Zdravotníctvo vlani zhoršilo hospodárenie verejnej správy o 145 mil. eur

Euro
Foto: Pixabay.com
V roku 2018 hospodárili nemocnice s prebytkom 2 milióny eur

Výdavky v sektore zdravotníctva mali na hospodárenie verejnej správy vlani negatívny vplyv vo výške 145 mil. eur (0,2 % HDP) v porovnaní so schváleným rozpočtom. Uvádza sa to v správe o hospodárení rozpočtu verejnej správy za rok 2018. Vo štvrtok ho zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Výdavky zdravotných poisťovní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti boli spolu s hospodárením nemocníc približne na úrovni rozpočtu.

Negatívny vplyv plynul z ostatných výdavkov. Išlo najmä o úhradu výdavkov súkromných zdravotných poisťovní na splátky úveru a transfer zisku svojim akcionárom a vyššie prevádzkové výdavky všetkých poisťovní.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť rástli o 5,4 %

Verejné zdroje v zdravotníctve medziročne narástli o 4,5 % a v porovnaní s rozpočtom boli vyššie o 43 mil. eur. Ich vývoj ovplyvnili dva protichodné faktory. Prvým bol lepší makroekonomický vývoj a trh práce. Odvody od pracujúcich tak rástli rýchlejšie, ako sa očakávalo v rozpočte.

Opačný vplyv mali medziročne nižšie platby štátu, ktoré aj vzhľadom na vývoj ostatných príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní nebolo potrebné v priebehu roku upravovať.

Euro 870757_1280
Foto: Pixabay.com

Dodatočné zdroje spolu s poklesom hotovosti na účtoch zdravotných poisťovní boli použité na financovanie výdavkov zdravotných poisťovní. Výdavky na zdravotnú starostlivosť sa medziročne zvýšili o 5,4 %. V porovnaní s rozpočtom vzrástli o 11 mil. eur. Tempo rastu výdavkov brzdilo pokračovanie ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý sa ukončil v júni 2018.

Negatívny vplyv voči predpokladom rozpočtu vo výške 152 mil. eur mali ostatné výdavky zdravotných poisťovní. Úhrada výdavkov súkromných poisťovní mimo zdravotnú starostlivosť (napríklad splátky úveru, ktorým poisťovňa v minulosti uhradila záväzky voči svojim akcionárom, transfer prostriedkov svojim akcionárom) mala negatívny vplyv 90 mil. eur. Prevádzkové výdavky poisťovní vrátane úhrad daní a poplatkov boli vyššie o 44 mil. eur.

Nemocnice hospodárili lepšie

Na výsledky v oblasti zdravotníctva má vplyv aj hospodárenie zdravotníckych zariadení. V roku 2018 prebehla prvá etapa oddlžovania zdravotníckych zariadení. Po nej sa znížili záväzky nemocníc voči Sociálnej poisťovni o 153 mil. eur a voči ostatným veriteľom o 113 mil. eur s pozitívnym vplyvom na saldo vo výške 3 mil. eur.

Po očistení transakcií súvisiacich s oddlžením hospodárili nemocnice s miernym prebytkom vo výške 2 mil. eur. Oproti rozpočtu je to zlepšenie o 19 mil. eur. „Tento údaj je však ovplyvnený vyňatím postúpených obchodných záväzkov z konca roku 2018 vo výške 35 mil. eur, ktoré vstupujú do výpočtu dlhu,“ upozornila rada.

Podobná úprava sa vzhľadom na chýbajúce údaje za rok 2017 neuskutočnila. To môže jednorazovo skresľovať medziročnú zmenu záväzkov.

Hlavným faktorom zlepšenia hospodárenia nemocníc je rast príjmov najmä od zdravotných poisťovní. Len čiastočne sa však premietol do zvýšených prevádzkových výdavkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom