Advokátska komora s reformou súdnej mapy súhlasí, ale žiada jej prepracovanie a odklad

Súd, spisy
Foto: ilustračné, SITA/Jozef Habočík

Slovenská advokátska komora (SAK) sa stotožňuje s ťažiskovou myšlienkou reformy súdnej mapy, ktorou je potreba „efektívnejšieho, rýchlejšieho a kvalitnejšieho“ rozhodovania súdov. Postup a prostriedky, ktoré majú viesť k danému cieľu, však vníma ako problematické.

Ako ďalej komora uvádza v tlačovej správe, návrh v podobe, v akej bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, vyžaduje prepracovanie a v niektorých častiach odklad.

Modelové zámery reformy by totiž podľa SAK mali prejsť pripomienkami širšej odbornej verejnosti, ktorá disponuje skúsenosťami z praxe. Mnohé aspekty reformy tiež podľa komory vyžadujú doplniť odôvodnenie, dáta a záruky reálnej udržateľnosti v dlhodobom horizonte. Z týchto dôvodov zaslala komora rezortu spravodlivosti k legislatívnemu návrhu zásadné pripomienky.

Reforma prináša aj isté riziká

Pripomienky sa podľa SAK vzťahujú k postupom, príprave, odôvodneniu a spôsobu vykonania navrhovanej reformy v snahe minimalizovať možné aplikačné problémy a škody.

„Ako stavovská organizácia zastupujúca záujmy advokátov a aj ich klientov chceme upozorniť na riziká, ktoré prináša reforma, aj vzhľadom na rýchly proces jej tvorby a chýbajúcu odbornú diskusiu,“ povedal predseda SAK Viliam Karas. Z obsahu reformy a navrhovaných nástrojov podľa komory vyplýva, že reforma je reakciou na súčasnú situáciu a jej základným cieľom je pretrhnutie nadštandardných a korupčných väzieb v justícii.

„Návrh však neobsahuje priame opatrenia, ktoré by smerovali k boju proti korupcii, a to v žiadnom z článkov návrhu,“ skonštatovala komora. Dodala, že dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom navrhovanej administratívno-technickej zmeny obvodov súdov je otázne a v konečnom dôsledku môže byť dokonca vo vzťahu k naplneniu vytýčených legitímnych cieľov reformy kontraproduktívne.

Niektoré súdy majú byť zrušené

Podľa návrhu Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) sa má Slovensko rozdeliť do 30 obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a do troch obvodov odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov, v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský a v Trnave pre západoslovenský obvod.

Správne súdy by mali byť oddelené od všeobecného súdnictva a nachádzali by sa v troch obvodoch. Navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave bude sídliť Najvyšší správny súd SR s jedným obvodom pre celé Slovensko. Viacerí sudcovia, napríklad z okresných a krajských súdov, ktoré majú byť zrušené, však vyjadrili nesúhlas s reformou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MS Ministerstvo spravodlivosti SRSAK Slovenská advokátska komora