Envirofilm 2011: Zasadala medzinárodná festivalová porota

Envirofilm 2011 logo
Envirofilm 2011 logo

BRATISLAVA 19. apríla (WBN/PR) – V uplynulých dňoch sa na Španej Doline pri Banskej Bystrici zišla medzinárodná filmová porota festivalu Envirofilm 2011. Zvyčajne porota zasadala počas konania festivalu. Tento rok sa organizátori festivalu rozhodli inak. Festivalová porota zasadla mesiac pred festivalom, aby organizátori mali dosť času pozvať autorov ocenených dokumentov prevziať si ceny, no najmä aby autori mali priestor naplánovať si cestu na Slovensko. Výsledky filmovej súťaže Envirofilmu 2011 sú teda už známe, vyhlásené budú však až na záverečnom slávnostnom udeľovaní cien, 20. mája na Radnici v Banskej Bystrici.

Medzinárodná filmová porota zasadala v zložení Kateřina Javorská (scenáristka, dramaturgička, SR), Ferenc Varga (Národný park Bükk, Maďarsko), Miroslav Kačor (predseda poroty, novinár, producent, scenárista, režisér, ČR), Andrzej Fidyk (dokumentarista, scenárista, režisér, Poľsko) a František Palonder (režisér, scenárista, SR). Porota odporučila udeliť spolu 16 cien. O sedemnástej cene rozhodne Detská porota, ktorá zasadne počas festivalu, 18. mája 2011 v Kinosále Múzea SNP. Po prvý raz v histórii festivalu bude udelená aj Cena diváka. Diváci budú vyberať z filmov, ktoré sa budú premietať počas festivalového týždňa. Cena diváka bude známa až po skončení festivalu, po prehliadke víťazných filmov, ktorá ukončí festival Envirofilm 2011 (21. máj 2011 v Europa Cinemas v Banskej Bystrici). Tento rok do medzinárodnej súťaže filmov o životnom prostredí prihlásili filmári z 33 krajín 156 filmov. Najviac nemeckí autori – 39, slovenskí filmári zaslali 33 filmov a Česká republika 14 filmov. Po prvý raz sa Envirofilmu zúčastňujú aj filmári z Kórey a Indonézie – ich filmy však neprešli kvalitatívnym sitom výberovej komisie. Možno nabudúce…

Medzi podujatia, ktoré sprevádzajú festival už niekoľko rokov, neodmysliteľne patrí detská výtvarná súťaž Zelený svet. Jej 16. ročník sa nesie v znamení motta Lesy pre vodu a mokrade a aj tentoraz sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO, Európskej environmentálnej agentúry a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Celkom 147 škôl zo Slovenska prihlásilo do súťaže 1 024 prác. Školy zo zahraničia poslali 76 prác (Bielorusko, Srbsko, Poľsko, Česká republika, Čína, Rumunsko, Lotyšsko). V tohtoročnom Zelenom svete sa 939 autorov (72 zo zahraničia) prezentuje s 1 100 výtvarnými prácami. Porota Zeleného sveta pracovala v zložení Ladislav Vojtuš, Tomáš Čepek a Leo Redlinger a navrhla udeliť 8 cien v kategórii kresba, maľba, grafika a kombinovaná technika, jednu cenu v kategórii animovaný film a dve ceny v kategórii čierno-biela a farebná fotografia. Ďalej navrhla udeliť hlavnú cenu Zeleného sveta 2011, ktorú venuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ako aj cenu poroty, cenu za grafiku, cenu pre najlepšiu prácu zo zahraničnej kolekcie súťažných prác a ďalšie dve ceny, ktoré venujú Európska environmentálna agentúra v Kodani a Rádio Regina. Výstava (nielen) víťazných prác Zeleného sveta 2011 bude ozdobou aj tohtoročného festivalu.

Prvý festivalový deň bude patriť deťom. Školáci sa vytvoriť ďalší slovenský rekord, tentoraz v tvorbe obrazca z plastových kelímkov, ktoré zbierali pred festivalom, zažijú cestu plastu, na ktorej si osvoja vedomostí z výroby, spracovania, separovania a recyklácie plastov a ich znovu uvedenia do života, z plastových kelímkov a PET fliaš vymodelujú logo festivalu Envirofilm a pri tom všetkom sa aj dobre zabavia.

Z množstva podujatí, ktoré sprevádzajú festival v Banskej Bystrici, spomenieme napríklad prehliadku slovenských dokumentov, ktoré vznikli v STV v rámci Zmluvy so štátom a besedu s ich autormi. Filmári a už stáli hostia festivalu, Pavol Barabáš a Steve Lichtag, nesklamú svojich fanúšikov ani tento rok. V programe Póly Zeme ich prevedú ľadovými pláňami, nekonečným oceánom, temným podzemím, kúzlom Himalájí, ale aj najťažším kaňonom sveta, Trou de Fer.

Kvalita namiesto kvantity v ochrane prírody na Slovensku je názov besedy, na ktorej budú s verejnosťou besedovať minister životného prostredia SR József Nagy, Rastislav Rybanič (MŽP SR), Ján Zuskin (ŠOP SR), Ján Topercer (UK, Botanická záhrada Blatnica) a Marián Jasík (Inštitút ochrany prírody).

Zvolen pripravil pre návštevníkov prehliadky súťažných filmov, aj premietanie filmov z archívu Slovenského filmového ústavu a z archívu Lesníckeho a drevárskeho múzea. V Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa budú premietať filmy pre deti a mládež a v Arboréte Borová Hora sa uskutoční environmentálna súťaž pre deti. Envirofilm v Banskej Štiavnici sa bude odohrávať v Kine Akademik, v Čajovni Klopačka, v Slovenskom banskom múzeu – v Kammerhofe a na Starom zámku, ale aj v Kysihýbli a v Múzeu vo Sv. Antone, kde je výstava Les pre ľudí, ľudia pre les k Medzinárodnému roku lesov 2011. Starý zámok bude počas festivalu centrom Festivalu kumštu, remesla a zábavy.

V Kremnici sa Envirofilm 2011 začína už v nedeľu 15. mája. Hosťom slávnostného otvorenia bude herec Milan Kňažko. Po besede s ním diváci uvidia film režiséra Martina Ťapáka Nevesta z hôľ, v ktorom jednu z hlavných úloh stvárnil práve Milan Kňažko. Najmladšie festivalové mesto, Krupina, sa do (pred)festivalového diania zapojilo už v marci a apríli počas Svetového dňa vody a na Dňa Zeme. Ďalšie podujatia sa konajú v máji – Tvorba výtvarných objektov z plastových odpadov, Turistický výstup na Sitno (aj s čistením turistického chodníka a studničiek na jeho trase) a Noc v Múzeu A. Sládkoviča. Počas festivalového týždňa sa Krupinčania vydajú Po stopách cíbika chochlatého a budú spoznávať močiare a mokrade v regióne Hontu. Do festivalového diania sa tohto roku zapoja aj mestá Poprad, Púchov a Dolný Kubín, kde sa v rámci festivalového týždňa budú premietať filmy ocenené v minuloročnej súťaži. Dolný Kubín navyše ašpiruje na post šiesteho festivalového mesta na Envirofilme 2012.

Pre zaujímavosť. Envirofilm 2011 je prvým ekologicky zameraným festivalom na Slovensku, ktorý pri tlači propagačných materiálov (plagáty, letáky, katalógy…) použil recyklovaný papier (revive 50). Napríklad pri katalógu, aj keď jeho náklad nie je vysoký (500 ks), sa použitím recyklovaného papiera revive 50 namiesto papiera z nerecyklovanej celulózy znížil dopad na životné prostredie o nasledujúce hodnoty: 71 kg odpadu, 23 kg CO2 skleníkových plynov, 1 724 litrov vody, 167 kWh elektrickej energie, 111 kg dreva. Ďalšou novinkou je použitie FSC certifikovaného papiera. Aj v tomto je Envirofilm prvý festival s tematikou životného prostredia na Slovensku, ktorý tlačí svoje propagačné materiály na FSC certifikovanom papieri.

Envirofilm je medzinárodný festival filmov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Jeho cieľom je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu filmov zameraných na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie ľudí a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Koná sa pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredia Janeza Potočnika, Slovenskej komisie pre UNESCO a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Hlavným odborným a organizačným garantom ENVIROFILM-u je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu je Slovenská agentúra životného prostredia. Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International.

www.envirofilm.sk

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe József NagyMarián JasíkMilan KňažkoPavol Barabáš