Východoslovenský onkologický ústav uzavrel vlaňajšok so ziskom 882 tis. eur

Uctovnictvo.jpg
Foto: Pixabay.com

K 31. decembru 2017 neevidoval ústav žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., uzavrel vlaňajší rok so ziskom 881 765,58 eura. Vyplýva to zo Správy o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2017, ktorú by mala najbližšiu stredu prerokovať vláda.

Pohľadávky ústavu k 31. decembru 2017 boli vo výške 2 501 856 eur – ide o pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky, z toho pohľadávky voči zdravotným poisťovniam predstavovali 2 446 864 eur. Základné imanie spoločnosti ku koncu minulého roka dosiahlo 9 866 855,96 eura.

Celkové záväzky Východoslovenského onkologického ústavu ku koncu minulého roka boli vo výške 3 207 129 eur, z toho dlhodobé záväzky predstavovali 1 416 215 eur.

K 31. decembru minulého roka neevidoval ústav žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Očakávajú pokles zisku

Výnosy z hlavnej činnosti, poskytovania zdravotnej starostlivosti, dosiahli 15 150 440,98 eura, čiže 73,24 % z celkových výnosov. Výnosy – tržby za predaj vo verejnej lekárni boli vo výške 4 869 188,82 eura, čo predstavovalo 23,54 % celkových výnosov.

„Vývoj nasvedčuje, že účtovná jednotka v roku 2018 dosiahne hospodársky výsledok nižší ako v roku 2017. Predpokladá sa nárast niektorých nákladových položiek, predovšetkým miezd a odpisov. Mzdy sú každoročne zvyšované vzhľadom na platnú legislatívu a odvíjajú sa od priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá každým rokom rastie. Nárast odpisov súvisí so zaradením novo obstaranej zdravotnej techniky do užívania,“ píše sa v správe.

Zároveň sa predpokladá mierny nárast obratu pri výnosoch v roku 2018 na základe plánovaných navýšených objemov od zdravotných poisťovní kvôli zohľadneniu navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Východoslovenský onkologický ústav