Zubní lekári založili Alianciu za budúcnosť bez zubného kazu

Foto: ACFF

BRATISLAVA 14. júla (WBN/PR) – Aliancia za budúcnosť bez zubného kazu (ACFF), organizácia popredných predstaviteľov zubného lekárstva a verejného zdravotníctva, vydala správu o stave zubného kazu v krajinách strednej a východnej Európy. Zo štúdie vyplýva, že väčšina opýtaných je presvedčených, že deti do 18 rokov sú najviac náchylné na problémy so zubami. Zároveň si je väčšina respondentov vedomá, že sa nedostatočne stará o svoje zuby. Rumuni zanedbávajú všetky aspekty orálnej hygieny. V Maďarsku a baltických krajinách ľudia navštevujú zubných lekárov veľmi zriedka, Poliaci za svoj hlavný problém považujú konzumáciu veľkého množstva sladkostí. Naopak, Česi sa v rámci skúmaného regiónu starajú o svoju ústnu hygienu najviac. Zubný kaz je však aj naďalej hlavným problémom verejného zdravotníctva, pričom 5 % až 10 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť mieri práve na túto liečbu . Navyše, slabá starostlivosť o ústnu hygienu môže byť príčinou aj ďalších ochorení, ako napríklad choroby srdca, cukrovky, choroby dýchacieho systému či predčasného pôrodu.

„Napriek tomu, že máme k dispozícii nástroje na riešenie zubného kazu, ochorenie aj naďalej zostáva alarmujúcim problémom v krajinách strednej a východnej Európy,” povedal Dr. Georgios Tsakos, člen predstavenstva európskej Aliancie za budúcnosť bez zubného kazu . „Kvôli zubnému kazu deti celosvetovo ročne zmeškajú až 51 miliónov školských hodín. Je však dôležité si uvedomiť, že je tu nádej, pretože zubnému kazu sa dá predchádzať a v skorých štádiách sa tento proces dá dokonca úplne zvrátiť.”

Správa ACFF odštartuje verejnú vzdelávaciu kampaň v 8 krajinách regiónu strednej a východnej Európy, okrem iného aj na Slovensku. Kampaň bude zameraná na oživenie edukácie verejnosti o zubnom kaze a zároveň spustí hnutie Stop Caries NOW (zastavme zubný kaz už dnes) pre budúcnosť za zdravé zuby.

„Úroveň zdrojov a intervencia z verejného zdravotníctva a klinickej praxe je v našom regióne nesúrodá,“ povedala profesorka Neda Markovská z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Je alarmujúce, že až 86,5 % detí na Slovensku vo veku 5 až 6 rokov majú už pokazené alebo plombované zuby. Zubný kaz si zaslúži väčšiu pozornosť, aby sa o ňom mohlo hovoriť ako o serióznom zdravotnom probléme. A to je to, čo plánujeme robiť aj na Slovensku.“

Deklarácia ACFF CEE prináša nový pohľad na zubný kaz

Dňa 25. júna predstavitelia z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estónska podpísali vo Varšave regionálnu deklaráciu, ktorá zakladá Alianciu za budúcnosť bez zubného kazu pre oblasť strednej a východnej Európy (CEE ACFF Chapter – Alliance for a Cavity-Free Future Central Eastern European Chapter). V rámci nej odborníci apelujú na národnú spoluprácu a vyzývajú lídrov a zúčastnené strany, s cieľom informovať o dôležitosti pretrvávajúcej choroby zubného kazu, možnostiach jeho predchádzania, či dokonca jeho úplného zabránenia v skorých štádiách. Ďalej majú za cieľ rozvíjať komplexný program pre prevenciu a celkovú liečbu v regióne strednej a východnej Európy.

Jednotlivci, ktorí podpísali vyhlásenie, sú odborníkmi v zubnom lekárstve z 8 krajín strednej a východnej Európy a spoločne tvoria panel expertov:

Prof. Urszula Kaczmarek, Poľsko, predseda ACFF pre strednú a východnú Európu

Dr. Ruxandra Sfeatcu, Rumunsko, hosťujúci profesor, Univerzita medicíny a farmácie ,,Carol Davila”

Dr. Romana Koberová-Ivančáková, Česká republika, hosťujúci profesor, Univerzita Karlova v Prahe

Dr. Marta Alberth, Maďarsko, Debrecínska univerzita

Prof. Neda Markovská, Slovensko, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dr. Julija Narbutaitė, Litva, hosťujúci profesor, Litovská univerzita zdravotných vied

Dr. Egita Senakola, Lotyšsko, hosťujúci profesor, Riga Stradins University

Dr. Jana Olak, Estónsko, asistent profesora, katedra stomatológie Univerzity v Tartu

Prof. Urszula Kaczmarek, ktorá bola nominovaná za predsedkyňu ACFF pre strednú a východnú Európu, povedala: „Spolupráca je nevyhnutnou súčasťou komplexnej prevencie a liečby zubného kazu na celom svete. Musíme sa zaviazať k vývoju systémov v krajinách, na národnej a lokálnej úrovni, ktoré budú stimulovať verejné zdravotníctvo a lekárske spoločenstvá spolupracovať pri riešení tohto ochorenia. Spoločne môžeme vzdelávať verejnosť a vyzývať lídrov v zubnom lekárstve a verejnom zdravotníctve, aby prijali potrebné opatrenia. Zlepšenie stavu orálneho zdravia si vyžaduje posilniť účinnejšie preventívne stratégie, ako aj zvýšiť spoločenské povedomie o ústnej hygiene. Spomínanú osvetu môžeme realizovať prostredníctvom motivačných programov orálneho zdravia v súlade s pravidlom „mysli globálne – konaj lokálne,” dodala profesorka Kaczmarek.

Signatári Aliancie (CEE ACFF Chapter) sa dohodli na krátkodobých a dlhodobých cieľoch, ktoré bude regionálna organizácia sledovať:

• Spojiť najvplyvnejších odborníkov strednej a východnej Európy, ktorí zdieľajú spoločné ciele a môžu tak poskytnúť podporu a spätnú väzbu výboru globálnej Aliancii za budúcnosť bez zubného kazu.

• Určiť rozdiely v prevencii a kontrole zubného kazu naprieč strednou a východnou Európou.

• Získať ďalšie schválenie od popredných zubných organizácií strednej a východnej Európy, ktoré podporia poslanie a ciele Aliancie za budúcnosť bez zubných kazov, za účelom identifikácie a riešenia hlavných informačných medzier v oblasti prevencie vzniku zubných kazov.

Viac informácií o ACFF nájdete na stránke www.acffeurope.com.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom