Zamestnanosť na Slovensku stúpla najviac za takmer päť rokov

Spolupráca, práca
Foto: shutterstock.com

BRATISLAVA 3. decembra (WEBNOVINY) – Zamestnanosť na Slovensku sa za prvé tri kvartály tohto roka medziročne zvýšila o jedno percento na viac ako 2,35 milióna pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR na základe výberového zisťovania pracovných síl.

V samotnom treťom štvrťroku 2014 sa počet pracujúcich oproti tomu istému obdobiu vlaňajška zvýšil o 41,9 tisíc, čo predstavuje 1,8-percentný nárast na takmer 2,38 milióna osôb. Zamestnanosť tak bola najvyššia od druhého štvrťroka 2009. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti druhému kvartálu tohto roka stúpla o 12,5 tisíc osôb na takmer 2,36 milióna ľudí.

Zvýšenie celkovej zamestnanosti podľa ŠÚ SR ovplyvnil predovšetkým rast počtu zamestnancov o 30,2 tisíc (1,5 percenta) na dva milióny osôb. Stúpol aj počet podnikateľov a to o 11,3 tisíc (3,2 percenta) na 366 tisíc. V rámci nich vzrástol počet podnikateľov so zamestnancami o 5,7 tisíc (osem percent) na 77,1 tisíc a podnikateľov bez zamestnancov o 5,7 tisíca ( dve percentá) na 288,9 tisíc. Počet živnostníkov, ktorých práca mala formu závislej práce zamestnanca, sa znížil o 10,6 pecenta na 96,2 tisíc osôb.

Najvýraznejšie sa rast celkovej zamestnanosti prejavil v sektore služieb, kde vzrástla v úhrne o 1,8 percenta na 1,45 milióna osôb. Z jednotlivých odvetví sa zamestnanosť najviac zvýšila v umení, zábave a rekreácií o 23,2 percenta, informačných a komunikačných činnostiach o 18 percent, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 12,1 percenta. Počet pracujúcich sa zvýšil aj v pôdohospodárstve, konkrétne o 13,4 percenta a v priemysle o 3,5 percenta. Naopak pokles evidujú štatistici v stavebníctve a to o 6,3 percenta.

Zamestnalo sa väčšie percento mužov

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka vzrástla o 1,1 percentuálneho bodu na 66,3 percenta. Miera zamestnanosti žien sa zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu na 58,7 percenta a u mužov o 1,6 percentuálneho bodu na 73,9 percenta.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne pribudlo na trhu práce o 72,2 percenta viac osôb s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou a o 6,1 percenta viac vysokoškolsky vzdelaných osôb. Na druhej strane, najviac klesol počet osôb s úplným stredným všeobecným vzdelaním s maturitou o 9,5 percenta a vyšším odborným vzdelaním o 8,5 percenta.

Podľa vekového zloženia sa celková zamestnanosť zvýšila najmä vo vekovej skupine 35 až 49 rokov, a to o 34,4 tisíc osôb (o 3,6 percenta). Súčasne v tejto vekovej kategórii najviac pracujúcich pribudlo aj z hľadiska pohlavia, u mužov o 21,7 tisíc a u žien o 12,7 tisíc Počet pracujúcich sa znížil len vo vekových kategóriách 25 až 34 rokov o tri percentá a 50 -54 rokov o 0,1 percenta.

Počet pracujúcich v zahraničí klesal

Počet pracujúcich osôb aj miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 ročných sa v medziročnom porovnaní zvýšili vo väčšine krajov. Zamestnanosť relatívne najviac vzrástla v Košickom kraji o 3,3 percenta, v tomto kraji bol zároveň aj najvýraznejší rast jej miery, a to o dva percentuálne body.

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka tretí štvrťrok po sebe medziročne klesal. V porovnaní s tretím kvartálom minulého roka sa znížil o 4,1 tisíc (o 2,9 percenta) na 135,4 tisíc osôb. Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve (38,8 tisíca) a v priemyselných činnostiach (30,2 tisíca). Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Rakúsku (40,6 tisíca) a v Českej republike (38 tisíca). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (35,9 tisíca).

V treťom štvrťroku 2014 bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 15 497 voľných pracovných miest. Medziročne ich počet klesol o 0,1 percenta. Najviac voľných miest ubudlo vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpečení (o 455) a v administratívnych službách (o 299 miest).

Výraznejší pokles bol aj v obchode (o 261), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 177), v ubytovacích a stravovacích službách (o 149 miest). Počet voľných miest rástol v jedenástich odvetviach, a to najmä v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 532 a v priemysle o 428.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom