Zmeny regulovaných cien pri záchrankách a urgentoch sú v pripomienkovaní

Sanitka
Foto: Thinkstock

Podľa ministerstva zdravotníctva je cieľom navrhovanej úpravy zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov , ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa upravuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Rezort predkladá právnu úpravu v nadväznosti na zmeny mzdového zvýhodnenia zamestnanca za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a prácu v sobotu a v nedeľu prijaté novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2018.

Podľa predkladateľa je cieľom navrhovanej úpravy zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu.

Zvyšujú ceny

Výška mesačnej pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci sa upraví zo sumy 17 969 eur na sumu 19 247 eur, ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci z 34 468 eur na 36 737 eur, ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky z 35 220 eur na 37 547 eur a ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z 90 285 na 93 066 eur.

Opatrením sa taktiež upraví výška mesačnej pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú na urgentnom príjme 1. typu zo sumy 26 700 eur na 28 148 eur, na urgentnom príjme 2. typu z 99 300 eur na 104 325 eur.

Vplyv na rozpočet verejného zdravotného poistenia predpokladá ministerstvo v roku 2018 (máj – december) vo výške približne 3,455 mil. eur a pre roky 2019 až 2021 vo výške zhruba 5,923 mil. eur ročne pri zohľadnení platnej legislatívy k 1. máju 2018.

„Dopad na rozpočet verejného zdravotného poistenia bude v plnom rozsahu pokrytý z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rámci rozpočtu zdravotných poisťovní,“ objasnil rezort.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom