Česi pre týranie zvierat spúšťajú celoštátnu kontrolu bitúnkov, na Slovensku to nikto nerieši

SITA/AP

Nesprávne používanie elektrických šokov, kopanie, bitie tyčou či ťahanie zranených zvierat za hlavu po zemi, toto je len zopár praktík zbytočného týrania zvierat, ktoré sa odohráva tam, kde ľudia bežne nevidia.

KRAVY, KTORÉ NEDOKÁŽU VSTAŤ, SA PLAZIA NA PORÁŽKU POD ELEKTRICKÝMI ŠOKMI

Český bitúnok vo Všeticiach na Benešovsku má veľký problém. Aktivisti zo skupiny Zvířata nejíme tajne natočili video o tom, ako sa kravy a ošípané vykladajú z kamiónov pri bránach bitúnku. Niektoré kravy boli po otvorení kamiónu tak zranené, že nedokázali ani vstať.

Pracovníci bitúnku ich opakovane poháňali elektrickými šokmi (čo je zakázané), až sa zvieratá v bolestiach doplazili na miesto porážky. Zamestnanci popri tom, ako zvieratám spôsobovali bolesť, sa im ešte vysmievali a hanebne im nadávali. Čo sa dialo za stenami bitúnku, už kamery nezachytili.

„Veterinári podávajú trestné oznámenie pre podozrenie z týrania zvierat na bitúnkoch vo Všeticiach na Benešovsku,“ informoval server Lidovky.cz.

Minister poľnohospodárstva Českej republiky (ČR) Miroslav Toman v reakcii na zábery z videa nariadil mimoriadnu kontrolu všetkých bitúnkov v ČR. Aktivisti zo skupiny Zvířata nejíme požadujú zavedenie kamerových systémov na všetkých bitúnkoch.

ZVIERATÁ SÚ TÝRANÉ AJ NA SLOVENSKU A NIKTO TO NERIEŠI

Na Slovensku je v súčasnosti podľa informácií uverejnených na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, je na území SR schválených 122 až 124 bitúnkov. Zaobchádzanie so zvieratami na bitúnkoch Štátny veterinárny ústav SR nekontroluje, „nakoľko to nemá v kompetencii.“ Aj na Slovensku je pri každom zabíjaní zvierat na bitúnku prítomný úradný veterinár tak, ako v Česku. Avšak, ako sa ukázalo, jeho prítomnosť negarantuje zákonné zaobchádzanie so zvieratami.

„Porušovanie legislatívy na ochranu zvierat počas usmrcovania je pomerne časté. Legislatíva síce nariaďuje zbaviť zviera pred usmrtením vedomia (elektrickým prúdom, úderom do hlavy, plynom), aby sa eliminovala bolesť a utrpenie.
Avšak aj keď sa toto ustanovenie dodrží, často sa stáva, že omráčenie nie je dostatočné a zviera pred usmrtením nadobudne vedomie (napr. na linke) a prežíva porážku pri plnom vedomí a teda i strachu a bolesti, až kým nevykrváca,“ uviedla pre Webnoviny.sk Silvia Čaňová z organizácie Sloboda zvierat.
Dodáva, že „naša legislatíva obsahuje minimálne štandardy, ktoré sú povinné v celej EÚ, žiaľ, nič navyše. Niektoré krajiny majú svoju legislatívu prísnejšiu, nad rámec EÚ legislatívy a aj Slovensko má možnosť svoju legislatívu sprísniť, nevidíme však politickú vôľu. Aj preto organizácie na ochranu zvierat apelujú na zmenu legislatívy. Jednou z našich požiadaviek sú povinné kamery v chovoch a na všetkých bitúnkoch, ktoré by nepretržite monitorovali dodržiavanie zákonov a porušovanie trestali. Pokiaľ však nebude kontrola, nie je možné zjednávať nápravu.“
Čaňová upozorňuje, že k týraniu zvierat nedochádza len na bitúnkoch v posledných chvíľach ich života, ale i dennodenne priamo v chovoch, počas transportov zvierat z miesta výkrmu na bitúnok a pri nakládke/vykládke do/z vozidla.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom