Soňa Gaborčáková ( facebook)

DESATORO NA OCHRANU SENIOROV PRED ZLÝM ZAOBCHÁDZANÍM

Na Slovensku nie je dostatočne zabezpečená ochrana seniorov a pomoc starším ľuďom. Zhodli sme sa na tom viacerí odborníci na dnešnej konferencii v parlamente.
Na nej som predstavila 10 opatrení na ochranu seniorov, ktoré by mali byť uvedené do praxe:

1. Pripraviť samostatný zákon a vytvoriť systém ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, zneužívaním, zanedbávaním, násilím a diskrimináciou.
2. Pripraviť zmeny v zákone o dedičstve tak, aby sa predchádzalo násiliu v rodinách pre majetok (máme na mysli ochranu osamelých osôb, vdov a vdovcov).
3. Navrhnúť systém kontroly nad poskytovaním starostlivosti o starších. Taktiež podporiť kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia nedostatočnej starostlivosti o seniora v jeho domácom prostredí.
4. Vzhľadom na narastajúci počet obyvateľstva zabezpečiť financovanie bezplatnej nonstop Senior linky podobne ako funguje Linka detskej istoty pre deti.
5. Zabezpečiť 1 teplé jedlo denne pre seniorov s nízkym príjmom.
6. Podporiť ochranu seniorov žijúcich v domácom prostredí pomocou terénnych pracovníkov.
7. Vytvoriť sociálne služby zamerané na ochranu, prevenciu a udržanie psychického a duševného zdravia seniorov.
8. Vytvoriť systém na urgentné prijatie seniora do sociálnych služieb, ktorý zo závažných dôvodov nemôže zotrvať v jeho prirodzenom prostredí.
9. Vytvoriť úrad ombudsmana pre starších.
10. Podporiť zaradenie aktivít medzigeneračnej solidarity do národných programov.

Viac o mojej práci na www.gaborcakova.sk

Zobraziť celé...

Ondrej Dostál ( facebook)

Som zásadne proti tomu, aby Martin Glváč odstúpil z funkcie podpredsedu NR SR do zajtrajšieho poludnia.
Ako by sme k tomu prišli, že by potom Igor Matovič nezverejnil tých 900 správ medzi Kočnerom a Glváčom?

Zobraziť celé...

Miroslav Ivan ( facebook)

MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU NEBUDE! NAŠŤASTIE.....
Je naozaj tragické a zároveň smutné , čo všetko je Dankova SNS schopná do parlamentu predniesť. Chceli zriadiť nové ministerstvo, ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ďalšiu "trafiku" pre svojho nominanta. A to bez akýchkoľvek relevantných podkladov a finančných nákladov. A cez poslanecký návrh! Tak sa jednoducho poslanci rozhodli. Zdá sa im, že na to, aby sa cestovnému ruchu lepšie darilo, treba zriadiť nové ministerstvo. To, ako sa darí tým rezortom, ktoré riadia ministri za SNS ( školstvo, pôdohospodárstvo, obrana) vie verejnosť až veľmi dobre. Ale možno aspoň konštatovať, že našťastie pre Cestovný ruch, ministerstvo nevznikne a môže si žiť svojim životom v kľude :) Nech sa páči hlasovanie:
www.nrsr.sk

Zobraziť celé...

Ondrej Dostál ( facebook)

O chvíľu idem v parlamente predložiť návrh novely zákona o cenách, ktorej cieľom je stiahnutie najmenších eurocentových mincí z obehu.
Zaujímavosťou je, že s nápadom na takýto zákon som prišiel v roku 2009 a aj som pripravil jeho návrh.
Keďže som nebol poslancom, tak som ho len zverejnil na webe.
Krátko na to predložil len mierne upravenú verziu môjho návrhu poslanec SNS Ďuračka.
Inšpiráciu mojím návrhom nepriznal, hoci viaceré pasáže z dôvodovej správy boli prevzaté od slova do slova.
Proste taký plagiát.
A hádajte, ktorý z dnešných politikov a troch najvyšších ústavných činiteľov bol v tom čase asistentom poslancov SNS?
Áno, ten.

dostal.blog.sme.sk

Zobraziť celé...

László Sólymos ( facebook)

??️ Slovensko jasne patrí ku krajinám, ktoré berú svoje záväzky k znižovaniu emisií vážne. Dokonca chceme dosiahnuť oveľa viac, než bolo rámcovo stanovené EÚ.

??️ Szlovákia egyértelműen azon országok közé tartozik, amelyek komolyan veszik a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat. Sőt, sokkal többet akarunk elérni, mint amennyit az EU meghatározott.

Zobraziť celé...

Most-Híd ( facebook)

??️Minister spravodlivosti Gábor Gál otvoril vynovenú ženskú väznicu v Nitre. Nové zariadenie má kapacitu 354 väznených osôb. „Verím, že touto rekonštrukciou ubytovacieho objektu Okál v Nitre-Chrenovej sa modernizácia väzenstva neskončí, ale bude aj v budúcich rokoch takto úspešne pokračovať,“ povedal.

??Gál Gábor igazságügyi miniszter megnyitotta a felújított nyitrai női börtönt. Az új objektum kapacitása 354 elítélt. „Hiszem, hogy a nyitrai "Okál" objektum felújításával a börtönök modernizációja nem ér véget, hanem a következő években is ilyen sikeresen fog haladni“ - mondta.

Zobraziť celé...

Most-Híd ( facebook)

??Sporiteľom v druhom pilieri patrí vyšší dôchodok.
Kvôli zle nastavenému vzorcu sporitelia v druhom pilieri sú znevýhodnení, chceme to dať do poriadku. Náš návrh je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Poslanci by mali o tom rokovovať v nasledujúcich dňoch.

️??A második nyugdíjpillérben megtakarítóknak magasabb nyugdíj jár.
Egy rosszul felállított képlet a második nugdíjpillért használókat hátrányosan érinti, ezt szeretnénk rendbe rakni. A javaslatunk a parlament aktuális ülésének egyik programpontja. A képviselők a napokban fognak dönteni róla.

Zobraziť celé...

Most-Híd ( facebook)

??️ Gábor Gál- minister spravodlivosti SR dnes podal dva návrhy na disciplinárne konanie.
➡️Monika Jankovská bude čeliť disciplinárnemu konaniu za zlyhania vo funkcii sudkyne.
➡️Štefan Harabin by mal vysvetliť svoju politickú činnosť, čo je v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu.

?? Gál Gábor igazságügyi miniszter ma két fegyelmi eljárásra tett javaslatot.
➡️Monika Jankovská ügyében többszöri bírói mulasztás ügyében kell a fegyelmi bizottság elé állnia.
➡️Štefan Harabinnak pedig a politikai aktivitásait kell megmagyaráznia, amely összeegyeztethetetlen a bírók törvényi kötelezettségeivel.

Zobraziť celé...

SPOLU – občianska demokracia ( facebook)

? ROZHODNUTIE ANDREJA KISKU A STRANY ZA ĽUDÍ ?
Miroslav Beblavý PS/SPOLU: Dnes cítim sklamanie. Andrej Kiska našu ponuku na trojkoalíciu s cielom poraziť SMER práve teraz odmietol. Od začiatku nám išlo o to, aby sa spolupráca podarila. Do rokovaní sme išli na základe partnerského princípu. Bez ďalších kategorických požiadaviek.

Slovensko dnes - viac ako čokoľvek iné - potrebuje jasný a reálny plán ako poraziť SMER. Dať ľuďom nádej, že dokážeme zostaviť vládu zmeny.

V PS/SPOLU sme presvedčení, že trojkoalícia najbližších strán bola najlepšia a najúprimnejšia možnosť, ako v čase, keď na povrch vychádzajú najhoršie svinstvá, ukázať, že nám záleží na zmene. A že vieme konať spoločne.

Rozhodnutie Andreja Kisku odmietnuť trojkoalíciu berieme na vedomie. Veľmi radi akceptujeme jeho žiadosť prístúpiť k našej dohode o neútočení. Napokon, KDH a Za ľudí sú naši najbližší partneri.

Zobraziť celé...