Big Data zvyšujú efektívnosť finančných riaditeľov

Foto: IBM

BRATISLAVA 24. apríla (WBN/PR) – Z výsledkov najnovšej štúdie spoločnosti IBM (NYSE: IBM) vyplýva, že väčšina finančných riaditeľov (82 percent) vidí zmysel vo využívaní Big Data podniku, ale iba 24 percent z nich to zverilo ako úlohu svojim tímom. V porovnaní s rokom 2005, kedy boli finanční riaditelia prvýkrát dopytovaní na dôležitosť dát a schopnosť vysvetliť ich hodnotu to je nárast o 205 percent.

Štúdia postavená na zisteniach z individuálnych rozhovorov s 576 finančnými riaditeľmi na svete, vypracovaná IBM Inštitútom pre Business Value monitorovala, ako sa vyvíjali očakávania finančných riaditeľov a ich tímov, a aký je dnes ich pohľad na technológie. Zatiaľ čo makroekonomické ukazovatele a trhové faktory majú podľa finančných riaditeľov stále najvýraznejší vplyv na vývoj podnikania firiem, v ktorých pôsobia, stále dôležitejšiu rolu podľa nich pri vývoji biznisu zohrávajú aj technológie.

„Pri rozhovoroch uskutočnených v rámci prieskumu s finančnými riaditeľmi pozorujeme z ich strany rastúci význam, ktorý pripisujú technológiám a analytickým nástrojom, v súvislosti s transformáciou ich funkcie v rámci podniku,“ hovorí Bill Fuessler, Finance, Risk&Fraud partner divízie konzultačných služieb spoločnosti IBM. Stále viac finančných riaditeľov si uvedomuje, ako firmám môžu pomôcť zistenia a analýzy tzv. veľkých dát, Big Data stať sa viac konkurencieschopnými. Rovnako rastie počet finančných riaditeľov, ktorí sú vyzvaní, aby do budúcnosti viac participovali na projektoch vedúcich k novým zdrojom príjmov ich podniku. Očakáva sa preto, že to povedie k vytvoreniu novej aliancie medzi finančnými a marketingovými riaditeľmi vo firmách, ktorej cieľom bude ešte výraznejšie prispieť k rastu biznisu.

Finanční riaditelia, ktorí sú najefektívnejší vo svojej práci, zároveň dokážu v práci využívať integrované informácie, z celého podniku. Zároveň dokážu správne kombinovať a vyhodnocovať externé a interné informácie vedúce k ich ešte väčšej efektívnosti. Rovnako sú oveľa efektívnejší pri vyhodnocovaní analýz – spätých s výrobou ich podniku, predikovaním finančných ukazovateľov v oblasti dodávateľského reťazca – pri plánovaní a predpovedaní kapacity zdrojov, ako aj pri analýze konkurencie.

Celú štúdiu nájdete Tu.

Infografiku k štúdii nájdete Tu.

O IBM

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Martin Murgáč. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie IBM