Zverejnili kľúč správnych odpovedí maturitných testov zo slovenského jazyka a literatúry

maturita, maturitná skúška
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel.

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Validačná komisia, ktorá je expertným poradným orgánom NÚCEM pri hodnotení maturitných testov, odporučila jednu úlohu z hodnotenia testu anulovať, keďže nebola terminologicky a odborne jednoznačne naformulovaná.

Kľúč správnych odpovedí

NÚCEM akceptuje toto odporúčanie a pristúpi k hodnoteniu tejto jednej úlohy tak, že všetkým žiakom bude za ňu pridelený jeden bod. V prípade všetkých ostatných problematizovaných úloh v teste validačná komisia rozhodla, že sú jasne naformulované a nie sú pochybnosti o jednoznačnosti správnej odpovede uvedenej v kľúči.

Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval odbor komunikácie rezortu školstva. Finálnu verziu kľúča správnych odpovedí NÚCEM úzko konzultoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny (SAUS), ktorá je profesijným združením učiteľov slovenčiny.

Sporné úlohy posúdila komisia

Úlohy, ktoré boli učiteľmi najčastejšie označované ako sporné, posúdila validačná komisia. Kľúč správnych odpovedí k testu zo SJL a Zdôvodnenie ku kľúču správnych odpovedí je možné nájsť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE.

„Vecná a argumentačná úroveň mnohých pripomienok zároveň vyvoláva akútnu potrebu skvalitnenia a najmä zintenzívnenia systému ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenčiny, ktoré by nemalo byť len bezbrehou honbou za kreditmi, ale zmysluplným vzdelávaním zameraným na najnovšie trendy v lingvistike, literárnej vede či odborovej didaktike a na ich transfer do pedagogickej praxe,“ uviedol predseda Rady SAUS Miloslav Vojtech.

Originály odpoveďových hárkov

Po prvýkrát sa vyhodnocovanie odpoveďových hárkov žiakov uskutočňuje štandardizovanou formou, a to centrálne s využitím informačných technológií. Originály odpoveďových hárkov maturantov boli v spracovateľskom centre oskenované, zdigitalizované a v týchto dňoch sa začína elektronické vyhodnocovanie jednotlivých odpovedí podľa kľúča správnych odpovedí.

Dohľad nad objektívnosťou, regulárnosťou a jednotným hodnotením odpovedí žiakov vykonávajú aj naďalej predsedovia predmetových maturitných komisií, ktorí boli nominovaní odbormi školstva pri okresných úradoch v sídle kraja.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR