Zákaz reprezentovať pre biatlonistky Fialkové prešetria, zväz mal postupovať protizákonne

Ivona Fialková, Paulína Fialková
Zľava: Ivona Fialková, Paulína Fialková. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz biatlonu svojim konaním voči sestrám Fialkovým porušil zákon o športe, ako aj právo biatlonistiek na reprezentáciu Slovenska na významných medzinárodných podujatiach.

Vec prešetrí hlavná kontrolórka športu

Tvrdí to právny zástupca Paulíny a Ivone Fialkovej, advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. Aj na základe týchto skutočností sa protizákonným postupom SZB bude zaoberať hlavná kontrolórka športu SR.

„Slovenský zväz biatlonu predložil biatlonistkám v auguste 2018 návrh Zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie v rozpore s § 29 ods.3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov. Zákon o športe jednoznačne určuje, že práva a povinnosti športového reprezentanta ‚Upravuje predpis športovej organizácie‘, čo v žiadnom prípade nie je ‚Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie‘. Predpisom sa rozumie jednostranný akt vo forme napríklad Štatútu reprezentanta, ktorý po prijatí zákona o športe zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu priamo s odvolaním sa na § 29 odsek 3 zákona o športe,“ vysvetľuje Garant Partner legal. s.r.o. v stanovisku, ktoré poskytol aj agentúre SITA.

Oficiálny podnet na prešetrenie postupu

Zmluvu so športovým reprezentantom predpokladá zákon o športe výlučne v oblasti osobnostných práv športovca, ktorú by si mohli obe strany po vzájomnej dohode podpísať nad rámec zákonnej úpravy. Aj napriek upozorneniu na tieto fakty zväz trvá na svojej koncepcii, kde do jedného dokumentu účelovo spojil časti týkajúce sa štátnej športovej reprezentácie so svojimi obchodným zámermi, ktoré sa týkali aj nadrámcového využívania osobnostných práv športovca.

„Aj napriek nášmu nesúhlasu so zmluvnou formou, ktorou chce športový zväz riešiť vzťah so športovcami, sme na podnet sestier Fialkových vyvinuli maximálne úsilie, aby sme sa so zväzom dohodli na využívaní osobnostných práv sestier Fialkových nad rámec možností, ktoré zväzu prináležia v zmysle zákona. Nakoľko v tejto oblasti vzhľadom na odmietavý postoj zväzu k naším pripomienkam a protinávrhom nedošlo k dohode, platí zo zákona iba právo národného zväzu používať a zhodnocovať osobnostné práva športovca v zmysle zákona o športe, s čím, samozrejme, súhlasíme. Na základe neúspešných jednaní naše klientky ako prejav maximálneho záujmu o reprezentáciu Slovenska podpísali a zväzu doručili Štatút reprezentanta z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý však športový zväz odmietol akceptovať,“ ozrejmuje vyššie uvedená advokátska kancelária.

V závere svojej obsiahlejšej informácie pre médiá Garant Partner legal. s.r.o dodáva: „Výsledkom protizákonného postupu Slovenského zväzu biatlonu je disciplinárna sankcia – zákaz štartu na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky. Vynucovanie podpisu Zmluvy nad rámec zákona sankciou je neprijateľné z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Takáto Zmluva by bola v súlade s predpismi Občianskeho zákonníka neplatná, keďže nebola podpísaná slobodne a vážne. Na základe týchto skutočností sme zaslali oficiálny podnet na prešetrenie protizákonného postupu Slovenského biatlonového zväzu hlavnej kontrolórke športu.“

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivona FialkováPaulína Fialková
Firmy a inštitúcie Slovenský zväz biatlonu