Zubný amalgám by mal postupne skončiť, ministerstvo spúšťa národný plán opatrení

Amalgám, zuby, zubár
Foto: ilustračné, Getty Images

Zubný amalgám by mal postupne skončiť. Od začiatku júla preto ministerstvo zdravotníctva (MZ) spúšťa národný plán opatrení. Ako vyplýva z materiálu zverejneného na stránke ministerstva, zmeny sa dotknú nielen poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj lekárskych fakúlt a stredných zdravotníckych škôl.

Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať vo všetkých formách na ošetrenie mliečnych zubov, trvalých zubov u detí mladších ako 15 rokov a u tehotných alebo dojčiacich žien. To sa netýka prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb osoby. To však musí byť zaznamenané v zdravotnej dokumentácii.

Ako náhradný materiál pre výplňovú terapiu bol určený ručne miešaný skloionomerný cement. Plne ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám môže používať len vo forme kapsúl.

Odpad nesmú uvoľňovať do životného prostredia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve má od 1. júla 2019 zabezpečiť, aby amalgámové kapsuly a odlučovače amalgámu spĺňali európske normy a vnútroštátne normy.

Zubní lekári tiež majú od tohto dátumu zabezpečiť, aby amalgámový odpad vrátane amalgámových zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaný zubným amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Zubní lekári nesmú za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo takýto amalgámový odpad do životného prostredia,“ píše sa v pláne.

Lekárske fakulty vyučujúce zubných lekárov musia od 1. septembra 2019 zohľadniť nové požiadavky v prípade ukončovania používania amalgámu v učebných osnovách. Platí to aj pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vzdelávajú zubných asistentov.

Bezortuťové výplňové alternatívy

Rovnako aj postgraduálne vzdelávanie zubných lekárov musí byť orientované v oblasti používania bezortuťových výplňových alternatív, najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, akými sú deti a tehotné alebo dojčiace ženy. S tým súvisí aj vykonávanie výskumu a inovácií v oblasti zubno-lekárskej praxi s cieľom rozšíriť poznatky o existujúcich materiáloch a ich indikáciách v liečbe zubného kazu, s cieľom vyvíjať nové materiály a legislatívu o systéme a požiadavkách na spracovanie toxického odpadu v špecializovaných zubných ambulanciách,“ píše sa na stránke ministerstva.

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie podpísala Minamatský dohovor o ortuti, ktorým sa zaviazala k postupnému ukončeniu používania zubného amalgámu v zubno-lekárskej praxi.

V zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve MZ vydalo Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu s účinnosťou 1. júla 2019. Do 31. decembra 2030 je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ nutné ukončiť používanie zubného amalgámu v zubnom lekárstve.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Európsky parlamentMZ Ministerstvo zdravotníctva SRRada EÚ