Životu v tme sa dá predísť preventívnou prehliadkou

Doctor and patient in ophthalmology clinic
Foto: Getty Images

BRATISLAVA 6. marca 2019 (WBN/PR) – Liečba glaukómu vo včasnom štádiu je účinná, akútny glaukóm však vedie k rýchlemu oslepnutiu.

Preventívna prehliadka u očného lekára vôbec nebolí, ale Slováci sa jej napriek tomu boja a rovnako podceňujú aj príznaky závažných očných ochorení. Pomoc hľadajú až vtedy, keď problémy neustupujú. Prevencia je kľúčom k zdravému organizmu a vitálnej forme celého ľudského tela. Strate zraku sa tiež dá včasnou diagnostikou predísť.

Zrakom vnímame až 80% informácií z okolitého sveta. Umožňuje nám vidieť svet v jeho rozmanitosti, rozlišovať svetlo od tmy, rozpoznávať formu predmetov, zistiť rozdielnosť medzi farbami. Ak však raz za čas vidíme zahmlenejšie alebo máme začervenané oči, pripisujeme to únave. Nie vždy to tak musí byť. Dlhodobé príznaky a opätovne sa vracajúce problémy s očami môžu signalizovať vážny problém. Glaukóm je druhým najčastejším očným ochorením, ktoré vo vyspelých krajinách vedie k slepote. Konečné štádium poškodenia oka spôsobené glaukómom je nenávratné a nedá sa korigovať liekmi či chirurgickým zákrokom. Glaukóm sa nazýva aj zelený zákal a jeho zákernosť spočíva v tom, že nebolí, preto ho ľudia často ignorujú. Glaukómom trpí v súčasnosti 6 – 8% populácie, pričom len polovica jedincov si je vedomá svojho ochorenia. Medzi rizikové faktory patrí vek nad 40 rokov, vysoký alebo nízky krvný tlak, ochorenia ciev, cukrovka, migréna, fajčenie a poranenia očí. Dôležitú úlohu hrá dedičnosť a anatomické zvláštnosti v cestách, ktorými odteká komorový mok, ako aj niektoré celkové ochorenia alebo užívanie liekov.

Vo väčšine prípadov je to práve vnútroočný tlak, ktorý je dôležitým faktorom ochorenia. Čím skôr sa odhalí, tým účinnejšie sa dá liečiť. Muži a ženy bývajú v mladšom veku postihovaní glaukómom rovnako často. Akútny glaukóm sa môže v princípe objavovať v každom veku, avšak predpoklad ochorenia s vyšším vekom rastie. Ženy sú pritom v starobe postihované o niečo častejšie než muži.

Kontrola vnútroočného tlaku sa nazýva tonometria. Je bezbolestná a trvá niekoľko sekúnd. Merania sa opakujú počas dňa niekoľkokrát kvôli presnosti, nakoľko tlak kolíše. Výsledok sa vypočíta priemerom všetkých meraní. Hodnoty vnútroočného tlaku nad 21mmHg sa považujú za vnútroočnú hypertenziu. Liečba glaukómu začína konzervatívnou liečbou – monoterapiou, teda jednou účinnou látkou vo forme kvapiek. Pokiaľ nie je účinná je možné prejsť až na štvorkombináciu. „Dôležitú úlohu pri liečbe zohráva spolupráca pacienta, ktorý by mal dodržiavať rady a odporúčania lekára, a v tomto prípade si napríklad pravidelne aplikovať očné kvapky. Do popredia pri výrobe očných instilácií sa v súčasnosti dostáva vplyv nanotechnológie, čo by v budúcnosti mohlo znamenať menšiu frekvenciu kvapkania a tým zníženie vedľajších účinkov kvapiek, ako aj zvýšenie komfortu pacienta a kvality jeho života,“ vysvetľuje MUDr. Nora Majtánová. Pri neúspešnosti lokálnej terapie antiglaukomatikami alebo pri progresii nálezu do úvahy prichádza laserová alebo chirurgická liečba, v rámci ktorej sa vytvorí samotná odtoková cesta, ak má však pacient pokročilý glaukóm, existuje možnosť vkladania implantátov, ktoré pôsobia v zmysle znižovania očného tlaku.

Svetový týždeň glaukómu je vyhlasovaný Európskou glaukómovou spoločnosťou a na Slovensku ho pripravuje Glaukómová sekcia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, keď budú ambulancie očných lekárov poskytovať bezplatné meranie vnútroočného tlaku. Preventívnymi meraniami v minulých rokoch došlo k odhaleniu zvýšených hodnôt očného tlaku, o ktorých pacienti predtým ani nevedeli. „Pacienti, ktorí sú glaukómom postihnutí, môžu v prípade neliečenia skončiť s poruchou zrakovej ostrosti, až slepotou. Ochorenie prebieha veľmi asymptomaticky, ale ak niekto spozoruje zhoršené videnie, môže ísť už o pokročilé štádium. V základnom odhaľovaní ochorenia sa sústredíme najmä na jedincov, u ktorých sa glaukóm vyskytol aj v rodine alebo majú zvýšený vnútroočný tlak. Vyvíjame rovnako aktivitu nielen preventívnymi vyšetreniami, ale chceme, aby sa rovnako zvýšila informovanosť o ochorení, aby ľudia naň mysleli, ak sa glaukóm týka niekoho z ich blízkych, ale myslieť by naň mali aj tí, ktorí majú neurčité príznaky, napríklad bolesť hlavy, za ktorú sa ochorenie môže skrývať,“ vysvetľuje MUDr. Erika Vodrážková s upriamením pozornosti na Svetový týždeň glaukómu.

Preventívne merania očného tlaku sa počas Svetového týždňa glaukómu, od 11. do 15. marca 2019, budú v konať v nasledujúcich očných ambulanciách, pracoviskách a obchodných centrách:

Mesto Pracovisko Adresa Dátum Čas
Bratislava UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 15.3. 2019 10:00 – 13:00
Bratislava VESELY, Očná klinika Karadžičova 16 11.3. – 15.3. 2019 14:00 – 15:30
Bratislava Klinika oftalmológie LFUK a UNB; Nemocnica Ružinov Ružinovská 6 11.3. a 12.3. 2019

12:00 – 15:00 a

13:00 – 15:00

Trnava FN Trnava, prízemie, ambulancia č. 3 A. Žarnova 11 11.3. – 15.3. 2019 8:00 – 12:00
Nitra FN Nitra Špitálska 6 12.3. 2019 8:00 – 12:00
Nové Zámky FNsP Nové Zámky Slovenská ulica 11 A 15.3. 2019 10:00 – 14:00
Michalovce Nemocnica Michalovce-ProCare Duklianska 6 13.3. 2019 8:00 – 12:00
Trebišov Nemocnica Trebišov-ProCare, očná amb. č. 2; 6. poschodie SNP 1079/76 11.3. – 13.3. 2019 13:00 – 15:00
Poprad Lekáreň Nemocnice Poprad Banícka 803/28 13.3. 2019 12:00 – 15:00
Prešov Glaukómová amb.; geriatrický pavilón FNsP Prešov 12.3. 2019 8:00 – 13:00
Liptovský Mikuláš LNsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25 13.3. 2019 9:00 – 13:00
Košice UNPL, Očné oddelenie pracovisko Rastislavová 43, IV.pavilón 12.3. – 15.3. 2019 8:00 – 14:00
Košice UNPL, Očná klinika, konziliárna amb, 10. poschodie pracovisko Trieda SNP 1 14.3. 2019 9:30 – 14:00
Košice Centrum zraku, 1. posch. nad obchodným centrom Trieda KVP 1 13.3. 2019 13:00 – 18:00
Košice/
Nemocnica
Košice-Šaca
Očná amb. Casssovar Žriedlová 1 11.3. 2019 9:00 – 12:00
Košice/
Nemocnica
Košice-Šaca
Očná amb.; Diagnostické centrum, 1. posch. Lúčna 55 12.3. 2019 9:00 – 12:00
Košice/
Nemocnica
Košice-Šaca
Poliklinika, 2. posch. (MUDr. Svatová) Vstupný areál U.S. Steel Košice 13.3. 2019 9:00 – 12:00
Banská Bystrica Obchodné centrum Európa 11.3. 2019 9:00 – 16:00
Žilina Obchodné centrum Mirage 13.3. 2019 13:00 – 16:00
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom