VšZP zavádza viaceré podporné opatrenia, pomôže lekárom aj pacientom

Vszp, vseobecna zdravotna poistovna
Foto: SITA/Marián Peiger

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v dôsledku šírenia koronavírusu pristúpila k úprave úhrad poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako ďalej informuje najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu, podporuje všetky opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie ochorenia Covid-19, napríklad aj obmedzenie osobných návštev u lekára.

Lekárom priplatí telefonické konzultácie

V tejto súvislosti zaznamenala VšZP mnoho sťažností poistencov, ktorí sa do ordinácií nedokážu dovolať. Na zlepšenie dostupnosti telefonickej medicínskej konzultácie preto prijala viaceré opatrenia.

Poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti garantuje úhradu telefonickej medicínskej konzultácie nad rámec kapitačnej platby, v ktorej je tento spôsob ordinovania bežne zahrnutý. Úhrada za telefonickú konzultáciu bude tak vo výške ako pre nekapitovaného poistenca.

Pediatrom z dôvodu odlišného platobného mechanizmu poisťovňa garantuje úhradu výkonu telefonickej medicínskej konzultácie v cene kontrolného vyšetrenia a v špecializovanej ambulantnej starostlivosti garantuje úhradu telefonickej medicínskej konzultácie v dvojnásobnej výške.

Zohľadní výpadok preventívnych prehliadok

Epidemiologickú situáciu zohľadní VšZP aj pri preventívnych prehliadkach. „V súčasnej situácii dochádza k prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1. júlu 2020 a 1. januáru 2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií,“ uvádza poisťovňa.

K špecialistovi aj bez výmenného lístka

Podľa najväčšej poisťovne na trhu napomôže spomaliť šírenie vírusu aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantuje preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradí aj bez odporúčania všeobecného lekára.

Mnohí poistenci VšZP sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Z dôvodu ich ochrany VšZP umožní, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári na základe predchádzajúcich informácii o poistencovi, a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

„Keď verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, uhradíme zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi prvého kontaktu,“ objasňuje poisťovňa.

Predlžuje platnosť lekárskych poukazov

VšZP zároveň predlžuje platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní.

Poukazy po spracovaní a schválení bude poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorní. „V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, tiež na to poistenca upozorníme telefonicky a následne aj listom. Rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu,“ dodáva poisťovňa.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa