Inovácie znižujú emisie CO2

Ilustračná fotografia Foto: SITA / AP

BRATISLAVA 11. decembra (WBN/PR) – Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) vo svojej najnovšej medzinárodnej správe uvádza, že za otepľovanie našej atmosféry sú v prvom rade zodpovedné emisie skleníkových plynov produkované z ľudskej činnosti.

Ak chceme bojovať proti globálnemu otepľovaniu, musíme znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zvýšenie energetickej účinnosti. „Závery panela IPCC predložili globálnemu spoločenstvu kľúčovú úlohu v podobe nájdenia nových riešení, ktoré nám pomôžu efektívne využívať energiu. Ak sa k tomu nepostavíme chrbtom, môžeme to obrátiť vo svoj prospech,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, fyzik a predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Všetko je len o správnom prístupe. Produkty chrániace naše životné prostredie môžu byť pre nás inovatívnym pokrokom, ktorý nielen bojuje proti zmene klímy, ale aj zvyšuje naše celkové pohodlie,“ dopĺňa Denner.

Odporúčania pre hlavy štátov

Na nedávnej konferencii IPCC, ktorá sa konala v Kodani, odborníci predniesli stručné odporúčania jednotlivým predstaviteľom vlád a štátov, ktoré neskôr prezentovali i generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi. Výsledky diskusie, o tom, ako chcú jednotliví predstavitelia bojovať proti zmene klímy budú známe po ukončení aktuálne prebiehajúcej konferencie v Peru.

Z globálneho pohľadu sa práce na zvýšení energetickej účinnosti vyvíjajú príliš pomaly. Ak chceme dosiahnuť svoj cieľ v podobe zamedzenia globálnemu otepľovaniu aspoň o dva stupne Celzia, musí byť iniciatíva za zvýšenie energetickej účinnosti našou najväčšou prioritou,“ hovorí Denner.

Foto: Bosch

Preventívne opatrenia

Mali by sme sa zamyslieť o čom je udržateľné správanie a pochopiť vzťah medzi príčinou a následkom. Človekom spôsobená zmena klímy je závažný problém, ktorý je potrebné urgentne riešiť. Nemali by sme sa zameriavať len na prítomnosť, ale uvažovať aj o budúcnosti. Potrebujeme vedieť, aký dopad má spotreba energie na životné prostredie všetkého druhu, od továrenskej výroby až po súkromné vozidlá. Ako spoločnosť sa snažíme investovať nemalé finančné prostriedky do energeticky úspornej výroby a výrobkov šetriacich prírodné zdroje. I napriek tomu, že nerozumieme všetkým následkom, mali by sme sa snažiť minimalizovať negatívny dopad nášho správania,“ uvádza Denner.

Bosch prispieva k energetickej udržateľnosti vlastnými inováciami

Najnovšie štúdie medzivládneho panelu pre zmenu klímy tvrdia, že zvýšením energetickej účinnosti použitím pokročilých technológií možno do roku 2050 dosiahnuť stabilizáciu, či dokonca zníženie spotreby energie.

Foto: Bosch

Jazda zotrvačnosťou

Prieskum spoločnosti Bosch odhalil skutočnosť, že viac ako 30 percent z celkovej doby jazdy vozidla je spaľovací motor zbytočne v prevádzke. To podnietilo k vzniku systému Štart/Stop, ktorý umožňuje, aby sa pri jazde z mierneho kopca vypol motor a rýchlosť sa udržiavala len obyčajnou zotrvačnosťou. V okamihu, keď vodič stlačí plynový pedál, motor znovu naskočí. Vozidlo vybavené týmto systémom dokáže takmer tretinu svojej jazdy prejsť takpovediac s vypnutým motorom.

Elektrina z odpadového tepla

Celosvetovo dochádza k strate časti energie v odpadovom teple. Sú to nákladné straty, ktoré škodia nášmu životnému prostrediu,“ hovorí Denner. Ak máme diskutovať o úsporách energie, mali by sme odpadové teplo previesť cez výmenník tepla, kde môže ohriať chladiacu kvapalinu v uzavretom okruhu. I pri nízkych teplotách spalín sa vytvorí vysoký tlak pre turbínu, ktorá poháňa elektrický generátor. Hovoríme o Rankinovom cykle (ORC), ktorý patrí do portfólia Bosch.

Foto: Bosch

Výskum budúcnosti energetiky

Spoločnosť Bosch hľadí do budúcnosti a podporuje mladých vedcov prostredníctvom partnerstva s Technickou univerzitou v Darmstadte. Spolupodieľa sa na projekte „Energy-Efficient factory for interdisciplinary technology and application research“ (Energeticky efektívny závod pre interdisciplinárny výskum technologických aplikácií), ktorého cieľom je znížiť množstvo spotrebovanej energie v priemyselnej výrobe. Členovia projektu veria, že potenciál úspor energie môže dosiahnuť až 40 percent. Okrem klasickej úspory energie sa vedci z Bosch zameriavajú spoločne so štyrmi spoločnosťami a dvoma univerzitami aj na výskum využitia morských vĺn pozdĺž svetových pobreží.

Foto: Bosch

Úspora benzínu vďaka precíznym otvorom

Bosch zaviedol do priemyselnej výroby novú technológiu, ktorá používa ultrakrátke laserové pulzy k najpresnejšiemu vyvŕtaniu otvorov. Vďaka tejto metóde je možné vytvoriť pre vstrekovanie benzínu natoľko precízne vstrekovacie trysky, ktoré môžu optimalizovať distribúciu paliva v spaľovacej komore, a teda aj so systémami priameho vstrekovania benzínu usporiť palivo až o 15 percent. V roku 2013 získal tím vedcov a partnerov spoločnosti Bosch za tento nápad ocenenie German Future Prize od nemeckého spolkového prezidenta. „Ochrana životného prostredia a udržateľné podnikanie sú hlavné princípy stratégie našej spoločnosti. Bosch zameriava takmer polovicu svojho výskumu a vývoja na rozvoj ekologicky šetrných výrobkov,“ konštatuje Denner.

Dobrovoľný záväzok zníženia emisií CO2

Bosch sa zaviazal, že do roku 2020 zníži emisie CO2 o viac ako 20 percent v porovnaní s rokom 2007. Minuloročné merania ukázali, že spoločnosť svoj sľub drží a aktuálne je na hranici 16 percent, za čo vďačí postupnému zavádzaniu energeticky účinných technológií. Závod v Norimbergu šetrí spotrebu energie využitím odpadového tepla z elektrického obrábania. Ušetrená energia z veľkej časti nahradila spotrebu ropy a zemného plynu. Každý rok sa tým znížia emisie CO2 o 1800 ton. Závod Bosch v juhofrancúzskom Rodez prikladá drevnú štiepku do účinného kotla na biomasu, čím znižuje emisie CO2 o 1600 ton ročne. Vo Schwieberdingen pri Stuttgarte kogeneračná jednotka znižuje ročne emisie CO2 o 1600 ton. „Nesnažíme sa len stanovovať štandardy pre ochranu klímy, ale aj ich fyzicky realizovať,“ vyzdvihol Denner.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom