ZAP: Všeobecná zdravotná poisťovňa nemá zabezpečenú verejnú minimálnu sieť poskytovateľov

Stetoskop
Foto: FreeImages.com

AKTUALIZOVANÉ – Ak sa poisťovňa podla ZAP-u nedohodne s 1 000 poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti, nebude zabezpečená ani od 1. januára 2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nemá zabezpečenú verejnú minimálnu sieť poskytovateľov vo všetkých špecializovaných odboroch. Informovala o tom členka Správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Katarína Šimovičová na utorkovej tlačovej besede.

Ak sa poisťovňa podla ZAP-u nedohodne s 1 000 poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti, nebude zabezpečená ani od 1. januára 2019.

ZAP podal 3. decembra podnet na Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou vo veci preverenia splnenia zákonných podmienok zabezpečenia siete poskytovateľov vo vzťahu k VšZP.

Poisťovňa podľa ZAP-u neuvádza správne čísla

Podľa zväzu je mýtom, že VšZP má k 6. decembru uzatvorené zmluvy s 95 % poskytovateľov a 900 ambulancií ZAP-u zatiaľ zmluvy nepodpísalo. ZAP informoval, že zmluvy nepodpísalo viac ako 1 000 členov zväzu.

„Ak je na Slovensku registrovaných 5 826 ambulantných lekárov, z čoho 1 000 zmluvy nepodpísalo, môže mať VšZP podpísané zmluvy s maximálne 82 % ambulantných poskytovateľov,“ povedala Šimovičová.

ZAP odmieta tvrdenie, že je na Slovensku 12 000 ambulantných poskytovateľov.

„Nezmluvný lekár – hradí pacient“

ZAP uviedol, že podľa medializovaných informácií VšZP aj ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej nemôžu poskytovatelia bez zmluvy s VšZP od 1. decembra 2018 poskytovať zdravotnú starostlivosť za úhradu, lebo VšZP im úhradu v zmysle verejného prísľubu uhradí.

Zväz to však vníma ako mýtus. Všetci ambulantní poskytovatelia ambulantnej starostlivosti, ktorým skončila k 30. novembru platnosť zmlúv, sú vo vzťahu k VšZP nezmluvnými poskytovateľmi.

Keď poskytovateľ nemá zmluvný vzťah, musí v súlade so zákonom na žiadanky aj recepty uvádzať „nezmluvný lekár – hradí pacient“.

ZAP minulý týždeň akceptoval zmluvy od VšZP, požadoval však kompenzáciu. Zväz chce spätné finančné dorovnanie od 1. júla do konca tohto roka. Poisťovňa to však odmieta, preto sa na podpise zmlúv ešte nedohodli.

Poisťovňa chce zabezpečiť verejnú minimálnu sieť

VšZP v reakcii uviedla, že verejný prísľub je zákonným garantom preplatenia služby poskytovanej nezazmluvneným lekárom.

Poisťovňa informovala, že robí všetko pre to, aby aj od 1. januára 2019 mala zabezpečenú verejnú minimálnu sieť v zmysle platnej legislatívy a deklaruje snahu o stabilizáciu ambulantného sektora.

Zároveň opätovne pripomenula verejný prísľub platný do 31. decembra 2018, na základe ktorého do tohto termínu poisťovňa považuje za svojich zmluvných partnerov aj poskytovateľov zo ZAP, ktorí nepodpísali dodatky k zmluvám.

Podľa VšZP tak vychádzajú ZAP v ústrety a hradia v plnej miere zdravotnú starostlivosť aj počas nezmluvného stavu v lepších cenách, ako boli so ZAP dohodnuté v pôvodných zmluvách.

Evidujú 350 prípadov, kedy pacienti platili

VšZP aktuálne rokuje s jednotlivými členmi ZAP o možnosti podpísať zmluvy aj individuálne s tým, že je pripravená každému z nich vysvetliť prínos nových podmienok.

Uzatvára zmluvné kontrakty s novými špecializovanými ambulanciami s dôrazom na kontinuálne zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.

Poisťovňa eviduje doposiaľ na celom Slovensku približne 350 prípadov, keď lekári zo ZAP požadovali od poistencov priamu platbu.

„Na takýto postup nie je z ich strany žiaden dôvod, keďže verejný prísľub podľa § 850 Občianskeho zákonníka je pre členov ZAP dostatočnou právnou zárukou, že peniaze za poskytnutú zdravotnú starostlivosť od VšZP dostanú,“ tvrdí VšZP.

VšZP poistencom platbu uhradí

Štátna poisťovňa poistencom garantuje, že im platbu, ktorú si od nich vypýtal lekár ZAP, uhradí. Potrebné je, aby poistenec v ktorejkoľvek pobočke vyplnil tlačivo „Žiadosť o úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa“ a priložil k nemu doklad o zaplatení.

Príslušné tlačivo si poistenec môže stiahnuť aj na webstránke VšZP a spolu s originálom dokladu o zaplatení zdravotnej starostlivosti v ambulancii člena ZAP ho zašle do VšZP poštou.

Na základe týchto dokladov VšZP vráti poistencovi peniaze za poskytnutú zdravotnú starostlivosť do 30 dní, pretože si musí overiť, či poskytnutú zdravotnú starostlivosť nevykáže zdravotnej poisťovni na konci mesiaca aj lekár, aby sa zabránilo prípadnej duplicitnej platbe.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňaZAP Zväz automobilového priemyslu SR