Začala sa výstavba R4 Košice - Milhosť

Radičová
Premiérka Iveta Radičová ocenila, že spoločnosť Skanska, ktorá vyhrala verejnú súťaž, požadovala v ponuke o takmer 40 mil. eur menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky vo výške okolo 117 mil. eur bez dane. Foto: Ilustračné foto SITA/Jozef Jakubčo

KECHNEC/KOŠICE 27. augusta (WEBNOVINY) – Poklopaním základného kameňa, za účasti predstaviteľov Vlády SR a zástupcov NDS, sa v piatok oficiálne začala výstavba vyše 14 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R4 Košice- Milhosť, ktorý spojí – Košice s maďarskou hranicou.

Výstavbu za takmer 78 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty realizuje spoločnosť Skanska SK, a.s., ktorá uspela vo verejnej súťaži s najnižšou ponukou. Práce na výstavbe majú ukončiť do januára 2013.

Na spomínanom úseku R4 bude 14 mostných objektov, dve mimoúrovňové križovatky a takmer dva kilometre protihlukových stien. Rýchlostná komunikácia povedie cez katastre obcí Šebastovce, Valaliky, Haniska, Sokoľany, Seňa, Kechnec, Perín a Milhosť, pričom v Kechneci pôjde cez priemyselnú zónu. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry na východe Slovenska zvýši atraktivitu celého regiónu i z pohľadu investorov.

Premiérka Iveta Radičová ocenila, že spoločnosť Skanska, ktorá vyhrala verejnú súťaž, požadovala v ponuke o takmer 40 mil. eur menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky vo výške okolo 117 mil. eur bez dane. Vyslovila nádej, že dodávateľ dodrží aj sľúbený termín dokončenia stavby do 30 mesiacov.

Navrhovaná rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Ako pri otvorení cesty povedal minister dopravy Ján Figeľ, rokovať bude s poľskými i maďarskými kolegami, aby aj oni začali plynulo budovať rýchlostnú cestu Via Baltica, ktorá má viesť od Baltického až po Čierne more v Rumunsku a Stredozemné more v Grécku.

Minister ďalej uviedol, že význam cesty spočíva nielen v tom, že skvalitní prepojenie medzi Košicami a priemyselným parkom v Kechneci, ale umožní aj napojenie na celoeurópsku diaľničnú sieť cez Maďarsko, kde je vybudovaná diaľnica až po Miškolc. Slovenská vláda chce rokovať s maďarskou stranou, aby urýchlila práce na výstavbe novej rýchlostnej cesty medzi Miškolcom a slovensko-maďarskou hranicou.

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa v tejto súvislosti uviedol, že sa plní to, o čo sa východniari usilovali plných desať rokov. Podľa jeho názoru táto cesta prispeje k rozvoju Košického samosprávneho kraja, môže prilákať na východ ďalších nových investorov, ktorí vytvoria nové pracovné príležitosti.

Výstavbou rýchlocesty nie sú nadšení obyvatelia mestskej časti Šebastovce, pre ktorou cesta končí a prejde do dvojprúdovej. Neskrývajú obavy, čo prinesie zvýšená intenzita tranzitu cez obec. Začali spisovať petíciu, aby sa urýchlene začala budovať cesta R-2 v smere od Košíc, ktorá sa napája na cestu R-4. Jej súčasťou má byť aj obchvat Lastovičie.

Trasa R4 zasiahne do okolitej prírody len minimálne, na biotopy národného významu nebude mať podstatný vplyv. Nezasahuje do žiadneho chráneného územia, prírodnej rezervácie alebo národného parku, ani ochranného pásma územia osobitne chránených podľa Zákona o ochrane prírody. V blízkosti dotknutého územia sa nenachádzajú evidované kultúrne pamiatky, dominanty krajiny a významné krajinné prvky.

Stavba R4 Košice – Milhosť umožní spojenie s R2 a D1

Vyše 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť je podľa spoločnosti Dopravoprojekt, a.s. Bratislava základom pre dobudovanie siete rýchlostných ciest s výhľadovým napojením na R2 Rožňava – Košické Olšany s prepojením na diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. „Trasa R4 Košice – Milhosť navrhnutá v plnom profile ako štvorpruhová smerovo rozdelená rýchlostná cesta prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia jestvujúcej cesty I/68 a predovšetkým k zlepšeniu životného prostredia obcí Seňa a Kechnec,“ uviedol v piatok generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Dopravoprojektu Gabriel Koczkáš v stanovisku pre agentúru SITA. Dopravoprojekt stavbu úseku R4 naprojektoval a spoločnosť Skanska SK, a.s. ho postaví takmer za 78 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty do začiatku roka 2013.

Napojenie jestvujúcej komunikačnej siete na R4 bude zabezpečené dvomi mimoúrovňovými križovatkami Košice juh a Kechnec. „Mimoúrovňová križovatka Košice juh bude budovaná etapovite. V prvej etape výstavby bude zabezpečovať prepojenie R4 s cestou I/68 a vo výslednom stave bude zabezpečovať vzájomné prepojenie ciest R2, R4 a I/68. Mimoúrovňová križovatka Kechnec bude zabezpečovať prepojenie R4 s Perínskou cestou II. triedy, ktorá je napojená na cestu I/68, a zároveň zabezpečí obsluhu priemyselného parku Kechnec,“ dodal Koczkáš. Vzhľadom na situovanie trasy R4 v blízkosti jestvujúcej a navrhovanej obytnej zástavby obce Haniska bude zníženie zaťaženia hlukom z cestnej a železničnej dopravy zabezpečené vybudovaním protihlukovej steny v dĺžke 1 974 metrov.

SITA

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Iveta RadičováJán FigeľZdenko Trebuľa