluúčasť občanov na financovaní zdravotnej starostlivosti.

Nepriamo hrozí aj súkromným zdravotným poisťovniam. „Máme za to, že priestor pre slobodné podnikanie s tvorbou zisku môže existovať v zdravotnom pripoistení a nadštandardnom poistení, ktoré budeme podporovať,“ píše DS.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

6. Michal Bucek, lekár
12. Adam Hochel, lekár
18. Iveta Fulková, lekárka
59. Robert Roland, lekár
69. Petra Sekulová, sestra
94. Editka Takáčová, sestra
98. Juraj Šváč, lekár

11. OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola

Združenie okolo Igora Matoviča sa už na politickej scéne pohybuje istý čas. Keďže ho poznáme, ani neprekvapí, že volebný program nemá. Nahradilo ho hlasovaním, ktoré témy považujú ľudia za dôležité a tie chce OĽaNO presadzovať v koaličných rokovaniach.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

4. Anna Záborská, lekárka
12. Eva Horváthová, lekárka
23. Monika Kavecká, sestra
60. Peter Blaško, lekár
70. Peter Ziman, súdny znalec z odboru chirurgie
119. Peter Lauko, lekár
120. Pavol Priester, lekár
143. Marek Krajčí, lekár

12. Progresívne Slovensko (PS)/Spolu

Koalícia PS/Spolu si na zdravotníckom programe dala záležať. Najviac sa zviditeľnil už v predstihu podaný Lex Haščák, ktorým chcú obmedziť vlastníctvo v zdravotníctve a médiách.

Strany chcú podporovať očkovanie a prevenciu či už zdravotnú, alebo osvetovú. Ako aj ďalšie pravicové subjekty sa vyslovili za definíciu nároku poistenca.

Posilniť plánujú aj kontrolu poplatkov či kvality zdravotnej starostlivosti. ÚDZS chcú pretransformovať na Inštitút pre kvalitu a inovácie.

Bojovať chcú aj proti transformácií nemocníc na akciové spoločnosti, aj keď jedným dychom kritizujú neefektívne hospodárenie štátnych nemocníc. „Vytvoríme celoslovenskú štátnu sieť, ktorá bude združovať všetky štátne nemocnice pod jednotným vedením,“ opisujú strany svoj plán.

Vypočuli volanie po predvídateľnosti financovania. „Základnú spravodlivosť a stabilitu vo financovaní zavedieme cez vzorec, ktorý zabezpečí predvídateľný vývoj celkového balíka financií v zdravotníctve z verejných zdrojov,“ uvádzajú PS/Spolu.

A tak ako ďalšie strany, nezabúdajú na dlhodobú starostlivosť a zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov. Lídrom pre zdravotníctvo je Oskar Dvořák, ktorý však takisto neuvádza zdravotnícke povolanie.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

41. Alan Suchánek, lekár
67. Renáta Popundová, sestra
77. Emília Mesarošová, zdravotnícka záchranárka
78. Milan Laurinc, sestra
83. Oliver Petrík, lekár
133. Jana Molčanová, lekárka

13. Starostovia a nezávislí kandidáti

Strana s takýmto špecifickým obsadením sa na zdravotníctvo nesústreďuje vôbec. Nenašli sme ani jej volebný program.

Pozoruhodná je však vysokým zastúpením sestier na kandidátke.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

29. Denisa Letuseková, sestra
37. Boris Krajčí, zdravotník
45. Martina Dudová, sestra
46. Andrea Lengová, sestra
60. Katarína Vánik Kaprinay, sestra
74. Klára Macháčová, sestra
93. Monika Fördös, sestra

14. 99 % občiansky hlas

Strana 99 % skromne poznamenáva, že je malou stranou. Nemá preto ani zdravotníckych expertov a navrhuje, aby Slovensko opísalo zdravotnícku legislatívu od Rakúska.

Na kandidátke nemá žiadneho zdravotníckeho pracovníka.

15. Kresťanskodemokratické hnutie

KDH vo svojom programe zdôrazňuje predovšetkým potrebu prevencie a podpory zdravia ako takého, nie len zdravotníctva.

Ak by sa dostalo do vládnej koalície, zrejme by sa mu s ostatnými stranami hľadali programové prieniky celkom ľahko. V jeho programe nájdeme zvyšovanie kompetencií jednotlivých zdravotníckych povolaní, zvyšovanie dostupnosti špecialistov či vznik agentúry pre hodnotenie technológií.

KDH okrem toho chce nový spôsob financovania lekární a ich pohotovostí, aby sa nezhoršovala miestna dostupnosť v poskytovaní lekárenskej starostlivosti. „Zavedieme nové kompetencie v lekárenskej starostlivosti,“ sľubuje hnutie.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

6. Eva Grey, lekárka
16. Elena Červeňáková, poslankyňa (sestra, pozn. red.)
22. Ján Hencel, lekár
35. František Orlovský, lekár
70. Rastislav Zanovit, lekár
71. Martin Jakubov, lekár
72. Monika Kolejáková, lekárka
73. Jozef Baláž, lekár
74. Ľubomír Jacko, lekár
75. Andrea Baníková, lekárka
76. Imrich Bakši, zdravotnícky záchranár
77. Anna Macková, sestra
78. Mária Javornická, sestra
79. Zuzana Máderová, sestra
114. Peter Štuller, lekár
139. Branislav Kramár, lekár
141. Radovan Junas, lekár

16. Slovenská liga

Ďalšie hnutie, ktoré hrá na národnú, sociálnu a kresťanskú nôtu. V oblasti zdravotníctva prišlo iba na „zachovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti“.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

4. Štefan Hrušovský, lekár
23. Vladimír Šulan, ošetrovateľ
33. Ladislav Lendvay, sestra
38. Vladimír Šúth, záchranár

17. Vlasť

Stranu Vlasť vedie Štefan Harabin. Podporuje stratifikáciu nemocníc „len pri rešpektovaní zachovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana.

Takisto bude žiadať „prísne dodržiavanie ústavného práva občanov riadne platiacich zdravotné poistenie, na bezplatnú zdravotnú starostlivosť„.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

18. Tamara Harabinová, fyzioterapeutka
34. Bore Janeski, lekár
48. Miriama Strončeková, sestra
105. Patrícia Goča, farmaceutka
112. Pavol Nemec, lekár
127. Adam Adamec, inštrumentár

18. Most-Híd

Po štyroch rokoch koalície so Smerom a SNS strane hrozí vypadnutie z parlamentu. Ani volebný program preto nezanedbala.

Vyslovuje sa za verejné indikátory kvality zdravotnej starostlivosti, stabilné legislatívne prostredie či zachovanie slobody výberu lekára.

Revolúciu nečakajte – strana trvá na zachovaní pluralitného modelu zdravotného poistenia. Taktiež chce zatraktívniť zdravotnícke povolania, napríklad pripraviť finančnú motiváciu pre mladých lekárov prvého kontaktu. „Iba tak vieme zabezpečiť, aby systém nekolaboval,“ zdôrazňuje Most-Híd.

Jednoznačne sa hlási k stratifikácii nemocníc a považuje ju za svoju prioritu.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

13. Viliam Novotný,lekár
42. Zsolt Sebő, lekár
46. Zoltán Antal, lekárnik
63. Július Muranský, lekár
130. Ľubomír Demský, lekár
144. Štefan Horváth, lekár

19. Smer-Sociálna demokracia

Smer drží post ministra zdravotníctva poslednú dekádu, dalo by sa teda očakávať, že o rezorte niečo vie.

Známy je však len jeho nápad držať na Slovensku absolventov medicíny pod hrozbou pokuty. Nič iné v jeho programe nenájdete.

Žiada sa ironicky dodať, že je to markantné zlepšenie oproti predchádzajúcim voľbám, kedy zdravotníctvo vo volebnom programe Smeru vôbec nefigurovalo.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

32. Vladimír Baláž, lekár
36. Jozef Valocký, poslanec (lekár, pozn. red.)
46. Jozef Ježík, lekár
57. Ladislav Andreánsky, lekár
73. Peter Obrimčák, lekár
91. Henrich Gašparík, lekár
149. Samuel Janec, lekár

20. Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby

Volebný program hnutia pracujúcej chudoby je chudobný aj na zdravotnícke témy. Obmedzuje sa na všeobecnú formuláciu „Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť.“

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

27. Jana Mikulová, sestra
79. Beáta Harmanová, sanitárka

21. Hlas ľudu

Hnutie má iba jediný bod programu: „Hlasujeme tak, ako sa rozhodnú naši členovia.“

Jediným zdravotníckym kandidátom je s číslom 5 lekár Peter Lipták.

22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť

Spoločná strana niekdajšej SMK, hnutia Spolupatričnosť a Maďarského fóra. Prieskumy jej nedávajú veľké šance, strana si však so zdravotníckym programom dala prácu.

Navrhuje sa sústrediť na prevenciu tak, aby preventívne prehliadky v prípade najčastejších chorôb ako sú rakovina, hypertenzia, diabetes, mozgová príhoda, kardiovaskulárne choroby a dedičné choroby boli povinné. Ak by sa niekto bez udania dôvodu preventívky nezúčastnil, zvýšili by sa mu zdravotné odvody.

Aj táto strana sa prihlasuje k potrebe definovať nárok pacienta či zatraktívniť zdravotnícke povolania.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

21. Miklós Viola, lekár
40. Peter Juhász, lekár
46. Zoltán Horváth, lekár
71. Ildikó Basternák, lekárnička
93. Kristián Kerekeš, záchranár

23. Práca slovenského národa

Strana, ktorá sa zdravotníctvu vôbec nevenuje. Zdravotníckych pracovníkov nemá ani na kandidátke.

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Strana nemá ani program, zdravotníctvu sa nevenuje vôbec.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

6. Miroslav Urban, lekár
8. Danica Mikovčáková, sestra
37. Štefan Krnáč, lekár
42. Kristína Cibuľová Kubašková, farmaceutka
45. Natália Grausová, poslankyňa (lekárka, pozn. red.)
63. Zuzana Bielená, sestra
95. Peter Ridzoň, záchranár
106. Terézia Lengyelová, sestra
108. Zuzana Jurkechová, praktická sestra
137. Peter Straňák, lekár

25. Socialisti.sk

Strana pod vedením Eduarda Chmelára má adekvátne socialistický program: zrušiť zdravotné poisťovne a zaviesť centrálne financovanie zdravotníctva.

Za cieľ si tiež kladie výrazné posilnenie samosprávnych prvkov v nemocniciach a eliminovanie vplyvu politických strán na menovanie riaditeľov a námestníkov nemocníc a primárov oddelení. Tým chce obmedziť „rozkrádanie zdrojov tečúcich do zdravotníctva cez zmluvy za predražené ceny alebo úplne fiktívne služby„.

Kandidáti zo zdravotníckych povolaní:

38. Ahmad Gharaibeh, lekár
60. Elena Kobolková, sestra/podnikateľka
102. Richard Cviklovič, praktická sestra
122. Dušan Hippík, sanitár
146. Liana Smrečanová, sestra

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alan SuchánekAndrea LetanovskáElena ČerveňákováJán HencelJana CigánikováJozef ValockýMarek KrajčíMartin BartoMilan LaurincMiroslav KočanMonika KaveckáPeter OsuskýŠtefan ZelníkTomáš DruckerViliam NovotnýZuzana Šebová
Firmy a inštitúcie 99 % - občiansky hlasDobrá voľbaDS Demokratická stranaHlas ľuduHlas praviceKDH Kresťanskodemokratické hnutieĽSNSMagyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosťMáme toho dosť!Most-HídOĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiPráca slovenského národaPS/SpoluSaS Sloboda a SolidaritaSlovenská ligaSlovenská ľudová strana Andreja HlinkuSlovenské hnutie obrodySme rodina - Boris KollárSMER-SDSNS Slovenská národná stranaSocialisti.skSOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudobyStarostovia a nezávislí kandidátistrana VlasťZa ľudí