Bez prístupu k online vzdelávaniu nemajú šancu. Firmy sa preto spojili s učiteľmi a rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom

Image1.jpeg
Spoločnosť Siemens a Nadácia Volkswagen Slovakia pomohli 150 rodinám zmierniť náročnú situáciu zabezpečením notebookov s ročným pripojením na internet. Foto: Siemens

Slovenské školstvo čelilo za posledný rok obrovským výzvam. Pandémia odhalila nedostatky v digitalizácii a na prechod na online dištančné vzdelávanie neboli pripravené nielen školy, ale v rovnakej situácii sa ocitli aj žiaci a ich rodičia. Problémom sa stalo najmä technické vybavenie a aj pripojenie k internetu, ktoré si nemôže dovoliť každý. Tisícky detí zo sociálne slabších rodín tak zostali doma s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu. V týchto dňoch sa na pomoc spojili firmy a školy.

Podľa údajov ministerstva školstva je na Slovensku v rámci základných škôl aktuálne takmer 40-tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide až o 9% z celkového počtu základoškolákov. Kvôli komplikovanej sociálnej situácii rodín  a nedostatočnému technickému zabezpečeniu domácností má táto skupina detí už takmer rok veľmi obmedzený prístup ku vzdelaniu.. Chýba im kontakt a interakcia s učiteľom a možnosť dovysvetliť učivo. Podľa odborníkov sa to môže nepriaznivo prejaviť na ich budúcich možnostiach štúdia či uplatnenia na pracovnom trhu.

Žiaci z chudobných rodín sa naučia o zhruba 80% menej

Program Teach for Slovakia po vypuknutí pandémie vypracoval prieskum s názvom Sonda do situácie vo vzdelávaní žiakov počas zatvorenia škôl. „Zozbierané skúsenosti v školách, kde pôsobí náš program, ukázali, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe majú oveľa väčší hendikep v snahe vzdelávať sa dištančne pri zatvorených školách. Naši učitelia odhadujú, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe sa v súčasnej situácií naučia o približne 80% menej, ako by sa dokázali v škole,“ hovorí Stanislav Boledovič z programu Teach for Slovakia. Určité znevýhodnenie pri dištančnej výučbe pritom cítili aj deti z bežných rodín. Podľa prieskumu sa z domu naučili odhadom o 30% menej.

Práve skupina detí zo sociálne slabšieho prostredia častokrát potrebuje viac času a osobnej podpory od učiteľa. Vďaka ich pomoci tak žiaci dokážu držať krok s nárokmi, ktoré sú na nich v danom ročníku kladené. V aktuálnej situácii je mimoriadne ťažké deťom túto pomoc poskytnúť. Zatvorené školy a obmedzené možnosti pritom nemajú dopad len na samotné vzdelanie a rast po akademickej stránke, ale aj výchovu, sociálne zručnosti, vzťahy či tvorbu návykov detí.

20210217_142626.jpg
Notebooky prostredníctvom Centra pre filantropiu a programu Teach for Slovakia poputovali deťom do rôznych kútov Slovenska. Foto: Siemens

Bez prístupu k počítaču, mobilu i internetu

Počítače či tablety si nemôže dovoliť každý, čím sa rozdiel vo vzdelaní u detí z chudobnejších pomerov ešte viac prehlbuje. „Čelíme smutnému faktu, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so školou, nehovoriac o pripojení na internet. Hovoríme o tisíckach školákov, ktorým sa nedostáva dostatok možností na vzdelanie, čo negatívne ovplyvňuje ich vyhliadky do budúcnosti. Záleží nám na budúcnosti týchto detí, preto sme sa v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia rozhodli pomôcť 150 rodinám zmierniť náročnú situáciu zabezpečením notebookov s ročným pripojením na internet,“ uvádza Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu na Slovensku.

Notebooky prostredníctvom Centra pre filantropiu a programu Teach for Slovakia poputovali deťom do rôznych kútov Slovenska. Ich hlavým prínosom bude pripojenie detí do efektívneho online dištančného vzdelávania a vďaka nápaditým miniprojektom partnerských škôl budú notebooky využité aj po vyučovaní, v komunitných centrách a školách. „Nadácia Volkswagen Slovakia sa vo veľkej miere venuje projektom zameraným na rozvoj vzdelanosti, vedomostí a zručností mladej generácie a spoločne so Siemensom pravidelne podporujeme aktivity, určené na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sme radi, že aj tento raz je naša pomoc adresná a prispejeme tak lepšej vzdelanosti detí zo znevýhodneného prostredia,“ dodáva na záver Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SiemensTeach for Slovakia