Žiakov trápi šikana a nedostatok pochopenia od učiteľov

škola

BRATISLAVA 21. februára (WEBNOVINY) – Šikana medzi spolužiakmi a nedostatok vzájomného rešpektu medzi žiakmi a učiteľmi sú problémy, ktoré najviac trápia školákov.

Vyplýva to zo záverov II. konferencie vrstovníckych podporovateľov CHIPS, na ktorej sa v stredu stretli deti zo stredných a základných škôl, ako aj odborníci z oblasti ochrany detských práv; detskí psychológovia, pedagógovia a pracovníci Slovenského výboru pre UNICEF.

Nosnou témou konferencie boli súčasné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ako aj medzi spolužiakmi navzájom. Žiaci najčastejšie spomínali šikanu medzi spolužiakmi. Všetci odborníci pracujúci s deťmi a školáci opakovane hovorili o potrebe vzájomného rešpektu medzi žiakmi a ich učiteľmi.

Učitelia často čelia náročným situáciám a veľkému tlaku zo strany žiakov a ich rodičov. Preto si zaslúžia rešpekt. Tento by mal byť obojstranný; rovnako zo strany žiakov smerom k učiteľovi ako aj zo strany učiteľa smerom k žiakom. Tento krehký vzťah by mal byť budovaný veľmi starostlivo a obozretne,“ formulovala ako jeden zo záverov detská psychologička Denisa Maderová.

žiaci
Foto: SITA

Medzi žiakmi rezonovali ako časté problémy vzťahu učiteľ – žiak tradičné témy, a to nedostatok pochopenia zo strany učiteľa, náladovosť pedagóga, predsudky a zaujatie na strane pedagógov k výzoru žiakov.

Ale poukázali i na novšie témy ako chýbajúci rešpekt k vyučujúcemu zo strany žiakov, častý syndróm vyhorenia u dlhoročných pedagógov či nedodržanie slova zo strany pedagógov. Východisko žiaci vidia v individuálnejšom prístupe pedagóga, v jeho férovom prístupe a vzájomnej motivácii žiakov pedagógom a naopak.

Žiaci za problematickú vo vzťahoch medzi spolužiakmi považujú takzvanú nadradenosť alebo elitárstvo založené na majetkových rodinných pomeroch, či manipuláciu zo strany niektorých spolužiakov. Riešenie vidia vo väčšom vstupe škôl do týchto vzťahov a to prostredníctvom pedagogicko-psychologického poradcu, ktorý by mal podľa mladých aktivistov viac preberať iniciatívu a nečakať, kým za ním niekto s problémom príde.

Hlavným cieľom tohtoročnej konferencie bola podpora detí v ich aktivite, výmena skúseností medzi nimi a odborná konzultácia s detskými psychológmi a pracovníkmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Na konferencii sa zúčastnili deti z Gymnázia Topoľčany, Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul a ZŠ Školská z Levíc, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Karloveská 61 a Gymnázia Alberta Einsteina z Bratislavy. Svoje príspevky poslali aj mladí aktivisti zo škôl; ZŠ Hradná a ZŠ Mostná z Nových Zámkov a ZŠ J. A. Komenského z Bratislavy. CHIPS, Childline in Partnership with Schools, je jednou z aktivít Linky detskej istoty.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom