Komentár: Ladislavovi B. zrejme účinná ľútosť nepomôže

Pred komplexom Bonaparte sa konal desiaty protest proti Kaliňákovi
Účastníci protestu pred bytovým komplexom Bonaparte. Protest proti zlodejom v politike X. zorganizovali opozičné strany SaS a OĽaNO. Bratislava, 22. august 2016. Foto: SITA/Marko Erd

Kauza podnikateľa Ladislava B., ktorý má čo dočinenia s viacerými politikmi Smeru, tento týždeň opäť nabrala na obrátkach. Niektoré skutočnosti však zostali nepovšimnuté, či nezodpovedané. Napríklad, že účtovníctvo firmy Ladislava B., kontroloval v roku 2012, ešte za vlády Ivety Radičovej, daňový úrad. Ten v ňom nenašiel žiadne nedostatky. Rovnako ešte za bývalej vlády mu odsúhlasil daňový úrad aj vratku DPH. Ako to, že sa daniarom nezdalo nič podozrivé? Prečo nedali žiadne echo polícii, nech sa na to pozrie? Pracujú ľudia, ktorí odobrili účtovníctvo firiem Ladislava B. i vratky DPH ešte na daňovom úrade?

Tieto, alebo podobné otázky by si však mal položiť aj policajný vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky, alebo prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku, ktorí jediní majú oprávnenie na odhaľovanie a preverovanie trestných činov, ktoré súvisia s korupciou. Ak by si ich položili, tak by súbežne s obvinením Ladislava B. museli začať aj trestné stíhanie vo veci korupcie. A následne by mali preverovať všetky skutočnosti, ktoré by pomohli odpovedať na ďalšiu otázku a to či sa podnikateľ  nepokúsil korumpovať daniarov, aby sa napokon sám obohatil na vratkách DPH.

Tento týždeň zaznela aj kritika policajtov, že Ladislava B. mali obviniť z daňového podvodu a nie za zločin neodvedenia dane a poistného. Žiaľ, nedalo sa. Polícia skúma čin z roku 2012 a preto musí postupovať podľa Trestného zákona, ktorý bol vtedy účinný. Daňový podvod vtedy v zákone nefiguroval. Dostal sa do neho neskôr. Súčasný trestný zákon tak vyšetrovateľ uplatniť nemohol.

Špekuluje sa aj o tom, že Ladislav B. za mrežami skončiť nemusí, aj keď mu hrozí sedem až dvanásť rokov odňatia slobody. Môže totiž prejaviť takzvanú účinnú ľútosť tým, že sumu, o ktorú okradol štát, zaplatí. Otázne však je, či to môže urobiť. Do na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti pred­met­nej zme­ny Tres­tné­ho zá­ko­na bo­lo v praxi spor­né, či sa us­ta­no­ve­nie zákona, ak ide o trest­ný čin neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho moh­lo pou­žiť aj na neop­ráv­ne­ne vy­pla­te­né nad­mer­né od­poč­ty DPH, ak nás­led­ne doš­lo k ich vrá­te­niu štá­tu.

Všeo­bec­né sú­dy totiž v minulosti za­stá­va­li ná­zor, že pri neop­ráv­ne­ne up­lat­ne­ných od­poč­toch DPH nie je mož­né, aby za­nik­la tres­tnosť či­nu pod­ľa uve­de­né­ho us­ta­no­ve­nia, pretože to­ vy­ža­du­je, aby doš­lo k do­da­toč­né­mu za­pla­te­niu splat­nej da­ne a jej prís­lu­šen­stva. Neop­ráv­ne­ne od­čer­pa­ný ná­rok na vrá­te­nie DPH vy­pla­te­ný štá­tom nie je mož­né podľa súdov po­va­žo­vať za daň. Tento rozpor od­strá­ni­la no­ve­la zákona z roku 2012, keď vy­tvo­ri­la trest­ný čin da­ňo­vé­ho pod­vo­du, pri ktorom účinná ľútosť možná nie je, z čo­ho je možné vy­vo­diť, že zá­ko­no­dar­ca ak­cep­tu­je do­da­toč­né za­pla­te­nie splat­nej da­ne a jej prís­lu­šen­stva len pri kla­sic­kom neod­ve­de­ní da­ne a pois­tné­ho, nie pri vratkách DPH. Účinná ľútosť teda zrejme Ladislavovi B. nepomôže, pretože sa na jeho prípad jednoducho vzťahovať nebude.

Radovan Pavlík, redaktor agentúry SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ladislav B.