Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mal rozšíriť, Izotonitazén preradia do inej skupiny

Lieky

Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mal rozšíriť. Pridať by sa doň malo sedem psychotropných látok I. skupiny na základe rozhodnutia Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu.

Omamná látka Izotonitazén by sa zároveň mala preradiť z II. skupiny omamných látok do I. skupiny, pretože nemá terapeutické využitie. Tieto zmeny má umožniť návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako uviedol rezort v materiáli, cieľom návrhu je tiež umožniť pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných a psychotropných látok.

Zákon sa má tiež zosúladiť s právom Európskej únie a so záväzkami Slovenska vyplývajúcimi s ratifikáciou medzinárodných dohovorov OSN vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR