Igor Janckulík chce predísť petíciám proti výstavbe ciest

Poslanec NR SR Igor Janckulík
Poslanec NR SR Igor Janckulík Foto: SITA

Dostával ohlasy od starostov, primátorov a občanov, že mnohokrát, keď sa udeje niečo nové v príprave budovania rýchlostných ciest, tieto informácie sa k nim ťažko dostávajú. „Preto chcem hlavne pracovať v teréne, osobne sa stretávať so starostami, primátormi a občanmi v dotknutých oblastiach,“ hovorí nový splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty, poslanec parlamentu Igor Janckulík (klub Most-Híd). Chce sa oprieť o odborný tím ľudí a vytvoriť internetovú stránku s ľahko dostupnými a aktualizovanými informáciami o stave rozpracovanosti jednotlivých úsekov.

Vláda vás vymenovala za svojho splnomocnenca pre rýchlostné cesty od 13. októbra. Prečo je potrebná takáto funkcia, keď príprava a výstavba týchto ciest je v kompetencii ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti?

Funkcie splnomocnencov vlády už fungujú pre rôzne oblasti a politiky a zriaďujú sa vždy v takých oblastiach, ktoré sa stretávajú s množstvom problémov, ktoré sa za niekoľko rokov nedarí riešiť. Útvar splnomocnenca pre rýchlostné cesty bude rovnako spadať pod organizačnú štruktúru ministerstva dopravy a bude mu priamo podriadený. Vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty reaguje na záväzok vlády z jej programového vyhlásenia, týkajúci sa rozvoja dopravnej infraštruktúry, a to s osobitným zreteľom na rýchlostné cesty R2, R3, R4, R7 a prípravu prepojenia Banskej Bystrice s diaľnicou D1. Investovanie do cestnej a dopravnej infraštruktúry má veľký ekonomický a sociálny význam v regiónoch a má aj pozitívny vplyv na znižovanie regionálnych rozdielov.

Vaše predbežné predstavy a zámery o vykonávaní funkcie splnomocnenca pre rýchlostné cesty?

Z mojej kompetencie by som chcel byť akýmsi prostredníkom medzi občanmi, starostami a primátormi z regiónov Slovenska na jednej strane a štátnymi úradmi na strane druhej. Predsa ľudia z regiónu, starostovia, ktorí sa s problémami stretávajú denno-denne, vedia predostrieť problémy, návrhy na zlepšenie a svoje požiadavky lepšie a teraz ich cez útvar splnomocnenca budú môcť priamo tlmočiť vláde. Chcel by som zo svojej pozície zabezpečovať obojstranný proces výmeny informácií medzi vládou a štátnymi orgánmi na jednej strane a laickou verejnosťou a občanmi na strane druhej. Dlho som dostával ohlasy od starostov, primátorov a občanov, že mnohokrát, keď sa udeje niečo nové v príprave budovania rýchlostných ciest, tieto informácie sa k nim ťažko dostávajú. Často je tak informácia o príprave budovania rýchlostnej cesty pre nich síce potešujúca, ale zároveň aj posledná. Obyvatelia, starostovia a primátori dotknutých regiónov, kde sú plánované tieto rýchlostné cesty, sa dostávajú k informáciám, v akom stave sa nachádzajú ich dotknuté úseky, len veľmi ťažko. Preto chcem hlavne pracovať v teréne, osobne sa stretávať so starostami, primátormi a občanmi v dotknutých oblastiach.

Aké by mali byť priority v príprave a výstavbe úsekov rýchlostných ciest? Čo sa dá stihnúť do roku 2020?

Osobne by som bol rád, keby sa na každom úseku a v každej dotknutej oblasti na Slovensku pohli veci dopredu a aby boli ľudia informovaní, keď niekde dôjde k problémom, prečo na danom úseku práce stoja. Útvar splnomocnenca je zatiaľ iba na absolútnom začiatku a momentálne sa rieši všetko od počiatku, počnúc personálnym zabezpečením útvaru a základnými organizačnými otázkami, čiže nateraz je predčasné hovoriť o konkrétnych krokoch. Jednou z prvých vecí, okrem detailnejšieho oboznámenia sa so stavom jednotlivých ciest, by som chcel po príchode do funkcie vytvoriť internetovú stránku s ľahko dostupnými, prehľadnými a v závislosti od postupu prác pravidelne aktualizovanými informáciami o stave rozpracovanosti jednotlivých úsekov. Momentálne som v štádiu zostavovania kvalitného tímu, ale ako som spomínal, hlavne by som chcel byť prostredníkom medzi regiónmi a vládou.

Aké máte skúsenosti v oblasti výstavby rýchlostných ciest?

Od roku 2013 pôsobím v Komisii dopravy zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, čiže v problematike dopravy mám prehľad. Samozrejme však budem mať okolo seba odborný tím ľudí, ktorí ma budú zásobovať odbornými informáciami, analýzami a budú pre mňa zbierať informácie od ľudí priamo z regiónov. Chcel by som tak napríklad predísť sporom a petíciám o vhodnosti umiestnených trás, ktoré vznikajú na základe zlého komunikovania problematiky občanom, ktorí sa podstatné záležitosti dozvedia na poslednú chvíľu, keď je už veľakrát neskoro a funguje sa tak systémom „o nás bez nás“.

Zostanete vykonávať funkciu poslanca NR SR po vymenovaní za splnomocnenca vlády?

Áno, po vymenovaní za splnomocnenca vlády zostanem vykonávať aj funkciu poslanca NR SR, keďže táto agenda sa prekrýva aj s mojou doterajšou poslaneckou prácou, pretože som sa tejto agende aktívne venoval aj ako poslanec. Chcel by som zdôrazniť, že moja funkcia splnomocnenca bude neplatenou funkciou.

Martin Benko

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor JanckulíkMartin Benko
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky