INEKO: Najlepšie riešenia pre školstvo má KDH

škola
Foto: Ilustračné foto SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Najlepšie riešenia v oblasti školstva ponúkajú strany KDH, SDKÚ-DS, SaS a SNS. Oproti tomu, najmenší prínos do vzdelávania sa dá podľa programov očakávať od strán Smer-SD, ĽS-HZDS a SMK. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov ôsmich politických strán, ktoré majú podľa predvolebných prieskumov najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO pätnásť odborníkov z prostredia stredných a vysokých škôl a z mimovládnych organizácií. Odborníci hodnotili zoznam opatrení rozčlenený do vecne súvisiacich skupín s tým, že nevedeli, ktorá strana ich navrhuje. Jednotlivé kritériá brali do úvahy komplexne, napríklad kvalitu a prínos opatrení, ich dôležitosť, konkrétnosť či realizovateľnosť.

Najlepšie hodnotenie získal návrh KDH otvoriť trh s učebnicami. Podobné znenie – dať školám slobodu vo výbere učebníc – malo aj druhé najlepšie opatrenie pochádzajúce z dielne SaS. Do prvej desiatky sa dostal aj návrh SDKÚ-DS zrušiť monopol štátu na učebnice. INEKO v tejto súvislosti pripomína výsledky svojho prieskumu z marca 2009, podľa ktorého 86,6 percenta z 1 597 učiteľov základných a stredných škôl vyjadrilo nesúhlas s tvrdením, že nová školská reforma im poskytla dostatočné didaktické zázemie (učebnice, učebné texty, metodiky) pre vyučovanie. Nedostatočná ponuka učebníc patrí dlhodobo medzi zásadné slabiny slovenského školstva, a tak opatrenia na riešenie tohto stavu podľa INEKO prirodzene obsadili najvyššie miesta.

Ako tretie najprínosnejšie opatrenie ohodnotili odborníci posilnenie úlohy kvalitatívnych ukazovateľov pri financovaní verejných vysokých škôl, tiež z dielne KDH. V programoch niektorých strán sa spomína napríklad aj zapojenie zahraničných hodnotiteľov do hodnotenia (KDH), alebo interné hodnotenie študentmi a absolventmi (KDH a SDKÚ-DS). Vysoké hodnotenia získali i opatrenia smerujúce k vytvoreniu podmienok na pritiahnutie špičkových vedcov zo sveta (KDH), k odbúraniu bariér na získanie kvalitných zahraničných vedcov, pedagógov a študentov (SDKÚ-DS) a k vytvoreniu priestoru na prepojenia našich a špičkových zahraničných vysokých škôl a vedeckých pracovísk (SDKÚ-DS). Vysoké hodnotenia získali aj návrhy vytvoriť prehľadné pravidlá na určenie výšky normatívov pre stredné školy podľa študijných odborov (SaS), vytvoriť fond na podporu nadaných študentov a štúdium na špičkových školách v zahraničí (KDH), ako aj dať školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej činnosti podľa vlastného uváženia (SaS).

Najhoršie hodnoteným opatrením je podľa INEKO návrh Smeru-SD garantovať bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných vysokých školách. „Spoplatnenie by vytvorilo podmienky na zlepšovanie kvality, je však dôležité, aby ho sprevádzalo rozšírenie systému pôžičiek a štipendií tak, aby sa nezhoršila dostupnosť vysokoškolského vzdelania,“ uviedol riaditeľ INEKO Peter Goliaš. Druhým najhorším opatrením bol návrh rovnakej strany finančnými nástrojmi zreálniť počty žiakov prijímaných do gymnázií. Odborníci oponujú, že absolventi gymnázií majú dlhodobo nadpriemerné výsledky. Negatívne hodnotenia si vyslúžili i návrhy zriadiť internátne školy pre rómske deti, ktoré žijú v málo podnetnom prostredí (ĽS-HZDS) a postupne presadzovať model financovania na triedu a nie na žiaka (Smer-SD).

Podľa niektorých hodnotiteľov formulovali strany viaceré opatrenia len veľmi všeobecne, a tak by bol ich prínos nulový. INEKO posudzovalo celkovo 232 opatrení, pričom jednotlivé strany sa počtom navrhovaných riešení líšili. Najviac návrhov pre oblasť školstva predstavili strany KDH (46), SDKÚ-DS (45) a SMK (35), nasledovali strany SaS (29), Smer-SD (28) a SNS (25). Najmenej opatrení prezentovali ĽS-HZDS (12) a Most-Híd (12).

Hodnotitelia inštitútu INEKO Peter Goliaš a Michal Rehúš osobitne oceňujú aj ďalšie návrhy, ktoré sa v hodnotení všetkých pätnástich odborníkov medzi najlepšie nedostali. Ide o nápad vytvoriť Národný školský informačný systém, ktorého súčasťou budú okrem iného aj údaje o uplatnení absolventov študijných odborov stredných a vysokých škôl v praxi a poskytovať výstupy z neho odbornej i širokej verejnosti (SaS). Pozitívne vnímajú i ambíciu zaviesť spravodlivý systém študentských návratných pôžičiek podporujúci zachovanie rovnosti šancí na získanie vysokoškolského vzdelania (SaS), či snahu presadzovať zväčšenie priestoru, aby školy mohli získavať financie z ďalších zdrojov od sponzorov, podnikaním a podobne (KDH).

Goliaš a Rehúš tiež ocenili návrh vrátiť rovnoprávnosť financovania súkromných a cirkevných školských zariadení so štátnymi, a to aj v otázke čerpania finančnej pomoci od EÚ (KDH) a navrhovaný systém odmeňovania vysokoškolských učiteľov upraviť tak, aby vysokoškolský učiteľ bol odmeňovaný najmä v závislosti od kvality svojej výskumnej a vzdelávacej činnosti, nie podľa trvania pracovného pomeru (SNS). Goliaš a Rehúš vyzdvihujú i programový návrh uľahčiť odhaľovanie podvodov tým, že bakalárske, magisterské, rigorózne, dizertačné, habilitačné aj inauguračné práce budú zverejnené na internete do 30 dní od obhajoby (SDKÚ-DS).

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Goliaš
Firmy a inštitúcie INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy