Za doplatky na lieky vrátili poisťovne vlani ľuďom 20 miliónov eur

Euro lieky doplatky
Foto: Thinkstock

Vyše 20 miliónov eur, ktoré vlani pacienti zaplatili na doplatkoch za lieky, sa im vrátilo späť.

Ako vo svojej správe o verejnom zdravotnom poistení za rok 2018 uvádza Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, za prvé tri kvartály je to bolo takmer 14,8 milióna eur.

Poisťovne medzitým zverejnili aj údaje o poslednom štvrťroku. Spolu vrátili doplatky vo výške zhruba 5,4 milióna eur.

Ide o výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Takmer dvojnásobný nárast spôsobila zmena v zákone, keď sa rozšíril okruh osôb, ktorým sa doplatky vracajú.

K liekom tiež pribudli aj dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Limit spoluúčasti sa počíta súhrnne za lieky, potraviny aj zdravotnícke pomôcky.

Aké sú limity?

Niektoré skupiny pacientov majú stanovené, koľko mesačne zaplatia na doplatkoch najviac. Ak tento limit prekročia, poisťovňa im všetko nad stanovenú hranicu vráti. Ak je rozdiel nižší ako 3 eurá, peniaze nevracia, ale prenesie ich do ďalšieho štvrťroku.

Limit 10 eur platí pre:
  • všetky deti do 6 rokov veku
Limit 12 eur platí pre:
  • držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S
  • poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku
  • invalidom bez nároku na invalidný dôchodok
Limit 30 eur platí pre:
  • poberateľov starobného dôchodku
  • poberateľov výsluhového dôchodku
  • vojakov vo veku, kedy im vzniká nárok na starobný dôchodok
  • ľudí v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok
  • poberateľov predčasného dôchodku
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska (ak nie je takáto poistený v tomto štáte a nepoberá dôchodok z tretieho štátu)
Nulový limit, čiže doplatky v plnej výške poisťovne vracajú deťom do 6 rokov, ktoré majú preukaz ŤZP alebo ŤZP-S.

Doplatky sa vracajú iba za lieky na lekársky predpis. Zároveň musí ísť o lieky, ktoré sú najlacnejšie na dané ochorenie.

O vrátenie doplatkov pacienti nemusia žiadať, ani posielať poisťovni bločky z lekárne. Poisťovne vracajú peniaze automaticky, a to do 90 dní od skončenia každého štvrťroka.

Peniaze môžu poslať na účet alebo poštovou poukážkou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou