Za volebnú korupciu hrozí až päť rokov za mrežami

Žilinka
Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka počas tlačovej besedy na tému: nové preventívne opatrenie proti zneužívaniu tiesňovej linky 112. Bratislava, 4. júl 2011. Foto: SITA/Nina Bednáriková

Aké sú nelegálne spôsoby získavania voličských hlasov? Postihuje ich náš zákon?

Zákonodarca reagoval na negatívny jav, ktorý je najväčším ohrozením slobodných a demokratických volieb tým, že ustanovil skutkovú podstatu trestného činu volebnej korupcie do Trestného zákona. Táto skutková podstata nadobudla účinnosť 1. septembra minulého roku. Za volebnú korupciu sa považuje poskytnutie, ponuka, alebo prísľub úplatku voličovi za to, že bude voliť určitým spôsobom, alebo že nebude voliť určitým spôsobom, prípadne že nebude voliť vôbec, alebo sa nezúčastní na voľbách. Trestné však nie je len dávanie úplatku, ale aj prijímanie úplatku. To znamená trestné je aj konanie voliča, ktorý príjme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal tak ako som spomenul.

Aká môže byť forma úplatku?

Trestný zákon definuje úplatok ako vec, alebo iné plnenie majetkovej, alebo nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. To znamená môžu to byť tak peniaze, ako aj vec. Často krát sa v praxi vyskytovali elektrospotrebiče, žehličky, mikrovlnky, USB kľúče, alebo niečo podobné. Zároveň to môže byť aj nejaká služba.

Aké formy sa pri volebnej korupcii používajú?

Sú to tie klasické volebné kolieska. To znamená, že volič volí tú stranu, na ktorej boli dohodnutí a von tomu, kto dával úplatok, alebo jeho človeku odovzdá zvyšné volebné hárky.

Aký rozdiel je medzi tým, čo volebná korupcia je a čo nie je?

Existuje veľmi tenká hranica medzi tým, čo je úplatkom a čo nie je úplatkom pri volebnej korupcii. Bežné konanie, ktoré je súčasťou volebnej kampane, ako napríklad činnosť smerujúca k propagácii programu, cieľov, alebo činností politickej strany, alebo politického hnuti. Vtedy na volebných mítingoch strana ponúka upomienkové predmety napríklad perá, rôzne liekovky, škrabky, reflexné pásky, na ktorých je logo politickej strany, volebné číslo, alebo meno a priezvisko kandidáta. Rovnako takýmito upomienkovými akciami sú aj guláš, párky, pivo, kofolu. V takýchto prípadoch nejde o volebnú korupciu.

Vyzývam občanov, ak majú podozrenie na volebnú korupciu, aby včas takéto podozrenia oznamovali polícii tak, aby sme mohli konať. Volebná korupcia je to najzásadnejšie konanie, ktoré je v príkrom rozpore s princípom slobodných a demokratických volieb.Maroš Žilinka

Aký je teda rozdiel medzi korupciou a  predvolebnou kortešačkou?

Rozdiel je v tom, že pri volebnej kampani, nie je upomienkový predmet prostriedkom ako prinútiť, alebo primäť voliča, aby volil. To je len určitý sprievodný jav, aby sa míting spravil príjemnejším a aby takýto upomienkový predmet pripomenul voličovi stranu, ktorá mu ho dala. Pri volebnej korupcii ide o konanie, ktoré už bezprostredne a priamo ovplyvňuje rozhodnutie voliča. Spravidla sa to deje vo veľmi krátkej dobe pred volebným aktom. Je tam spravidla aj prvok kontroly, čo je už v priamom rozpore s princípom tajnosti volieb. Zároveň volebná korupcia je adresná, na rozdiel od volebnej kampane. Adresná v tom, že určite niekto nedáva žehličky len tak pre nič za nič, ale chce aby ho volič volil práve preto, že som mu dal žehličku. Nie preto, že ho presvedčím o programe, ale práve preto to, že mu dal úsluhu. To znamená je tam časový moment, je tam moment kontroly a je tam adresnosť, ktorá pri bežnej volebnej kampani chýba.

Len toto treba dokázať.

Iste, ale skutková podstata tohto trestného činu má v prvom rade preventívny účinok. Primárnym účelom nie je represia, ale generálna prevencia. Zároveň treba povedať, že pri každom trestnom čine treba dokázať aj úmysel, toto je úmyselný trestný čin a sú na to v Trestnom poriadku uvedené dôkazné prostriedky, napríklad svedecké výpovede, listinné dôkazy, a iné. Trestný čin volebnej korupcie je v rámci systematiky Trestného zákona začlenený pri trestných činoch korupcie. Je tam daná pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a teda možno pri ňom využívať aj osobitné špeciálne inštitúty Trestného poriadku ako je napríklad agent. Najväčším problémom môže byť pri volebnej korupcii čas. Včasnosť, aby sa dozvedeli orgány činné v trestnom konaní o podozrení z takéhoto konania, aby mohli efektívne využiť prostriedky trestného práva, pretože opakujem, toto sa spravidla deje v posledných dňoch, alebo momentoch pred samotným volebným aktom.

V čase volieb sme sa častejšie stretávali s prípadmi, že niektorí kandidáti zvážali voličov autobusmi. Aj toto sa dá kvalifikovať ako kupovanie hlasov, či volebná korupcia?

Samotné zvážanie by som nepovažoval za trestnoprávne konanie. Ono je však spravidla sprevádzané aj nejakou inou úsluhou, nejakým vecným darom, alebo prísľubom. Toto je veľmi dôležité. Pri volebnej korupcii stačí aj prísľub, tedq nemusí dôjsť k odovzdaniu úplatku.

Voľby
Foto: SITA/Martin Havran

Predvolebné sľuby strán, ako dvojnásobné platy, či podstatne vyššie dôchodky, sa za takéto konanie považovať nedajú?

Nie. Toto je súčasť politického programu, je to legitímne prezentovanie programových cieľov, budúcej legislatívnej iniciatívy v prípade, že strana uspeje vo voľbách, ak jej voliči dajú hlas. A je potom už len na voličoch, ak strana tieto sľuby nenaplní, že boli plané alebo populistické. Je na voličoch, či v ďalších voľbách to takýmto stranám, ktoré takto sľubovali, to nezráta tak, že im neodovzdajú hlas.

Prieskumy verejnej mienky signalizujú, že účasť v parlamentných voľbách bude nízka, alebo nižšia ako sme zvyknutí. Čiže dary pred voľbami nie sú vhodnou motivácia ako priviesť voliča k volebnej urne?

Toto je protizákonná motivácia ako priviesť voliča k urne. Na Slovensku nie je právna úprava nastavená tak, že je povinnosť voliť a nikoho nemožno ani nijakým spôsobom nútiť, aby volil. Ak by došlo k nejakej forme donútenia k volebnému aktu, tak tam by už nešlo o trestný čin volebnej korupcie, ale mohlo by ísť o trestný čin vydierania.

Aké sankcie hrozia za volebnú korupciu?

V prípadoch keď sa poskytne, ponúkne, sľúbi úplatok, to znamená keď sa dáva, je trestná sadzba trestu odňatia slobody až na dva roky nepodmienečne. V prípadoch, keď sa prijíma, žiada, alebo si dá prisľúbiť úplatok je trestná sadzba jeden rok. Potom sú ešte kvalifikované formy konania, keď sa napríklad takýchto skutkov dopustí niekto na viacerých osobách, to znamená naviac ako troch osobách a na starších osobách ako 60 rokov, alebo ak sa takéhoto konania dopustí voči chorej osobe, tam je trestá sadzba na jeden rok až päť rokov odňatia slobody. Častokrát sa práve takéto konania vyskytujú v domovoch dôchodcov, to znamená, kde je väčšia koncentrácia osôb, ktoré sa dajú ovplyvniť.

Bude sa ministerstvo vnútra špecializovať pri týchto voľbách na volebnú korupciu?

Polícia je pripravená na efektívne reakcie na takéto podozrenia. Vyzývam občanov, ak majú takéto podozrenie, aby včas takéto podozrenia oznamovali polícii tak, aby sme mohli konať. Pretože zdôrazňujem a opakujem, je to najzásadnejšie konanie, ktoré je v príkrom rozpore s princípom slobodných a demokratických volieb.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Maroš Žilinka