VÚSCH hľadá dodávateľa srdcovostimulačných prístrojov

Srdce_svieti.jpg
Foto: Pixabay.com

Podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky 28 856 473 eur bez dane z pridanej hodnoty

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. hľadá dodávateľa srdcovostimulačných prístrojov.

Ako informoval ústav v Dodatku k úradnému vestníku EÚ, predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania:

 • kardiostimulátory jednodutinové,
 • kardiostimulátory dvojdutinové,
 • kardiostimulátory biventrikulárne,
 • ICD jednodutinové,
 • ICD dvojdutinové,
 • ICD biventrikulárne,
 • elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu.

Súčasťou sú aj:

 • elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu,
 • elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu,
 • elektródy defibrilačné s príslušenstvom,
 • elektródy s hemodynamickým senzorom,
 • prepojovacie káble
 • domáce monitory,
 • pomocné vodiče k zavádzaniu elektród,
 • pomocné balónikové katétre,
 • epikardiálne elektródy,
 • zavádzacie systémy na zavedenie ľavokomorovej elektródy,
 • implantabilné slučkové rekordéry,
 • subkutánny implantovateľný kardioverter – defibrilátor s príslušenstvom,
 • elektródy k subkutánnemu implantovateľnému kardioverter defibrilátoru,
 • sety polypropylénových dilatátorov s rôznymi lúmenmi,
 • vystužovacie vodiče a predlžovače elektród.

Možnosť prihlásiť sa je do 20. júla

Podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky 28 856 472,67 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zákazka sa delí na časti. Rozhodujúcim kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena, pričom trvanie zákazky je stanovené na 48 mesiacov.

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s maximálne tromi účastníkmi. Zadávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadostí o účasť do 20. júla.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VÚSCh Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb