Zdravotníci utekajúci z Ukrajiny pred vojnou majú na Slovensku stále problém s uznaním svojho vzdelania

Doktor, lekár
Foto: ilustračné, Getty images

Zdravotníci utekajúci pred vojnou na Ukrajine majú stále problém s uznaním svojho vzdelania, a tým pádom aj s nástupom na Dočasnú odbornú stáž.

Ako informuje Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku, nedávno prijatá Lex Ukrajina umožnila absolvovať stáž všetkým zdravotníckym povolaniam.

Mali stačiť vyhlásenia a kópie dokladov

Ako úľava pri dokladovaní, že sú naozaj vyštudovaní zdravotníci, im malo postačiť vyhlásenie o vykonávaní zdravotníckeho povolania v domovskom štáte, čestného vyhlásenia o ovládaní slovenčiny alebo aspoň angličtiny, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a fotokópie dokladov o vzdelaní.

Práve v poslednom bode je podľa asociácie kameň úrazu. „Mnohí utekajúci zdravotníci totiž nedokážu dodať povinnú apostilu – čo je oficiálne overenie podpisu a pečiatky na listine, v tomto prípade diplome. Tú by si totiž museli vybaviť na Ukrajine a väčšina z nich má so sebou iba diplom, ktorý stihli v chvate so sebou zobrať. Rovnaký problém môžu mať aj s potvrdením o akreditácii ich alma mater,“ objasňuje.

Dobrý úmysel slovenskej vlády tak podľa asociácie ostáva nevykonateľný. „Prijatím Lex Ukrajina síce pootvorili ukrajinským zdravotníkom dvere, prejsť cez ne však nevedia,“ zhrnula Alona Kurotová z asociácie.

Okrem toho poukazuje aj na ďalšie problémy. „Akútne by sme potrebovali riešiť situáciu ohľadom doplňujúcich skúšok lekárov, ktorých termín je naplánovaný na 30. a 31. marca 2022,“ uviedla Kurotová.

Potrebovali by online skúšky

Na asociáciu sa obrátilo už 51 ukrajinských lekárov, ktorí sú na skúšky prihlásení, prípadne sa na ne chceli prihlásiť. Mnohí z nich sú však na Ukrajine a lekári – muži ju ani nemôžu opustiť kvôli branej povinnosti.

Potrebovali by teda skúšky absolvovať online, zatiaľ však takáto možnosť otvorená nie je. Rovnako by chceli požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatkov za vykonanie skúšky. V súčasnosti musí lekár zaplatiť za skúšku 740 eur, zubár 1180 eur.

Medzinárodná asociácia preto apeluje na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sa týmito otázkami akútne zaoberalo a pomohlo ukrajinským zdravotníkom začleniť sa do slovenského zdravotného systému.

„Nepomôže to len utekajúcim Ukrajincom, ale aj Slovensku. Ak im totiž budeme klásť prekážky pod nohy, pôjdu ďalej, do Česka či do Poľska a my o nich prídeme. Pritom všetci vieme, aký veľký problém máme s nedostatkom lekárov a zdravotníkov,“ uzavrela Kurotová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alona Kurotová
Firmy a inštitúcie Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku MALnS