Žilinská nemocnica otvorila Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Zilina_dos.jpg
Foto: FNsP Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zriadila Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS). Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Po prvom mesiaci pilotnej prevádzky otvára od mája oddelenie aj pre všetkých externých záujemcov. Cieľom je poskytnúť klientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v príjemnom prostredí s humánnym prístupom.

„Vzhľadom na demografický vývoj, nárast civilizačných chorôb a predovšetkým dopyt po tejto službe sme sa rozhodli vyčleniť 27 lôžok pre ľudí, ktorí síce nepotrebujú sústavnú zdravotnú starostlivosť, no napriek tomu vyžadujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú im aktuálne nedokážu z rôznych dôvodov poskytnúť ich rodinní príslušníci v domácom prostredí,“ priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.

Pacienti si doplatia

Nejde o štandardnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú v nemocnici. Služby Domu ošetrovateľskej starostlivosti sú zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a ďalšie služby s nimi súvisiace.

Oddelenie je zazmluvnené poisťovňou, preto klient dopláca len adekvátnu časť, ktorá predstavuje 15 eur na deň.

Podľa Stalmašeka je výhodou DOS predovšetkým kvalita a odbornosť služieb. „O klientov sa stará vyškolený personál, kvalifikovaní fyzioterapeuti a za lekárom nie je potrebné nikam dochádzať. Všetky vyšetrenia či ďalšiu potrebnú starostlivosť zabezpečujeme na jednom mieste. Či už ide o odbornú starostlivosť, ale i poradenskú činnosť, predpis liekov a ich donášku, celodennú domácu stravu s možnosťou diét, služby práčovne a ďalšie,“ doplnil generálny riaditeľ FNsP Žilina.

LDCH ostáva

V nemocnici ostáva zachovaná naďalej i Liečebňa dlhodobo chorých poskytujúca komplexnú zdravotnú starostlivosť plne hradenú zdravotnou poisťovňou.

Pacienti z LDCH, ale aj iných oddelení, ktorým to zdravotný stav umožňuje a mohli by byť prepustení domov, no nemajú možnosť zabezpečiť si tam potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť, môžu požiadať o umiestnenie v DOS žilinskej nemocnice.

Zároveň tak môžu urobiť aj aktuálne nehospitalizovaní pacienti s odporúčaním ich všeobecného lekára.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP ZA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina