Zdravotná dokumentácia sa už nebude musieť uchovávať na papieri

Ehealth_bezpecnost.jpg
Foto: Pixabay.com

Parlament schválil vládny návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Zdravotná dokumentácia sa už nebude musieť uchovávať v listinnej podobe.

Poslanci NR SR totiž v utorok schválili vládny návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Cieľom predloženého návrhu zákona je reakcia na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe.

Ošetria aj prípady, kedy elektronická dokumentácia nie je možná

Právna úprava pamätá aj na situácie, kedy nie je možné viesť čisto elektronickú zdravotnú dokumentáciu a záznamy ukladať do elektronickej zdravotnej knižky.

Novela navrhuje aj úpravu prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, zmenu spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, zmenu v procese vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.

Úprava by mala priniesť aj nové spôsoby uzatvárania dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Taktiež aj odstúpenie od uzatvorenej dohody elektronicky.

Ustanoví aj nový spôsob zaraďovania pacienta na dispenzarizáciu ako aj nahlasovania zastupovania.

Zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa v návrhu vypúšťa štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia. Minulosťou bude aj poplatok za túto službu, keďže sa prechodom na tzv. elektronický predpis stane bezpredmetnou.

Z dôvodu plného napojenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do národného zdravotníckeho informačného systému sa zavádza nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe dispenzačných záznamov.

Zmeny aj pri receptoch

Prostredníctvom navrhovanej novely sa tiež v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach spresňujú ustanovenia upravujúce tzv. viacnásobný elektronický recept.

Lekár bude môcť pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti predpísať pacientovi individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku a v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní.

Za odporúčanie odborného lekára sa bude považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára uvedené v prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky