Atómka V1 vstupuje do poslednej fázy existencie

Jaslovské Bohunice

BRATISLAVA 20. júla (WEBNOVINY) – Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do poslednej fázy svojej existencie. Úrad jadrového dozoru SR totiž v utorok 19. júla vydal rozhodnutie, ktorým povoľuje prvú etapu vyraďovania elektrárne. Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS) zo 17. decembra minulého roka a po odsúhlasení Európskou komisiou. „Povolenie na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je historicky prvé, ktoré bolo na Slovensku vydané pre takýto typ jadrového zariadenia,“ informoval hovorca JAVYS Dobroslav Dobák. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v stredu 20. júla 2011.

Súčasťou žiadosti bolo 21 dokumentov, ktoré boli dôkladne posúdené. Obsahovali okrem iného stanoviská a rozhodnutie rezortu životného prostredia, plán nakladania a prepravy rádioaktívneho odpadu a plán nakladania s konvenčným odpadom, dokumentáciu systému kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia. Súčasťou bol aj systém odbornej prípravy zamestnancov, vnútorný havarijný plán, analýza oblasti ohrozenia, limity a podmienky bezpečného vyraďovania, plán prvej etapy vyraďovania, koncepcia vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania a zabezpečenie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 začala 24. apríla 1972 a zabezpečovala ju Investičná výstavba energetiky Slovenska. Jej hlavnými dodávateľmi boli Energoprojekt Praha, LOTEP Leningrad, Škoda Praha, Hydrostav Bratislava, ŠkodaExport Praha. Investičné náklady predstavovali 5,5 mld. vtedajších československých korún v cenách rokov výstavby.

Prvý reaktorový blok jadrovej elektrárne V1 bol prifázovaný k sieti 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. Počas prevádzky elektráreň vyrobila celkovo viac ako 159 mil. MWh, čo predstavuje približne 5,7-ročnú spotrebu elektrickej energie Slovenska. Podľa Dobáka bol príspevok prevádzky elektrárne nezanedbateľný k ochrane životného prostredia. „Minimálnym počtom prepráv paliva, nulovou spotrebou kyslíka pri výrobe elektriny a nulovou tvorbou emisií, vrátane skleníkových plynov výrazne pozitívne vplývala na životné prostredie,“ konštatoval hovorca JAVYS-u.

Spoločnosť JAVYS naplnila uznesenie vlády SR o predčasnom odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v roku 2006, resp. v roku 2008. Následne začala vykonávať činnosti podľa Koncepcie ukončovania prevádzky. Bezprostredne po odstavení blokov zabezpečoval JAVYS ich dochladenie, podľa harmonogramu realizoval prepravy vyhoreného paliva z reaktora do bazéna skladovania a odtiaľ do medziskladu vyhoreného paliva. Zabezpečil spracovanie a odvoz rádioaktívnych odpadov a postupne odpájal jednotlivé zariadenia.

Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je naplánované v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. Celkové náklady na vyraďovanie V1 sú vyčíslené na 1,1 mld. eur. V časovom období prvej etapy vyraďovania v rokoch 2011 až 2015 sú plánované demontáže neaktívnych systémov a zariadení, demolácia stavebných objektov a spracovanie rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť vznikla premenovaním firmy GovCo, a.s., ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1 od 1. apríla 2006 na základe rozhodnutia vlády SR o privatizácii 66-percentného podielu Slovenských elektrární. Spoločnosť GovCo vznikla 6. júla 2005 a jej jediným akcionárom sa stal štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR. Okrem elektrárne V1 Jaslovské Bohunice prevzala spoločnosť GovCo zodpovednosť aj za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom